Gå til sidens hovedinnhold

Henning Warloe nekter å godta narkostraff

- Dette kan jeg ikke tåle, sier stortingsrepresentanten som ikke godtar politiets straffereaksjon.

Stortingsrepresentant Henning Warloe fra Høyre aksepterer ikke straffen påtalemyndigheten vil gi ham for bruk og kjøp av narkotika.

Romerike politidistrikt vil ha Warloe idømt en straff på 18 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner.

- Påtalemyndigheten mener også at jeg skal dømmes til betinget fengselsstraff basert på en feilaktig påstand om at jeg skal ha kjøpt ulovlige rusmidler, sier Warloe til Nettavisen NA24.

FØLG NETTAVISEN NA24 PÅ FACEBOOK

I mars i fjor gikk politiet til razzia mot Warloes stortingsleilighet i Oslo sentrum. Razziaen var en del av en storstilt aksjon mot en narkoliga med hovedsete på Romerike, en sak Warloe ikke hadde noen befatning med.

Likhet for loven

Men det ble funnet spor av narkotiske stoffer i Høyre-politikerens leilighet. Han ble først siktet for oppbevaring av narkotika, en siktelse som senere ble frafalt.

- Jeg skulle gjerne vært denne rettssaken foruten, men jeg opplever sterkt at påtalemyndigheten ønsker å ilegge meg en straff som ikke stemmer med rettspraksis, og at den bryter med prinsippet om «likhet for loven», sier Warloe.

- Det siste skyldes at politiet mener at siden jeg er stortingsrepresentant så skal jeg straffes spesielt hardt. Det er ikke i tråd med «likhet for loven» og det er derfor jeg vil ha denne saken belyst i retten, fortsetter stortingsrepresentanten.

Han sikter til det Romerike politidistrikt skriver i en påtegning til Bergen tingrett 16. august i fjor:

«Siktede, som er stortingsrepresentant og medlem av rikets lovgivende forsamling, må også sies å ha et særlig ansvar for selv å overholde de lover som han har vært med på å vedta.»

- Jeg ønsker likhet for loven og er selvfølgelig villig til å ta min straff, sier Warloe.

Han mener videre at påtalemyndigheten farer med usannheter og sikter igjen til påtegningen fra 16. august 2012, hvor det heter:

«Siktede har i politiavhør erkjent å ha skaffet seg og å ha benyttet narkotika, ecstasy, GHB, amfetamin og kokain i periode av minst 3,5 år. I skjerpende retning bemerkes at misbruket har skjedd over en periode på inntil 3,5 år.»

«Dette er absolutt ikke korrekt»

I et brev fra sin advokat, Erling Lyngtveit til Romerike politidistrikt fra 24. august 2012, kommenterer Warloe tiltalen på følgende måte:

«1. Bruk av stoffet ecstasy: Jeg har prøvd dette stoffet kun i august 2008, under en ferietur til Ibiza (Spania). Jeg har aldri brukt ecstasy i Norge slik tiltalen sier.

2. Misbrukets varighet: Med unntak av ovennevnte bruk på Ibiza har jeg ikke prøvd noen av de stoffer tiltalen omfatter før våren 2010. Dette var en enkeltstående prøving av amfetamin som jeg ble tilbudt. Det har ut over dette ikke vært noe mer prøving av narkotika før tidlig høst 2011. Den perioden da jeg har brukt narkotika flere ganger utgjør således ca. et halvt år (september 2011 – februar 2012). Jeg har kanskje ikke vært eksplisitt på dette i avhør, men jeg har heller ikke oppfattet at dette var av stor Av betydning eller fått detaljert spørsmål om dette. Mitt inntrykk er at politiet nå legger til grunn at mitt misbruk har vært vedvarende, hyppig og omfattende i en periode på 3,5 år. Dette er absolutt ikke korrekt.»

Nå ser Warloe fram til å få prøvd sin sak for domstolen.

- Jeg ser fram til å få prøvd min sak for en uhildet domstol, og uansett utfall ønsker jeg sterkt å gjøre opp for meg og få lagt denne saken bak meg, sier Warloe.

- Dette har vært til stor belastning for min familie, venner og Høyre, og jeg beklager mine handlinger, fortsetter han.

Rusfri

Warloe er i dag rusfri.

- Jeg har sporadisk testet og brukt ulovlige rusmidler i en periode. Dette er nå for lengst et tilbakelagt stadium i mitt liv, sier Warloe til Nettavisen NA24.

En 31-årig mann, venn av Warloe, som var pågrepet i saken, hadde tilgang til leiligheten til Warloe og har i avhør innrømmet å ha oppbevart narkotika der. Han sto imidlertid fast på at Warloe ikke har visst noe om dette.

Høyre-leder Erna Solberg ga ham «sparken» i all offentlighet da saken ble allmennkjent i mars i fjor. Warloe trakk seg deretter fra alle verv i Høyre som følge av denne saken.

4. februar møter Warloe i retten og det er satt av en halv dag til behandlingen av saken.

LES MER OM WARLOE-SAKEN HER:

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget