Hegnar i ellevill aksjekrangel

Foto: (Kjetil Mæland, Nettavisen)

Kvinnelig professor får den blå redaktøren til å se rødt.

27.02.13 10:43

Redaktør Trygve Hegnar har havnet i aksjekrangel med Professor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo (UiO).

Bakgrunnen for krangelen er at Hegnar mener det er aksjonærene i et aksjeselskap (AS) som eier selskapet, mens Sjåfjell mener de ikke gjør det: «Myten om at aksjonærer eier selskapet er seiglivet, understøttet av vanlig språkbruk».

- Folk kjenner seg ikke igjen i henne
Debatten har nådd en høy temperatur og rullet i flere dager i en rekke debattforum.

Hvem av dem har (mest) rett, lurer vi.

BI-professor Ole Gjems-Onstad sier til Nettavisen at problemet med Sjåfjells synspunkt er at det er så ekstremt formelt at det fra en realistisk synspunkt blir feil.

- Folk kjenner seg ikke igjen i hennes usedvanlig lovbokstavfortolkende synspunkter. Ved å eie aksjene eier aksjonærene selskapet. Men de må treffe sine avgjørelser om selskapets eiendeler på de måter selskapslovgivningen og vedtektene foreskriver. Derfor er det en form for indirekte eierskap, påpeker professoren.

- Lett å karikere
Han er ikke i tvil om at Sjåfjell selv har utsatt seg for mye harselas:

Klikk på bildet for å forstørre.

Professor Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

- Det er Sjåfjells ansvar at hun møter en rekke harselerende synspunkter. Fordi hun blir så formell, blir synspunktenes karikert og lett å karikere. Spesielt tankevekkende - og for noen antakelig provoserende - er det at hun anlegger en så ekstremt formell synsvinkel når hun kaster seg inn i en debatt om formuesskatt, mener Gjems-Onstad.

Professoren fortsetter:

- Skatterettslig er man opptatt av realitetene, og norsk skattelovgivning tar utgangspunkt i at aksjonæren er eier av selskapet. Derfor snakker man eksempelvis om økonomisk dobbeltbeskatning når selskapet først skattlegges for overskuddet og aksjonæren som eier deretter for utbytte som deles ut på grunnlag av beskattet overskudd, sier han.

- Paradoks
Gjems-Onstad stiller spørsmål ved Sjåfjells perspektiver:

Klikk på bildet for å forstørre.

- Vanligvis forsøker undervisningsinstitusjoner å se skatteregler og selskapslovgivning i sammenheng. Derfor er Sjåfjells ekstreme formalisme ikke lite tankevekkende fordi den bryter så med skatterettslige perspektiver - og paradoksal - siden det nærmest er deltakere i en skattedebatt hun vil irettesette.

Hos ekspertisen på BI er det lite drahjelp å få for Sjåfjell:

- Hos alle jeg kjenner råder standpunktet at «aksjonærer er deltakere og eiere av aksjeselskapet».

- Ingen grunn til å si imot Hegnar
Ifølge Hegnar ligger eierskapet til selskapets egenkapital hos aksjonærene – slik at de også eier overskuddet, og mulige utbytter som vedtas på lovlig måte via styre og generalforsamling.

- Det er ingen grunn til å si mot dette realistiske perspektiv på reglene, med mindre man synes synd på Sjåfjell som blir stående litt alene om sine standpunkter.

Mer fra Nettavisen:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.