*Nettavisen* Økonomi.

Her er klimatiltaket Miljøpartiet er imot

VIL IKKE PLANTE SKOG: Stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, biolog Rasmus Hansson, ønsker ikke at Norge skal plante skog som klimatiltak. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Nå håper stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) på omkamp om granskogen.

04.12.15 10:49

Onsdag skrev Nettavisen om planting av skog som klimatiltak.

- FNs klimapanel er klare på at det er behov for tiltak som fjerner CO2 fra atmosfæren, og det gjør skog som er i vekst. Vi har allerede stort opptak av CO2 i norske skoger, men dette vil reduseres i årene som kommer fordi trærne når hogstmoden alder. Vi har også noe avskoging i Norge. Økt totalt skogareal vil bidra til økt opptak av CO2, sier Elin Økstad, seksjonsleder i Miljødirektoratet til Nettavisen.

Hun sier at treplantingen starter til våren, og at det pågående pilotprosjektet skal sikre at naturen ikke blir skadet unødvendig.

Derfor er Miljøpartiet imot

Rasmus Hansson i MDG er mildt sagt skeptisk til klimatiltaket, som han mener er noe helt annet enn klimatiltak.

Det er en helt uansvarlig klimastrategi, fordi det betyr at man lar vær å kutte utslipp

- For det første, er det et politisk ønske i Norge å trekke klimagass opptak i skog fra de norske klimagassutslippene. Det er en helt uansvarlig klimastrategi, fordi det betyr at man lar vær å kutte utslipp og istedenfor unnskylder seg med opptak i skog, sier Hansson.

- For det andre, er det svært mange usikre faktorer knyttet til nettogevinsten knyttet til hogst og planting av skog, sier Hansson. Du kan lese mye mer om det i denne artikkelen.

For det tredje, har det negative naturkonsekvenser. Det finnes ingen gode klimatiltak som samtidig ødelegger naturen, sier han. Av denne årsak gikk også WWF ut mot norsk grantreplanting da prosjektet ble først kjent i 2012.

Vil unngå naturkonsekvenser

Å plante trær som klimatiltak var blant tiltakene vedtatt i klimaforliket i Stortingets i 2012. Etter dette ble denne rapporten laget. Den skisserer muligheten for å plante en million dekar skog over en 20-årsperiode. Gjennom en vekstfase på 60-80 år skal disse skogene ta opp opptil 2,2millioner tonn CO2 per år( les mer i egen sak her).

Seksjonsleder Økstad i Miljødirektoratet sier at Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har jobbet mye for å minimere uheldige konsekvenser i naturen.

Klikk på bildet for å forstørre.

ØKSTAD: Seksjonsleder Elin Økstad i Miljødirektoratet. Foto: (Miljødirektoratet)

Direktoratet har utviklet denne veilederen til pilotprosjektene som har startet i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland. Den vil bli revidert etterhvert som direktoratet får flere erfaringer fra pilotfasen.

- Vi har fått mange gode innspill, og det ble også gitt ytterligere føringer fra Stortinget i forkant at pilotprosjektet, og de tar vi selvfølgelig med oss. Når vi skal prøve å unngå store klimaendringer, er det behov for både store kutt i fossile utslipp, og økte opptak av CO2 i skogen. Skogplanting kan gå utover det biologiske mangfoldet, men det vil også store klimaendringer kunne gjøre. Vi må finne ut hvordan vi skal balansere dette best mulig, sier hun.

- Vil dette ødelegge kystlandskapet?

- Vi vil følge opp plantingen i pilotprosjektet nøye for å unngå uheldige konsekvenser. Veilederen gir også klare retningslinjer til hvilke type arealer som skal brukes, sier Økstad.

Det vil ikke være lov med sitkagran, slik motstanderne hevder

Hun sier at skogplantingen vil først og fremst skje på åpne arealer og på områder som begynner å gro igjen, og poengterer:

- Det vil ikke være lov med sitkagran, slik motstanderne hevder i oppropet, poengterer Økstad.

Klikk på bildet for å forstørre.

PLANTE GRANSKOG: Staten ønsker å bytte ut løvskog og åpne områder med primært granskog, fordi den typen skog binder mer CO2.


Når pilotprosjektet er ferdig i 2018 vil direktoratene levere en evalueringsrapport til sine respektive departementer. Erfaringene fra pilotprosjektet vil være viktige for hvordan planting av skog som klimatiltak i Norge skal gjennomføres i årene fremover.

Vil stoppe prosjektet

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson håper at det norske klimaskog-prosjektet kan bli stoppet før det implementeres i full skala.

Erna Solberg sa før miljøkonferansen i Paris, som nå pågår, at Norge risikerer å ikke nå klimamålene satt i 2012-avtalen.

Skal vi få et nytt klimaforlik, så må vi sortere ut dårlige klimaskog-løsninger

Ap-leder Jonas Gahr Støre kontret med at Norge trenger et nytt klimaforlik.

- Skal vi få et nytt klimaforlik, så må vi sortere ut dårlige klimaskog-løsninger, som i virkeligheten har som formål å lette kravet om utslippskutt i andre sektorer, sier Hansson.

Han mener at de to milliardene istedenfor bør brukes til innovasjon i skognæringen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.