YOUNGSTORGET: (Nettavisen/NTB):

Her er sentralstyrets forslag til nytt partiprogram 2017-2021.

Du kan finne hele programmet i en PDF-fil her.

Her kan du følge Arbeiderpartiets presentasjon direkte på Facebook:

Les flere saker om partiprogrammet her:

Les: Ap vil halvere NAV-ordning for unge

Les: Ap vil vurdere å innføre et tredje kjønn

Les: Ap raser på måling - Sp til himmels

Nei til nedsalg i statlige selskaper, slutt på au pair-ordningen og utvidelse av kjønnskvoteringen er blant forslagene fra Arbeiderpartiets programkomité.

Komiteen presenterer sitt forslag til nytt partiprogram mandag, men mange av de foreslåtte endringene har allerede blitt lekket.

Aftenposten skriver at komiteen ikke vil åpne for å redusere den statlige eierandelen i selskaper som Statoil, Telenor og DNB.

– Vi er mer opptatt av å ivareta statens eierskap i de strategisk viktige sektorene nå enn tidligere, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til avisen.

Han vil imidlertid gjøre unntak dersom et av disse selskapene kjøper opp et annet selskap og betaler med aksjer, og det innebærer at den statlige eierandelen blir redusert.

Mer kjønnskvotering
Programkomiteen går også inn for at valgkomiteene i selskaper som staten eier, skal ha minst 40 prosent kvinner. Det samme gjelder statlige lederprogrammer, ifølge Dagens Næringsliv.

–Vi er kommet et stykke på vei, men ikke langt nok. Problemet er at kravet om flere kvinner i styrene ikke ser ut til å ha økt andel kvinnelige ledere i næringslivet, sier Ap-nestleder HadiaTajik.

VG skriver at komiteen for øvrig ønsker å erstatte dagens au pair-ordning med et opplegg som stiller strengere krav til vertsfamiliene.

–Jeg kan bekrefte at programkomiteen i Arbeiderpartiet foreslår å legge ned dagens au pair-ordning, fordi den ikke lenger fungerer etter hensikten, sier Tajik til VG.

Hun mener at mange år med misbruk av au pairer taler sin tydelige sak. Uttalelsen kommer dagen etter at LO gikk ut og hevdet at ordningen har utspilt sin rolle.

Åpner for flere foreldre
Ifølge VG ønsker komiteen også å åpne for at flere enn to personer kan være foreldre til samme barn.

Forslaget begrunnes med hensynet til barnets beste og går ut på "å vurdere om et barn som har flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre". Det kan bli gjeldende for barn av lesbiske og homofile, stebarn og fosterbarn.

– Med disse forslagene er vi blant foregangslandene i verden på området, sier Aps nestleder og leder av programkomiteen, Hadia Tajik.

Ifølge Dagbladet går programkomiteen også inn for at halvparten av alle ansatte i barnehager må være barnehagelærere. I dag er det statlige minimumskravet på 33 prosent.