Heftig vekst for Pronova

Både inntektene og resultatet til Pronova Biopharma vokser kraftig.

13.02.09 08:11

Bioteknologiselskapet Pronova Biopharma la fredag morgen frem et regnskap som viser en formidabel vekst.

NA24 - din næringslivsavis

Driftsinntektene i fjerde kvartal endte på 363 millioner kroner, mot 269,4 millioner samme periode året før. For hele året under ett endte inntektene på 1,3 milliarder, mot like over 1 milliard i 2007.

Høy etterspørsel
I kvartalsrapporten skriver selskapet at det var den høye etterspørselen og de gode produksjonsresultatene som bidro til den kraftige veksten.

- Målet om et produksjonsvolum på 1.200 tonn i 2008 ble oppnådd. Volumet i 2009 ventes å øke til rundt 1.500 tonn som følge av tidligere ferdigstillelse av den nye fabrikken i Kalundborg, samt økt bruk av mellomprodukter i produksjonen.

I tillegg til kraftig inntektsvekst stiger også resultatet markant. Overskuddet etter skatt i fjerde kvartal endte på 158 millioner kroner, mot et overskudd i samme kvartal året før på 25,7 millioner. Det foreløpige årsresultatet ble 344,1 millioner kroner mot 143,4 millioner kroner i 2007.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Fallende marginer
Marginene faller imidlertid noe tilbake. Driftsmarginen falt til 41,7 prosent, mot 45,3 prosent året før, som følge av økte driftskostnader knyttet til økt aktivitetsnivå, samt engangskostnader på omkring 14,6 millioner kroner og økt bruk av mellomprodukter i produksjonen. Også bruttomarginen faller noe tilbake.

- Sluttbrukersalget vokser videre, og i USA fortsetter Lovaza å ta markedsandeler. I januar 2009 stod Lovaza for 15,5 prosent av alle nye resepter i markedet for lipidsenkende legemidler mot 11,5 prosent ett år tidligere, skriver selskapet.

- Det totale sluttbrukersalget for 2008 i selskapets åtte hovedmarkeder beløp seg til 778 millioner dollar, med en desemberomsetning tilsvarende estimert årlig omsetningstakt på 953 millioner dollar.

Øker investeringene
Ved den nye fabrikken i Kalundborg er testing av utstyret påbegynt, mer enn tre måneder tidligere enn planlagt.

- For ytterligere å kunne akselerere og optimalisere produksjonen ved den nye fabrikken er det foretatt endringer i prosjektet som ventes å bidra til en tidligere produksjonstart. Den fremskyndede tidsplanen medfører at investeringsrammen ventes å øke med rundt 200 millioner kroner. Fabrikken ventes å kunne produsere mellomprodukter innen utgangen av første halvår. Kommersiell drift planlegges fortsatt å starte fra og med første kvartal 2010, skriver selskapet i rapporten.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.