*Nettavisen* Økonomi.

Her er advokatene vi klager mest på

IKKE ALLE ER FORNØYD: Advokat Mette Yvonne Larsen er felt tre ganger for brudd på god advokatskikk. Advokat Per Danielsen er derimot advokaten som sitter på flest avviste klager.

Disiplinærnemnd avviser flest klager mot advokat Per Danielsen.

21.02.14 12:33

I løpet av de to siste årene har Disiplinærnemnden for advokater behandlet over 700 klager på norske advokater.

Mette Yvonne Larsen er en av advokatene som flest ganger har handlet i strid med reglene for god advokatskikk. Det viser en oversikt Nettavisen har utarbeidet for årene 2012 og 2013.

Til sammen har advokaten, som blant annet er kjent som tidligere Vågå-ordfører Rune Øygards forsvarer, handlet i strid med god advokatskikk tre ganger.

Hun ble i 2013 enstemmig felt av disiplinærnemnden to ganger for å ha brutt reglene for god advokatskikk. I tillegg ble hun felt én gang i 2012.

Oppleves som ren personforfølgelse

- Advokater som jobber med saker som involverer sterke følelser - barn, arv og skifte - slik jeg gjør vil generelt oppleve flere klager enn andre, sier advokat Mette Yvonne Larsen, til Nettavisen.

Disiplinærnemnden behandlet i alt fem klager på advokaten.

- Det sterkt negative fokuset som har vært rettet mot meg etter jeg ble advokat for Mona Høiness har også bidratt til klager. De to siste sakene som kommer fra en og samme klager i samme sak oppleves som ren personforfølgelse for å få meg ut av saken, fortsetter hun.

Har du nyhetstips? Tips tommy.brakstad@nettavisen.no!

Mette Yvonne Larsen er ikke alene om å havne i Disiplinærnemnden for advokater. Flere andre advokater tangerer disse tallene.

Tidligere advokat Aage Mjeldheim har også fått fem klagebehandlinger i samme periode. Det samme har Andreas Bjørn Salvesen og Egil Horstad. Hos sistnevnte ble ingen av klagene tatt til følge.

Fakta

Brudd på god advokatskikk i 2012 og 2013:


Når ikke fram mot Danielsen

I journalene til disiplinærnemnden er det advokat Per Danielsen som dukker opp flest ganger, men kun et fåtall av de tolv klagene er tatt til følge.

I én av sakene ble Danielsen felt for brudd på god advokatskikk. I en annen sak ble han frifunnet, men fikk nedsatt salær.

Syv av sakene gjelder forhold som før har vært oppe til behandling, men Danielsen presiserer at hans statistikk er litt annerledes, og at det er snakk om saker over en tiårsperiode.

-En eneste fellelse på to år kan jeg leve med. I noen mange år gamle klagesaker er det bedt om gjenopptagelse. Slike gamle saker blir avvist, sier advokat Per Danielsen til Nettavisen.

- Jeg kommer fortsatt til bare å være lojal mot egen klient, ikke motparten og dennes advokat, selv om jeg risikerer arbeide med unødvendig klagebehandling. Klager kommer jo fra motparter som ikke har klagerett, ikke egne klienter. Mine klienter er meget fornøyde.Mot motpart fremsetter jeg gjerne sterk, men berettiget kritikk på vegne av mine klienter, sier fortsetter han.

Claire Ann Pacificador Alfonso er en annen advokat som markerer seg på listen over klagebehandlinger.

Alfonso har handlet i strid med god advokatskikk to ganger. I tillegg har to andre saker endt med uttalelsen «tilpliktes tilbakebetaling».

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.