Gå til sidens hovedinnhold

Hegnar varsler erstatningskrav

Trygve Hegnar vil ha «betydelig beløp» i erstatning om Tvedestrand gjør om båtplassen hans til badestrand.

I et brev til Tvedestrand kommune, via sin advokat Stephan Jervell, varsler Trygve Hegnar at han vil kreve et betydelig beløp som erstatning dersom han blir fratatt sine båtplasser på Østre Odden i Lyngør.

Badeplass uten vann
Båtplassene ligger i en bukt på Østre Odden, hvor Hegnar har fritidseiendom. Da tilgrensende område ble regulert for oppføring av fire nye boliger i 2008, protesterte Hegnar på at deler av bukta, som han eier mesteparten av, skulle få status som felles badeplass.

- Hvis kommunen ikke skal inn på min eiendom, snakker vi om 5-6 kvadratmeter hvor det maksimum er 10 cm vann, sier Trygve Hegnar til Tvedestrandsposten .

- Det er en ganske snål greie. Det ville være verdens første badeplass uten vann!

Planutvalget i Tvedestrand kommune mente imidlertid bukta kunne tilrettelegges som felles badeplass. Hegnar og hans advokat påklaget vedtaket til Fylkesmannen, men fikk ikke medhold.

Uten hensyn til grenser
I et brev til Hegnars advokat, datert 25. august 2010, gjør Fylkesmannen oppmerksom på at reguleringsformål kan fastsettes uten hensyn til eiendomsgrenser, og at det ikke er uvanlig at et formål omfatter flere ulike eiendommer.

Dersom det ikke oppnås avtale med grunneierne, gir reguleringsplanen kommunen hjemmel for å ekspropriere.

Fylkesmannens brev er for øvrig et svar på henvendelse fra Hegnars advokat fra juli 2010, hvor det blir fremsatt påstander om feil ved Fylkesmannens saksbehandling, feil ved faktiske forhold og rettsanvendelse i forbindelse med reguleringsplanen.

Dette blir tilbakevist av Fylkesmannen.

- Dyreste de har gjort på lenge
- Jeg er helt avslappet i forhold til dette, og kan ikke tenke meg at kommunen ønsker å ekspropriere min eiendom, sier Hegnar til Tvedestrandsposten.

- Men hvis de går ut over tomtegrensen, må de si ifra! Jeg ønsker klarhet i hva kommunen planlegger.

Trygve Hegnar levner ingen tvil om at en eventuell ekspropriasjon vil koste kommunen dyrt.

- Hvis de tar bukta mi med båtplassene, vil jo eiendommen falle dramatisk i verdi. Det ville bli det dyreste kommunen har gjort på lenge, sier Hegnar.

Han presiserer at han ikke ønsker noen konflikt omkring dette.

- Jeg oppfatter ikke at kommunen virkelig vil dette, men gjør de det, da vil det bli meget kostbart, sier Kapital-redaktøren.

I brevet fra hans advokat til kommunen fremgår det tydelig at det ikke er aktuelt for Hegnar å inngå noen frivillig avtale med kommunen som innebærer at deler av hans eiendom skal fungere som tjenende eiendom for andre. Hegnar mener akterfestene for hans båtplasser er tegnet inn i den felles badeplassen.

Ikke aktuelt å ekspropriere
Enhetsleder for plan, miljø og eiendom, Svein O. Dale, sier til Tvedestrandsposten at det ikke er planer om å ekspropriere Hegnars eiendom, men at det synes å være ulike oppfatninger om hvem som eier hva.

- Jeg vil ikke spekulere i hvor de korrekte grensene i sjøen går. Det kan kun en jordskifterett avgjøre, uttaler han.

Dale presiserer at det ikke er umiddelbare planer om å opparbeide en felles badeplass eller offentlig brygge.

- Det må være avklart hvor grensene går før noe settes i gang, sier enhetslederen.

Svein O. Dale vil svare på brevet fra Trygve Hegnars advokat i løpet av neste uke.

Mer fra Tvedestrandsposten:

Sår tvil om vaksinenes effekt

Råkjørte i 70-sonen med politiet i hælene

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget