Jens Stoltenberg, Thorbjørn Jagland og Erik Solheim innehar nå internasjonale toppverv etter å ha lagt norsk politikk på hyllen. Både Stoltenberg og Jagland har tidligere erfaring som statsminister (for Ap), statsråd og partileder. Mens Solheim har erfaring som statsråd og partileder (for SV).

I dag lønnes statsministeren og statsråder i Norge med en årslønn på henholdsvis 1.680.277 og 1.365.016 kroner.

De tre tidligere toppolitikerne tjener nå like mye, eller langt mer, enn statsminister Erna Solberg (H).

Nettavisen har innhentet lønnsopplysninger om Jagland, Stoltenberg og Solheim for å se hva de tjener som henholdsvis generalsekretær i Europarådet, generalsekretær i NATO og undergeneralsekretær i FN.

Jens Stoltenbergs lønn

I tillegg til lønnsgodtgjørelser kan Stoltenberg og Jagland nyte godt av luksuriøse tjenestemannsboliger, tilgang på privatsjåfør og tjenerskap.

- Nåværende grunnlønn for stillingen som generalsekretær er 22.839,78 euro per måned. I denne perioden har NATOs generalsekretær en tjenestemannsbolig i Brussel til hans disposisjon og en stab som tilbyr sikkerhet, transport og støtte for at han skal kunne utføre sin offisielle rolle og funksjoner. I henhold til Ottawa-avtalen, er lønnen til alle NATO-ansatte, inkludert generalsekretæren, unntatt skatt, opplyser en talsperson for NATO i en e-post til Nettavisen.

Se video: Her skal Stoltenberg bo blant milliardærer:

Dette tilsvarer en skattefri årslønn på 274.077,36 euro, hvilket utgjør 2.622.277 kroner i dagens kurs.

Ettersom Stoltenbergs årslønn er skattefri, ville den reelle verdien på bruttoinntekten (før skatt) ha ligget på om lag 4,6 millioner.

Dette er nesten 2,9 ganger så høyt som bruttoinntekten til statsminister Erna Solberg.

Les også: Spetalen: - Stoltenberg har en skjult formue på 45 millioner

Thorbjørn Jaglands lønn

Europarådet vil ikke oppgi Jaglands årslønn for 2018, men viser til finansregnskapet for 2016. Her framgår det at Jagland fikk en samlet lønnsgodtgjørelse i 2016 på 318.000 euro, hvilket tilsvarer 3 millioner kroner. Jagland slipper å betale inntektsskatt.

- I likhet med staben og ledere for andre internasjonale organisasjoner, betaler generalsekretæren en intern skatt, som for eksempel sosiale bidrag og helsebidrag til Europarådet istedenfor en nasjonal (fransk) skatt, skriver talsperson for Europarådet, Daniel Holtgen, i en e-post til Nettavisen.

Holtgen opplyser ikke hvor mye denne interne skatten utgjør.

I tillegg har Jagland tilgang på en herskapelig tjenestemannbolig.

- Europarådet vedlikeholder en residens for generalsekretæren som byen Strasbourg stiller til disposisjon, opplyser Holtgen.

Driftskostnadene til Jaglands residens beløper seg til 272.000 euro i 2016. Det tilsvarer 2,6 millioner kroner i dagens kurs.

I tillegg har Europarådet en rekke sjåfører og biler til disposisjon, som kan benyttes av et begrenset antall personer knyttet til Europarådet.

- Generalsekretæren har ikke et dedikert kjøretøy eller sjåfør, men offisielle biler og sjåfører er til hans disposisjon, som de er for andre valgte tjenestemenn ved Europarådet, opplyser Holtgen.

I 2016 utgjorde driftskostnadene for biler og sjåfører 421.00 euro, som tilsvarer 4 millioner kroner.

Gyllen etterlønn

Jagland får også andre goder. I finansregnskapet for 2016 framkommer det også at spesialutnevnte tjenestemenn får en midlertidig etterlønn.

Når Jagland fratrer sin stilling, får han også en etterlønn tilsvarende 50 prosent av lønnen i tre år. Det vil i så fall innebære at Jagland får etterlønn på 1,5 millioner kroner i året i tre år, dersom man tar utgangspunkt i lønnen for 2016.

«“Under Resolution 67(6), adopted by the Committee of Ministers on 7 April 1967, “on the first day of the month following the termination of his duties, and for a period of three years, a specially appointed official shall receive a temporary monthly allowance equal to 50% of his last monthly salary”. No such payment took place in 2016 or 2015.»

Erik Solheims lønn

Erik Solheim er sjef for FNs miljøprogram og undergeneralsekretær i FN.

Undergeneralsekretærer lønnes med en bruttoinntekt på 194.329 dollar i året (tall fra og med 1. januar 2018). Dette tilsvarer snaut 1,6 millioner kroner før skatt. Undergeneralsekretæren har en nettolønn på 143.757 dollar, hvilket utgjør 1,17 millioner kroner.

Undergeneralsekretærene i FN betaler en form for intern skatt til FN-organisasjonen. I enkelte tilfeller krever medlemslandene inntektsskatt av kompensasjonen til sine borgere som tjenestegjør i FN.

I de få tilfellene refunderer FN inntektsskatten til medlemslandet.

Les: UD brukte 1,4 mill. på et halvt år for å leie fly til Erik Solheim

Lønnen til høytstående FN-personell besluttes utfra Noblemaire-prinsippet, hvilket betyr at FN skal være konkurransedyktig i lønnsbetingelser og kunne rekruttere de best betalte embedtsmennene i medlemsstatene. Lønnsnivået reguleres derfor opp mot den høyest betalte embedtsmannen i samtlige medlemsland. Det er The International Civil Service Commission (ICSC) som regulerer dette. Det er per dags dato USA som har den høyest betalte embedtsmannen.

Talsperson ved FNs miljøprogram har ikke besvart på Nettavisens forespørsler om hvorvidt Solheim mottar andre fordeler eller goder av typen tjenestebolig, stab og privatsjåfør.