*Nettavisen* Økonomi.

Her er Norges lønnsvinnere

Oslo 20120220. Ådne Cappelen, forsker i Statistisk Sentralbyrå (SSB) og leder for Det tekniske beregningsutvalget. Foto: Erlend Aas / Scanpix Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)

Finansfiffen gjør ære på økenavnet.

17.02.14 10:46

Mandag har Teknisk beregningsutvalg (TBU) lagt frem ferske tall for lønnsveksten i fjor - og forventingene for 2014.

Dette er et viktig utgangspunkt for vårens lønnsforhandlinger.

Beregningsutvalget legger til grunn at den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2012 til 2013 for lønnstakere under ett var 3,9 prosent.

Ser man bort fra ansatte i staten var det enorm forskjell i lønnsveksten.

Ansatte i helseforetakene hadde en vekst på 3 prosent, mens ansatte i finanstjenester fikk en vekst på 6,7 prosent.

For industriarbeidere i NHO-bedrifter er lønnsveksten beregnet til 3,5 prosent, mens lønnsveksten samlet for alle ansatte i industrien i NHO-bedrifter foreløpig er anslått til om lag 4 prosent.

Lønnsoverhenget til 2014 anslås i gjennomsnitt til 0,75 prosent for ansatte i de største forhandlingsområdene eksklusive staten. Anslagene til 2014 varierer fra 0,5 prosent for ansatte i kommunene til 1,5 prosent for industrifunksjonærer.

Den store forskjellen i lønnsutviklingen hos personer som jobber i finans og industri kan være med på å skape et hardt forhandlingsklima i årets lønnsoppgjør.

Klikk på bildet for å forstørre.

Lønnsutvikling 2012 og 2013 Foto: Niels R. Ravnaas

Lønnsvekst halvvert
Reallønn etter skatt for en lønnstaker med gjennomsnittlig årslønn anslås å ha økt med 1,8 prosent fra 2012 til 2013, mot 3,2 prosent året før.

Det er først og fremst høyere prisvekst i 2013 som gir lavere reallønnsvekst.

Reallønnsveksten var noe lavere enn gjennomsnittet for industriarbeidere og kommuneansatte, og en del høyere for ansatte i forretnings- og sparebanker og forsikring.

Høyere inflasjon
Utvalget anslår en gjennomsnittlig konsumprisvekst på om lag 2,5 prosent fra 2013 til 2014.

I 2013 var prisveksten 2,1 prosent.

Usikkerheten i prisvekstanslaget for 2014 er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen, som ofte svinger mye. Det er også stor usikkerhet knyttet til utviklingen i energiprisene.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Niels R. Ravnaas


- Kan løfte renten
DnB Markets Kjersti Haugland varsler at dette både kan gi et bedre lønnsoppgjør og en kjappere renteøkning.

- Lønnsveksten var litt høyere enn både Norges Bank og vi anslo for 2013, men overhenget til 2014 er marginalt mindre enn det vi hadde lagt til grunn.

- TBU legger til grunn høyere inflasjon enn både Norges Bank og vi gjør for 2014. Et høyere inflasjonsanslag gir, alt annet like, rom for en høyere lønnsoppgjør.

- Dersom Norges Bank følger TBU kan sentralbanken komme til å løfte rentebanen i marsrapporten, og indikere en tidligere renteoppgang.

Dyre ansatte gir usikkerhet
Utviklingen i konkurranseevnen belyses av Beregningsutvalget gjennom flere tallfestede indikatorer.

Flere av disse komponentene og særlig kostnadsindikatorer, peker i retning av en svekket situasjon for norske bedrifter de siste årene. Dette bildet står noe i motsetning til resultatene når det gjelder sysselsetting og faktisk produksjonsutvikling i Norge sammenliknet med i andre land.

Mens en rekke økonomiske indikatorer for Norge fremstår som bedre enn for mange andre land, innebærer det høye kostnadsnivået at bedriftenes konkurranseevne framover kan være usikker i deler av økonomien.

Kronen bedrer konkurransekraft
I 2013 var lønnskostnadsandelen beregnet til å være nesten 4 prosent høyere enn gjennomsnittet de siste ti årene.

I 2013 gikk de relative timelønnskostnadene i felles valuta ned med 0,2 prosent på grunn av en svekkelse i kronen.

Gjennomsnittlige timelønnskostnader for ansatte i industrien i Norge i 2013 var anslagsvis 55 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av våre handelspartnere i EU, målt i felles valuta.

Forskjellen er 2 prosentpoeng mindre enn året før.

Nedgangen må ses i sammenheng med at kronen svekket seg fra 2012 til 2013. I fjorårets rapport anslo utvalget at timelønnskostnadene i industrien i Norge i 2012 lå 69 prosent høyere enn hos handelspartnerne i EU.

Spår svakere vekst
Utvalget merker seg at ulike anslag for utviklingen i norsk økonomi i 2014 tyder på en vekst under trendvekst.

Arbeidsledigheten anslås å holde seg uendret på dagens nivå eller øke moderat.

Fullstendig rapport offentliggjøres 19. mars.

Fakta

Det tekniske beregningsutvalget


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.