Thorbjørn Jagland (68) gir seg etter ti år som generalsekretær i Europarådet. Jagland har hatt et svært lukrativt liv i Strasbourg i Frankrike. Men Jagland får også en brukbar sluttpakke når han vender snuten hjem til Norge 1. oktober.

Europarådet opplyser til Nettavisen at Jagland får en etterlønn på snaut tre millioner kroner fordelt over tre år.

- Generalsekretæren vil motta en midlertidig lønn ved utgangen av hans mandat i en treårsperiode med et beløp på 102.500 euro hvert år, skriver talsperson i Europarådet, Daniel Holtgen, til Nettavisen.

Det tilsvarer en årlig etterlønn på 997.525 kroner i tre år. Totalt utgjør det en sluttpakke på 2.992.575 kroner i dagens kurs.

Pensjon på 400.000 i året

Jagland tar også med seg en pensjonsavtale fra årene i Strasbourg.

- Generalsekretæren vil motta en pensjon i henhold til gjeldende pensjonsordning på 20 prosent av hans grunnlønn, det vil si 41.000 euro (399.000 kroner) per år. Denne pensjonen blir utbetalt etter treårsperioden hvor han mottar midlertidig lønn, sier Holtgen.

Jagland har også opptjente pensjonsrettigheter i Norge med pensjonsgivende opptjeningstid på 2 år som regjeringsmedlem og full opptjening på 12 år som stortingsrepresentant.

Nettavisen har fått innsyn i Jaglands pensjonsordning som gjelder for stortingsrepresentanter og statsråder.

479.724 kroner i alderspensjon

Statens pensjonskasse opplyser til Nettavisen at Jagland allerede mottar en alderspensjon som utgjør 39.977 kroner per måned før skatt. Jagland har mottatt alderspensjon siden 01.12.2015.

Det utgjør en årlig alderspensjon på 479.724 kroner. Sammen med pensjonen fra Europarådet, vil Jagland motta årlige pensjonsutbetalinger på rundt 879.000 kroner.

Alderspensjonister i Norge fikk i snitt utbetalt 232.578 kroner i årlig alderspensjon fra folketrygden i 2017. viser tall fra Nav.

Jagland er fortsatt medlem av Den norske nobelkomité, hvor han mottar et årlig honorar på 50.000 kroner.

Vellykket karriere

Jagland har besatt de aller tyngste postene i norsk politikk, som partisekretær og partileder for Arbeiderpartiet, statsminister, utenriksminister og stortingspresident. Han har også vært leder for Den norske nobelkomité og avslutter karrieren som generalsekretær i Europarådet.

- Han er en person som gjennom de formelle posisjonene har hatt en enorm suksess og en mer vellykket karriere enn de aller fleste. Det blir en del av hans politiske ettermæle, har forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, nylig uttalt til Nettavisen.