*Nettavisen* Økonomi.

Her er det dyrest å være fattig

Oljepenger, privat rikdom og galopperende boligpriser. Slik vil Christine og Cecilie løse utfordringen.

25.08.11 12:32

Nesten alt er fryd og gammen i landets oljehovedstad, Stavanger. Takket være oljenæringen fråtser siddisene i fett betalte jobber. For eksempel hadde rengjøringshjelpere offshore en snittlønn i 2009 på over 700.000 kroner.

Dyrest i landet
Med slike lønnsnivåer er det kanskje ikke rart folk strømmer til Stavanger og satelittkommunene Sola, Sandnes og Randaberg. Befolkningsøkningen er størst i landet. Det er også utviklingen i boligprisene.

I mai i 2011 kostet en leilighet på 80 m2 hele 41.400 kroner per kvadratmeter. Det er dyrest i landet. En enebolig kostet 32.100 per kvadratmeter. Det er nest dyrest, etter Oslo.

Ikke alle henger med
Sjefredaktør Tom Hetland i Stavanger Aftenblad er bekymret.

- Hvis man ser bort fra Oslo, er gapet mellom fattig og rik større i Stavanger enn i de andre storbyene i Norge. Gapet gjør det verre å være fattig, noe utviklingen i boligprisene bidrar til, sier Hetland til NA24.

En effekt av boligprisutviklingen er at bosettingsmønsteret endrer seg raskere enn det som godt er.

- Stadig flere må melde pass overfor bokostnadene i oljehovedstaden. Særlig gjelder dette unge og enslige forsørgere. Men også par med normale inntekter vil slite med prisene som nå gjelder, sier Hetland.

Hemmer Stavanger som studentby
De høye boutgiftene er også i ferd med å bli en alvorlig hemsko for utviklingen av Stavanger som universitets- og studentby.

- Utenbys studenter tenker seg om både en og to ganger før de velger å søke seg hit, selv om studietilbudet i seg selv kan være fristende nok, påpeker Hetland.

Forbausende enige
Det er snart valg og NA24 har derfor sett nærmere på hva de to ordførerkandidatene Cecilie Bjelland (Ap) og Christine Sagen Helgø (Høyre) vil gjøre for å løse boligutfordringen.

- Vårt mål er å kunne tilby gode boliger til akseptable priser. Da må vi arbeide for en balanse mellom tilbud og etterspørsel i Stavanger-regionen, i tett samarbeid med våre naboer i regionen. Stavanger må utnytte ledige arealer, samtidig som kommunen skal utfordre og ta initiativ til samhandling mellom private eiendomsaktører for å utnytte og videreutvikle allerede bebygde områder i Stavanger, sier Bjelland til NA24.

Økt boligbygging er altså nøkkelsvaret. Det er Høyres Christine Sagen Helgø enig i.

- Vi må øke boligproduksjonen. Det skal vi gjøre ved å få gjennomført de reguleringsplaner vi fortløpende vedtar. I tillegg samarbeider vi nært med relevante aktører i næringslivet i et eget samarbeidsforum. Her får vi en felles forståelse av hvordan vi kan opprettholde farten i boligbyggingen i Stavanger og våre nabokommuner, sier Sagen Helgø.

Sjefredaktør Hetland er ikke overrasket over de to svært så like svarene fra hovedmotsandere i valgkampen.

- I Stavanger er det generelt svært liten forskjell på Høyre og Ap. De er enig om det meste, sier han.

På spørsmål om de frykter galopperende boligpriser i Stavanger kan utvikle et klasseskille svarer de to ordførerkandidatene slik:

Cecilie Bjelland (Ap):
- Vi har stor forståelse for at fattigdom kan være ekstra vanskelig i en by med så mye privat velstand. Det stiller store krav til oss. Det stiller krav til at de offentlige tjenestene holder et høyt nivå. Det stiller krav til at vi har ungdomstilbud og fritidstilbud som har rom for alle uavhengig av lommebok.

Christine Sagen Helgø (Høyre):
- Utfordringen er å tilrettelegge for at de som er i etableringsfasen skal få komme seg inn på boligmarkedet i Stavanger. Vi må bygge flere boliger for de i etableringsfasen.

Hun understreker at Stavanger ikke har noen øst-vest problematikk som i Oslo.

Mer informasjon om de to partienes lokale boligpolitikk finner du i Stavanger Høyres Program og Stavanger Arbeiderpartis program.

Mer om hvordan det er å falle utenfor i byen der inntektene øker mest finner du i Stavanger Aftenblads ferske temaserie om fattigdom i Stavanger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.