NA24.no

Her er NAVs elleville milliardsluk

Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør (NAV) under Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite høring.
Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør (NAV) under Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite høring. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)
«Alle» har sugerøret i statskassa.

NAV høster enorm kritikk for sine vannvittige kostnader knyttet til konsulenter, noe NAV har holdt på med siden etaten ble opprettet i 2006. 

Den gang ble konsulenter ble leid inn for å løse etableringen, prosjekter og engangsoppgaver. 

Tanken bak konsulent-innleie er at det skal være kortsiktige oppdrag, men det har det ikke vært for NAV.

- Problemet til NAV er at det er så mangehodet at det har blitt helt beslutningsvegring. Det medfører at det leies inn konsulenter over en lav sko, sier en NAV-kilde til Nettavisen.

Bruker milliarder
I 2009 brukte NAV 1.357 millioner til eksterne konsulenter, og konsulentbruken lå rundt 20 prosent av totale utgifter til lønn og eksterne konsulenter.

Arbeidet med nytt IT-system for pensjonsreformen hadde et budsjett på 2,9 milliarder. Høsten 2009 jobbet 350 personer med dette, av disse var 180 eksterne konsulenter.

Nå er budsjettet på 3,3 milliarder uten en forventet sprekk på 1,5 milliarder kroner og Accenture alene har sikret seg tre milliarder kroner.

Og de er bare en aktør.

NAV har tilknyttet seg omtrent det som kryper og går av norske konsulentbyråer.

Her er en oversikt over konsulentselskapene som har avtale med NAV:

* Parallelle rammeavtaler om kjøp av konsulenttjenester innen IKT-området med 34 leverandører. Vedlagt er liste over hvilke leverandører vi har avtale med per kompetanseområde. Avtalene ble etablert 1. november 2011 og utløper 31. oktober 2015. Tjenestenes samlede verdi ble i konkurransegrunnlaget antatt å være 880 000 000 – 1 150 000 000 inklusive merverdiavgift.

* Parallelle rammeavtaler om kjøp av konsulenttjenester innen HR, ledelse og organisasjonsutvikling med 16 leverandører. Vedlagt er liste over hvilke leverandører vi har avtale med per kompetanseområde. Avtalene ble etablert 1. april 2011 og utløper 30. mars 2015. Tjenestenes samlede verdi ble i konkurransegrunnlaget antatt å ligge rundt 300 millioner kroner inklusive merverdiavgift.

* Samarbeidspartner på kundesiden i fbm Modernisering med Steria AS. Avtalen ble etablert 8. oktober 2012 og løper til 7. oktober 2016. NAV har opsjoner på forlengelse av avtalen ytterligere to ganger med inntil ett år av gangen. Tjenestens samlede verdi i avtaleperioden ved kontraktstid på 4 år, inklusive opsjoner på 1 + 1 år, ble i konkurransegrunnlaget antatt å være 600 – 850 millioner kroner inklusive merverdiavgift.

* Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen topplederrådgivning, særlig innenfor transformasjon og utvikling med McKinsey & Company, Inc. Norway. Avtalen ble etablert 21.7.2014 og løper i 2 år. Avtalen forlenges i ytterligere 2 ganger 1 år, med mindre Kunden gir Leverandøren skriftlig varsel om opphør senest 1 måned før gjeldende avtaleperiode løper ut. Tjenestens samlede verdi i avtaleperioden inklusive opsjoner antas i konkurransegrunnlaget å være ca. 55 – 80 millioner kroner inklusive merverdiavgift.

Avtalene ovenfor er de som er definert som konsulentavtaler i NAV, og omfatter ikke tjenestekjøpsavtaler.

Enda flere konsulenter
Her følger en oversikt over NAVs forvaltningskontrakter, inndelt i syv porteføljer:

1. Datavarehus, Ressurs og produksjonsstyring
* Rammeavtale om utviklingstjenester for Datavarehus og Vedlikeholdskontrakt for Datavarehus med Capgemini. Avtalene løper til 16.6.2015 og anslått verdi på disse kontraktene er 90 millioner kroner inkl. mva.

· Avtale for videreutvikling av informasjonsplattform og virksomhetsstyring og Vedlikeholdskontrakt for informasjonsplattform og virksomhetsstyring med Computas. Avtalene løper til 29.7.2015 og anslått verdi på disse kontraktene er 6,25 millioner kroner per år inkl. mva.

2. Vedtak, Familieytelser & Bidrag, Arbeid og Aktivitet
* Kontrakt for videreutvikling av vedtaksbehandling og kontrakt for vedlikehold av vedtaksbehandling med Accenture.Avtalene løper til 28.7.2015 og har en anslått verdi på 10 millioner kroner per år inkl. mva.

* Vedlikeholdskontrakt for Infotrygd og Avtale for videreutvikling av Infotrygd med IBM. Avtalene løper til 28.10.2016 og anslått verdi på disse kontraktene er 240 millioner kroner inkl. mva.

* Rammeavtale om utviklingstjenester for Arena og Vedlikeholdskontrakt for Arena med Capgemini. Avtalene løper til 29.3.2016 og anslått verdi på disse kontraktene er 210 millioner kroner.

3. Dialogarena og Fellessystemer
* Avtale om videreutvikling av selvbetjeningsløsninger og vedlikeholdskontrakt for selvbetjeningsløsninger med Bekk. Avtalene løper til 31.7.2015 og har en anslått verdi på 40 millioner kroner per år inkl. mva.

* Rammeavtale om utviklingstjenester for Fellessystemer og vedlikeholdskontrakt for Fellessystemer med Computas. Avtalene løper til 6.5.2015 og har en anslått verdi på 15 millioner kroner per år inkl. mva.

4. Pensjon
* Vedlikeholdskontrakt for Pensjons- og Bidragsløsningene og Rammeavtale om utviklingstjenester for Pensjons- og Bidragsløsningene med Accenture. Avtalene løper til 17.6.2015 og har en anslått verdi på 330 millioner kroner inkl. mva.

5. Informasjonsplattform
* Vedlikeholdsavtale for Fellesregistre og Rammeavtale om utviklingstjenester for Fellesregistre med IBM. Avtalene løper til 12.8.2015 og har en anslått verdi på 192 millioner kroner inkl. mva.

6. Økonomi, Brev & Arkiv
* Vedlikeholdskontrakt for Økonomisystemer og kontrakt for videreutvikling av Økonomisystemer. Avtalene løper til 8.5.2020 og har en anslått verdi på 400 millioner kroner inkl. mva.

* Rammeavtale om utviklingstjenester for Brev og arkiv og Vedlikeholdskontrakt for Brev og arkiv med Visma Consulting. Avtalene løper til 30.9.2015 og har en anslått verdi på 120 millioner kroner inkl. mva.

7. Sikkerhet, Samhandling, Integrasjonssenter, Helse
* Vedlikeholdskontrakt for elektronisk samhandling, integrasjon og sikkerhet og kontrakt for videreutvikling av elektronisk samhandling, integrasjon og sikkerhet med Accenture. Avtalene løper til 24.4.2020 og har en anslått verdi på 400 millioner kroner inkl. mva.


Rapporter om feil i artikkelen

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!

Våre bloggere