*Nettavisen* Økonomi.

Her er rentedommen

Sentralbanksjef Øystein Olsen må kanskje sette renten opp igjen. Foto: (Scanpix)

Årets siste avgjørelse har kommet.

19.12.12 16:41

Onsdag klokken 14 kom sentralbanksjef Øystein Olsen med årets siste rentedom.

Her ble det klart at han holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent, ett nivå den har ligget på siden møtet i mars.

- Det er svak vekst hos våre handelspartnere, og rentene ute er svært lave. Her hjemme er prisveksten lav. På denne bakgrunn holdes styringsrenten uendret på 1,5 prosent, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

På forhånd venter alle de spurte analyktikerne at renten vil holdes uendret, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Kan gå begge veier
Men hvilken avgjørelse Øystein Olsen vil ta neste år er noe mer usikkert.

Som de fleste sikkert har fått med seg går Norge ekstremt godt, spesielt når man sammenligner med våre viktigste handelspartnere.

- Utviklingen i norsk økonomi gir holdepunkter for at inflasjonen gradvis vil ta seg opp. Det tilsier at styringsrenten etter hvert kan økes, sier visesentralbanksjefen.

Ledigheten er lav, boligprisene stiger, lønnsveksten er sterk, husholdninges gjeld vokser raskere enn inntektene, det aller meste som har med olje å gjøre fosser frem og kronen er meget sterk.

Det er altså mye som tyder på at Norge burde hatt en høyere rente.

- Vi tror Norges Bank fortsatt vil signalisere en gradvis renteoppgang fra neste år, skriver Knut Anton Mork og Ida Wolden Bache i Handelsbanken Capital Markets morgenrapport.

For svakere rente
Men samtidig har det også kommet flere skyer på himmelen, som tilsier at det ikke blir noen renteøkning.

Nylig kom Norges Bank ut med sin siste oppdatering av Regionalt nettverk. Informasjonen fra disse ringerundene til norske bedrifter, organisasjoner og kommuner som ble foretatt i november vektlegges i stor grad når Norges Banks foretar sine pengepolitiske vurdergeringer.

Den økonomiske veksten til neste år fremstår her som noe svakere enn det Norges Bank anslo i sine prognoser i slutten av oktober. Men samtidig var det flere som meldte om kapasitetsproblemer og arbeidsledigheten er veldig lav.

Samtidig befinner den importvektede kronekursen seg høyere enn hva Norges Bank har sett for seg at den vil være ved starten av neste år.

I verden rundt oss har rentenivåene avtatt siden forrige rentemøte. De norske pengemarkedsrentene har avtatt mindre, slik at de norske rentene er litt høyere enn hos våre viktigste handelspartnere.

I tillegg er tilstanden noe verre hos noen av våre viktigste handelspartnere enn det Norges Bank tidligere har sett for seg.

Sverige kuttet
Svenskene fikk sin siste rentedom tirsdag.

Her ble det klart at Sveriges Riksbank kuttet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,0 prosent.

Begrunnelsen for kuttet legges på lav prisvekst og at den svenske økonomien kommer til å gå tregere enn ventet. Avgjørelsen var helt i tråd med markedets og tallknusernes forventninger.

Samtidig kom svenskene også med en ny rentebane. Denne peker på at sannsynligheten for nye kutt er større enn nye hevinger. Den nye rentebanen for neste år ligger vel 0,2 prosentpoeng under forrige rentebane, som kom i oktober. Anslaget er at renten når en bunn på 0,96 prosent i andre og tredje kvartal neste år. Deretter skal den stige gradvis opp til 2,5 prosentmot slutten av 2015.

Spår lav rente lenge
Summa summarum tror økonomene i Handelsbanken Capital Markets at renten vil holdes lavere enn hva Norges Banks siste spådommer i Pengepolitisk rapport (PPR 3/2012) tilsier.

- Mens renteprognosen fra PPR 3/2012 innebærer styringsrenten heves tidligst i mars og åpner for ytterligere én renteøkning før utgangen av 2013 tror vi renten vil være uendret frem til september 2013.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.