NA24.no

Foto: Paul Weaver (TV 2 Nettavisen)

Her er milliardønskene

Sist oppdatert:
Om to uker er statsbudsjettet klart. NA24 gir deg ønskelisten fra arbeidslivet.

Les NA24 på mobil

Toget er for lengst gått for de som har ønsker til årets statsbudsjett. Om to uker er budsjettet klart. NA24 gir deg noen av ønskene partene i arbeidslivet har til regjeringen.

NA24 - din næringslivsavis

I fjor fikk regjeringen tre uker på seg på å sy sammen et rød-grønt budsjett, etter at de hadde stukket av med valgseieren.

Når Stoltenberg-regjeringens andre statsbudsjett legges frem 6. oktober har de hatt over ett år på seg. Forventningene er enorme, og fallhøyden tilsvarende stor. NA24 har sett på ønskene fra de største partene i arbeidslivet.

Det er fra sine egne man får det
LO-leder Gerd Liv Valla var en av de krasseste kritikerne av regjeringens skatteopplegg i fjor. Hun gikk hardt ut mot en skatteprofil hvor hun mente høytlønte fikk en uakseptabel stor skattelette. LO var skuffet over at regjeringen ikke opphevet skatteskjerpelsene fullt ut. Allerede har det blitt spådd at flere må regne med å betale toppskatt, når statsbudsjettet legges frem.

Men LO-lederen, som er medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre, har allerede fått et ønske oppfylt før årets budsjett. I år varslet hun kamp om fremtidens pensjoner, og allerede ved tariffoppgjøret fikk Valla gjennomslag for en videreføring av ordningen med avtalefestet pensjon (Afp), som statsminister Jens Stoltenberg midlertidig fredet i brevet som løste floken i årets lønnsoppgjør.

I fjor utgjorde statens bidrag til AFP-ordningen 701 millioner kroner. En regning regjeringen også må ta i år.

Samtidig har LO-lederen, sammen med sin erkefiende NHO-sjef Finn Bergersen jr. kjempet mot at regjeringen salderte budsjettet med 2,5 milliarder kroner ved å si opp avtalen om inkluderende arbeidsliv. Her måtte regjeringen snu på flisa, etter massivt press fra partene i arbeidslivet.

På tross av rekordlav arbeidsledighet, er ikke Valla i mål med det LO har definert som mål nummer en, arbeid til alle.

Rette opp sykehusøkonomien
LOs største forbund, Fagforbundet, krever at regjeringen skal gjøre noe med den elendige økonomien i Helse-Norge. Med et samlet underskudd i helseforetakene på 7,5 milliarder kroner, er det krisestemning. Forbundet mener regjeringen bør vurdere slette sykehusgjelden for å unngå for store kutt i helsesektoren.

- Vi må se hva som ligger i statsbudsjettet før vi reagerer for sterkt. Sykehusene kutter nå på de områdene der det smerter mest, så dette er bevisst politikk, mener 1. nestleder Gerd Kristiansen.

Unio, som blant annet organiserer sykepleiere, lærere og politifolk ønsker at regjeringen skal gjøre noe med forskningsinnsatsen. Det har lenge vært et mål fra flere regjeringer at forskningsinnsatsen skal opp på tre prosent av BNP. Fortsatt er den andelen mye lavere, og næringslivet bidrar med mye mindre enn det som er tilfelle i land vi liker å sammenligne oss med.

Sammenslutningen mener regjeringen i årets budsjett bør oppfylle sin del av jobben om å bruke mer penger på forskning. De krever at forskningsbevilgningen økes med 2,3 mrd. Antall studieplasser må økes med 4000, tilsvarende kuttet i 2005.

Unio krever også, i likhet med Fagforbundet, en økt satsing på helse-, pleie- og omsorgstjenestene, blant annet en raskere utjevning av inntektsforskjellene mellom helseforetakene og at investeringer finansieres fullt ut.

Hele folket i arbeid
Mens Gerd Liv Valla klarte å holde på Afp-ordningen i ett år til, ønsker arbeidsgiverorganisasjonen Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon, HSH, at ordningen skal bort. De mener den ikke virker slik den var ment, og at dagens ordninger for tidligpensjonering må endres slik at de i større grad stimulerer eldre til å stå lenger i arbeid.

Et annet krav HSH har til statsbudsjettet er noe de gjør felles front med NHO om, nemlig å fjerne formueskatt på aksjer og annen arbeidende kapital, et krav det kan bli vanskelig å nå gjennom med hos finansminister Kristin Halvorsen. I tillegg vil de at regjeringen skal arbeide aktivt for å gjeninnføre ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift i de områder som var omfattet av ordningen før 2004.

Lange køer av nordmenn over svenskegrensen på jakt etter billig flesk og tobakk, er noe av det HSH frykter mest av alt. Det vil HSH at regjeringen skal gjøre noe med, ved at avgifter på nærings- og nytelsesmidler harmoniseres med nabolandene.

I et budsjettbrev som hovedorganisasjonen sendte til regjeringen tidligere i år pekte de også på at det må brukes mer penger på veinettet, og at satsingen på kollektivtransport må fokuseres mot de største byene.

Bruk mindre penger
En av landets mektigste lobbyister er Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i NHOs største bransjeorganisasjon, Norsk Industri, og statssekretær i Stoltenbergs første regjering. Han er bekymret for oljepengebruken og skrev i sitt budsjettinnspill til Stortingets Finanskomité at de ikke setter pris på regjeringens planlagte opptrapping av overføringene fra Oljefondet til statsbudsjettet.

Allerede i 2009 vil Stortinget ha mulighet til å bruke 100 milliarder oljekroner, uten å bryte den hyppig omtalte handlingsregelen. Hele overføringen skal, ifølge Norsk Industri, brukes i offentlig sektor.

- Skal norsk økonomi være i stand til å absorbere disse 100 milliarder 2006-kronene i økonomien er det en absolutt forutsetning at frontfagsmodellen legges til grunn for etterfølgende lønnsoppgjør, mener NHOs største bransjeorganisasjon.

Kraftig kraftkrise
Lier-Hansen har også vært en av de som har uttrykt mest bekymring for den varslede kraftkrisen. Norsk Industri har flere ganger pekt på pekt på manglende av ny kraftproduksjon de siste femten årene og i forbindelse med revidert statsbudsjett i vår presset NHOs største organisasjon på for at det skal bygges ut flere nye gasskraftverk i løpet av få år.

Kraftsituasjonen har ikke bedret seg de siste månedene, men snarere beveget seg i motsatt retning, og ønsket om en styrking på dette området har neppe gitt seg. Regjeringen har varslet en konkretisering av hvordan det nye fondet for alternativ energi skal brukes, som ble lansert tidligere i år, når statsbudsjettet legges frem om to uker.

NA24 har tidligere skrevet om NOx-avgiften regjeringen har foreslått for å få ned utslipp fra blant annet kystflåten og prosessindustrien.

LES OGSÅ: Avgiften som får industrien til å se rødt

Norsk Industri har kjempet mot en slik avgift, som de mener vil ramme konkurranseevnen til industrien. Organisasjonen håper også at flere andre avgifter tilpasses i årets budsjett.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere