Gå til sidens hovedinnhold

Her er budsjettlekkasjene

NRK-lisensen, kinobilletter og togturer blir dyrere, ifølge budsjettlekkasjer.

Regjeringen foreslår å bruke oljepenger tilsvarende 2,8 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2016, etter det NRK erfarer.

Det tilsvarer 193 milliarder kroner. I år har regjeringen anslått at det blir brukt 168,8 milliarder oljekroner.

Les også: Statsbudsjettet direkte

Både sentralbanksjef Øystein Olsen og et eget ekspertutvalg nedsatt av Finansdepartementet har tidligere i år rådet regjeringen til å bremse oljepengebruken.

Men samtidig er norsk økonomi inne i en vanskelig fase, hvor oljeprisens kraftige fall og reduserte oljeinvesteringer fører til svakere vekstutsikter og økende arbeidsledighet. Det kan forsvare en høyere oljepengebruk.

Oljefondet er, sammen med den for tiden svake kronen, en viktig støtdemper i norsk økonomi. Men Siv Jensen (Frp) kan bli den første finansministeren som blir nødt til å slanke fondet for å få statsbudsjettet til å gå opp. Det skyldes at tilførselen til fondet har avtatt betraktelig i år.

Onsdag klokken 10 får vi fasiten på statsbudsjettet for 2016.

Men - mye har allerede lekket ut.

Vil kutte skatten

Denne uken kom det frem at Siv Jensen trolig vil gi skattelette til 90 prosent av skattebetalerne.

Les også: - Ni av ti får lavere skatt

For å gjøre det må andre ting bli dyrere. Ny toppskatt er en av måtene å få inn mer penger. I tillegg vil Frp-lederen ifølge VG øke momssatsen på kultur- og transporttjenester fra åtte prosent til ti prosent. Det kan bety at disse tjenestene blir dyrere:

  • Hotellovernattinger
  • Fornøyelsesparker, museer og opplevelsessentre
  • Kinobilletter
  • Idrettsarrangement med store billettinntekter, som fotballkamper i Tippeligaen
  • NRK-lisensen
  • Persontransport (tog, buss o.l.)

Ved å bruke vel 24 milliarder flere oljekroner neste år enn i år, har regjeringen funnet rom for å kutte skattene med nær 10 milliarder neste år, skriver VG. Det er nesten like mye som skattene er kuttet de siste to årene til sammen.

Det vil komme kutt i både formuesskatt, selskapsskatt og inntektsskatt, melder avisen.

Senker selskapsskatten

Tidligere lekkasjer tyder på at regjeringen vil senke selskapsskatten fra dagens 27 til 25 prosent neste år. Sent tirsdag kveld erfarte NRK at denne skatten vil bli kuttet til 22 prosent innen 2018.

Budsjetteffekten av regjeringens skattelettelser blir ifølge NRK 3 milliarder kroner neste år, men 9 milliarder kroner når de planlagte skattekuttene slår inn for fullt.

Samtidig skal deler av statens inntektstap dekkes inn av en «trinnskatt», en progressiv skatt på personinntekt, ifølge DN.

Regjeringen argumenterer for at skattelettelser, ikke minst i kutt i selskapsskatten, er nødvendig for å bidra til omstillingen Norge må gjennom for å gjøre økonomien mindre oljeavhengig.

Som omstillingsgrep er kutt i formuesskatten langt mer omstridt blant partiene på Stortinget enn kutt i inntekts- og selskapsskatten.

Her er noen av lekkasjene, sammenfattet av NTB:

Regjeringen legger onsdag fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Her er noen av lekkasjene:

* NRK-lisensen øker med 25 kroner til drøyt 2.780 kroner neste år, etter det TV 2 erfarer. Økningen er langt mindre enn de 70 kronene NRK har bedt om.

I år utgjør kringkastingsavgiften 2.756,16 kroner. Avgiften deles i to terminer med forfall 31. januar og 31. juli.

* Regjeringen vil bruke oljepenger tilsvarende 2,8 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2016, ifølge NRK og VG. Det tilsvarer 193 milliarder kroner.

