*Nettavisen* Økonomi.

Her gir Stortinget seg selv en stor julegave

Foto: (Inge Wallumrød, Nettavisen)

Sommel ga dem ett år ekstra.

08.12.11 14:15

Torsdag var det endelig klart for fjerningen av gullpensjonene til stortingsrepresentantene. Lang behandlingstid har ført til at politikerne har fått beholde gullordningen lenger enn det som var intensjonen.

27. august 2008 sa daværende medlem av pensjonsutvalget og stortingspolitiker Rolf Reikvam (SV) følgende til Nettavisen:

- Fra 2010 må stortingspolitikerne vinke farvel til sin gullpensjon. Pensjonsreglene til stortingspolitikerne vil ligge tett opp til pensjonsreglene for vanlige folk, uttalte Reikvam.

Nå viser det seg at sommel fra regjeringen altså har gitt 97 statsråder og stortingsrepresentanter en gullpensjonen vanlig folk bare kan drømme om.

Glissent i salen
Det var et nesten samstemt og glissent Storting som gikk inn for endringen av gullpensjonen. Da stortingspensjonssaken kom opp, valgte nemlig store deler av politikerne å gå ut av salen.

En av de som var igjen var SVs Bård Vegar Solhjell. Han synes at den nye loven skulle ha tilbakevirkende kraft. Det har tatt syv år fra Stortinget vedtok endringen, til at man nå endelig vedtar endringen.

Stortingets nye pensjonsordning vil nå vedta gjelder fra 2012 – og ikke fra 2009, som opprinnelig var planen. Resultatet er derfor at 97 stortingspolitikere tjener store beløp, og at fire regjeringsmedlemmer får 300.000 – 1,1 mill. mer i fallskjerm enn de ellers ville fått.

Les bloggen til Gunnar Stavrum her:

Flere representanter avviste imidlertid muligheten for en tilbakevirkende kraft. Dette er også avvist av regjeringens egne advokater. Dermed går det i mot en endring av gullpensjonene til stortingsrepresentantene først fra nyttår, og litt ekstra pensjon for dagens stortingspolitikere.

Måtte endre
Sommeren 2009 var et samlet storting enig om at pensjonen de i årevis hadde bevilget seg selv og regjeringsmedlemmene ikke lot seg forsvare utad. Det var særlig viktig å endre ordningen fordi de samme politikerne vedtok å endre pensjonene for de fleste andre i Norge, grunnet kommende eldrebølge og ventet eksplosjon i pensjonsutgiftene.

Men regjeringen har brukt så lang tid på å formulere forslag til lovtekst at konsekvensen har gitt et av tidenes pensjonskupp for politikerne.

Hovedpunktene i den nye ordningen er at opptjeningstiden på pensjonen er på 30-40 år, slik det er normalt for andre arbeidstakere. Til nå har stortingsrepresentantene hatt oppptjeningstid på bare 12 årg. Ordningen blir videre harmonisert med det som gjelder i staten, hvor man har Folketrygd i bunn og en innskuddsbasert tjenestepensjon på toppen. Pensjonen indeksreguleres med 0,75 prosent av prisstigningen, mens det frem til nå har vært slik at stortingspensjonistene får 66 prosent av den til enhver tid gjeldende lønnen

Det vil videre innføres det en ordning med etterlønn, som tilsvarer oppsigelsestiden i Arbeidsmiljøloven på tre til seks måneder.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.