*Nettavisen* Økonomi.

Helskrell og Tilsynet på nakken

Meglerhuset RS Platou Markets tapte 233 millioner kroner i fjor.

29.03.10 15:34

Mandag sendte Finanstilsynet et «varsel om pålegg» til meglerhuset RS Platou Markets. I varselet oppsummerer Finanstilsynet flere kritikkverdige forhold knyttet til driften i selskapet før RS Platou overtok selskapet fra Glitnir i november 2008, samt forhold knyttet til deler av opprydningsfasen etter overtagelsen.

- Selskapet har gjennomgått en krevende ryddeprosess etter kjøpet av Glitnir Securities i oktober 2008, en prosess som har vist seg å være langt mer omfattende og dyptgripende enn forventet, skriver RS Platou Markets i en melding.

Tapte 233 mill.
I meldingen kommer det frem at det var ikke bare en skrape fra Finanstilsynet som rammet selskapet i fjor. Samtidig tapte nemlig selskapet enorme summer.

Totalt ble tapet i fjor på hele 233 millioner kroner, heter det i meldingen.

«Selskapet har gjennom 2009 blitt oppkapitalisert parallelt med opprydning i balansen. En del av arven fra Glitnir Securities involverte en utfordrende balanse som førte til at hovedaksjonær RS Platou ASA tilførte RS Platou Markets totalt 180 millioner kroner for å sikre en forsvarlig balanse, god kapitaldekning og videre forretningsutvikling. Selskapet har også redusert terminboken fra ca. 2 milliarder kroner til ca. 85 millioner kroner gjennom tvangssalg av aksjer og avvikling av terminforretninger som ble inngått da Glitnir Securities var eiet av Glitnir banki hf. I tillegg har selskapet styrket sin likviditet gjennom låneavtale med ekstern bank», heter det.

Bedret resultatet
I januar og februar 2010 har driftsinntektene økt med ca. 115% sammenlignet med samme periode i 2009, og driftsresultatet gikk fra minus ca NOK 2 millioner til et positivt resultat per februar måned på ca NOK 15 millioner. RS Platou Markets har også i 2010 vært tilrettelegger for flere profilerte transaksjoner og den nye strategien og de ferdigstilte operasjonelle endringene har derfor vært vellykkede.

-RS Platou Markets fremstår nå som en strukturert, ryddig og profesjonell organisasjon, som kan ivareta markedets tillit. Finanstilsynets kritikk var berettiget, og vi har grepet fatt i alle forhold som har blitt påpekt. Vi kan nå konsentrere oss om å bygge et ledende globalt meglerhus innen våre kjerneområder, sier Erik Helberg, CEO i RS Platou Markets. For ytterligere informasjon, kontakt:

Hard kritikk av ledelse
I rapporten fra Tilsynet får hele den tidligere ledelsen og styret i RS Platou Markets knallhard kritikk.

«Styret har hatt en aktiv rolle ved vurdering av tapsutsatte engasjementer og foretakets balanse, utover en kvartalsmessig gjennomgang av regnskapene. Finanstilsynet bemerker at styret har en selvstendig plikt til å gjennomgå og vurdere foretakets regnskaper og at det er styret, ikke revisor, som fastsetter regnskapet for foretaket», heter det.

Og det heter videre:

«Finanstilsynets endelige konklusjon i Undersøkelsessaken er at daværende meglersjef og daværende CFO, den 16.mai 2008 har medvirket eller forsøkt å medvirke til meldepliktsbrudd fra kunden».

Finanstilsynet skriver at de ikke vil tilbakekalle tillatelsen til verdipapirhandel, på bakgrunn av at selskapet nå har skiftet i ledelsen, vil velge nytt styre og har oppkapitalisert markedet. Dessuten vil man rette seg etter Finanstilsynet pålegg.

Det nye styret i RS Platou Markets består av Jørgen Lund, Birger Nergaard og Erlend Bondø. Gjennom 2009 og 2010 har rundt halve staben, som per i dag teller i overkant av 70 ansatte, blitt byttet ut.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.