* Kutt i formuesskatten på 1,3 milliarder kroner, ved hjelp av lavere sats og økt bunnfradrag, ifølge VG.

* Selskapsskatten og inntektsskatten kuttes fra 27 til 25 prosent. Det vil koste 22-25 milliarder kroner og skal blant annet dekkes inn ved en ny type progressiv inntektsskatt, eller «trinnskatt», ifølge DN.

* Regjeringen vil senke selskapsskatten til 22 prosent innen 2018-

* Ni av ti skattebetalere vil få lavere inntektsskatt. De ti prosentene som tjener mest, vil bli hardere skattet, ifølge DN.

* Regjeringen vil gi 0,5 milliarder kroner i et engangstilskudd til norske kommuner neste år, erfarer NTB. Pengene skal gå til oppussing av skoler og omsorgsbygg for å motvirke økt ledighet. Engangstilskuddet skal komme i tillegg til 4,7 milliarder i frie inntekter og brukes til å pusse opp skoler og sykehus.

* 1 milliard til digitalisering, blant annet vel 200 millioner til Brønnøysundregistrene, 150 millioner til Nav, 100 millioner til Folkeregisteret og 25 millioner kroner til lansering av nettapotek.

* Den øremerkede knutepunktstøtten til 14 av 16 festivaler kuttes, ifølge NRK. Bare Festspillene i Bergen og Festspillene i Harstad vil få videreført støtten.

* Momsen på kultur- og transporttjenester økes med 2 prosentpoeng til 10 prosent, erfarer VG. Det vil angivelig gi 850 millioner kroner ekstra i statskassen.

* Avkortingen for gifte og samboende pensjonister reduseres til 90 prosent av grunnbeløpet. Koster 900 millioner i 2016, helårseffekten er 2,7 milliarder.

* 50 millioner i startbevilgning til diagnosesenter (PET-senter) på Universitetet i Nord-Norge.

* Det er satt av penger til 2.500 nye plasser i sykehjem og omsorgsboliger.

* Gratis HPV-vaksine til alle jenter og kvinner under 26 år.

* 150 millioner til vedlikehold av jernbanestrekningen mellom Bergen og Voss.

* 1,2 milliarder kroner til å rehabilitere bygg ved Oslo universitetssykehus.

* 200 millioner ekstra til oppussing av sykehus på Sør-, Vest- og Nordvestlandet.

* 1,1 milliard ekstra til tunnelsikring.

* 544 millioner i 2016 til å innføre nytt signalsystem for jernbane.

* 600 millioner kroner til gang- og sykkelveier.

* 180 millioner mer til flom- og skredsikring.

* 250 millioner til tiltak for å bekjempe ledighet blant unge. Totalt 2,5 milliarder til tiltak mot økende arbeidsledighet, ifølge E24.

* Spesifikke tiltak rettet mot arbeidsledige ingeniører.

* 170 millioner ekstra til marin forskning.

* Nødhjelpsbudsjettet økes med 1 milliard.

* 10 millioner til kampen mot menneskehandel.

* Nye bistandsprogrammer til kamp mot menneskesmuglernettverk.

* Siem Pilots redningsoppdrag i Middelhavet forlenges inn i 2016.

* 5 millioner ekstra til Politiets utlendingsenhet for å styrke asylintegreringen.

* 100 millioner ekstra til vedlikehold og oppussing av fengsler.

* Flere milliarder ekstra til klimateknologifondet.

* 61 millioner til klimatiltak i skog og myr i Norge.

* 5 millioner til forskning på europeisk klima- og energipolitikk.

* 320 millioner kroner ekstra til vedlikehold av fartøyer i Sjøforsvaret.

* 62 millioner mer til bruk av ubåter i undervannsoperasjoner i Nord-Norge.

* Gjøre det gratis å være medlem av frivillighetsregisteret. Tiltaket koster 5,4 millioner.

* 20 millioner for å få flere og bedre yrkesfaglærere.

* Sanner med vekstpakke til oljefylker: 20 millioner kroner ekstra til omstillingsarbeid.

Allerede nå kan du følge NTBs direkterapportering av budsjettet:

Reklame

Black Week hos Ekstralys: Gjør kupp på billykter, arbeidslys og xenonsett