*Nettavisen* Økonomi.

Her kan 40 personer miste jobben

Foto: (Tidens Krav)

Hafslund vurderer nedleggelse av pelletsfabrikk på Averøya.

16.10.12 11:35

Elendige markedsforhold for pelletsfabrikken på Averøya og forbrenningsanlegget Bio-El i Fredrikstad setter blodrøde spor i Hafslunds regnskap.

Selskapet tar ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger på til sammen 551 millioner kroner.

BioWood Norge, som er et heleid datterselskap av Hafslund, har gitt seg selv en måned til å berge pelletsproduksjonen på Averøya.

Klarer de ikke det, kan 40 arbeidsplasser gå tapt, skriver Tidens Krav.

Lave priser
Ifølge styreleder Johan Christian Hovland i BioWood Norge AS er hovedårsaken til de dårlige resultatene lave priser på pellets.

- Vi taper penger på hvert tonn vi produserer, sier Hovland til Tidenes Krav .

Dersom han og resten av ledelsen i selskapet ikke finner en løsning innen 17. november, vil fabrikken på Averøya bli nedlagt. Produksjonen kan tidligst opphøre 17. februar neste år.

Giganttap
«Hafslunds resultat etter skatt for 3. kvartal 2012 vil bli påvirket negativt med NOK 551 millioner som følge av ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger. Nedskrivningene og avsetningene skyldes utfordrende markedsforhold og negativ resultatvikling ved BioWood Norway AS og Bio-El Fredrikstad, samt skatteavsetning som følge av utviklingen i en pågående skattetvist», skriver selskapet i en børsmelding tirsdag morgen.

Selskapet ser få tegn til snarlig bedring av dagens markedsforhold med overkapasitet og lave pelletspriser for fabrikken på Averøya.

Vurderer nedleggelse
Dette, sammen med produksjonstekniske utfordringer hvor fabrikken ikke har nådd maksimal produksjonskapasitet, gjør at det vil bli foretatt samlede nedskrivninger av produksjonsanlegget og råvarelager, og avsetninger relatert til avtaler og tvistesaker i 3. kvartal 2012 på til sammen 271 millioner kroner.

«Markedsforholdene og utfordringene relatert til driften av pelletsfabrikken på Averøya gjør det vanskelig å forsvare ytterligere drift og investeringer i virksomheten. Styret i Hafslund ASA har derfor besluttet å igangsette en vurdering av om det er grunnlag for videre drift av BioWood Norway, eller om totalsituasjonen er av en slik karakter at selskapet bør avvikles. Det vil opprettes dialog med de ansatte, Fylkeskommunen og andre berørte parter», heter det.

Krise i Fredrikstad
Anlegget for energiutnyttelse av avfallsbasert brensel, Bio-El Fredrikstad, ble satt i drift våren 2008. Anlegget har en årlig leveranse på 110-120 GWh industridamp, fjernvarme og elektrisitet basert på energiutnyttelse av næringsavfall.

Lønnsomheten til Bio-El Fredrikstad er sterkt påvirket av avfallsprisene. Avfallsprisene har falt ytterligere i løpet av 2012 med få tegn til snarlig bedring, ifølge Hafslund.

«Fallet i avfallsprisene skyldes overkapasitet som følge av betydelig utvikling av kapasiteten både i Norge og Sverige. Fallet i avfallsprisene svekker anleggets lønnsomhet både på kort og lengre sikt».

Bio-El Fredrikstad nedskrives med 240 millioner kroner i 3. kvartal 2012. Det vil foretas en gjennomgang av anleggets driftsmessige forhold med mål om økt lønnsomhet, opplyses det.

Tar skattetap
Som om ikke dette var nok: Hafslund har også en skattetvist gående i forbindelse med salg av aksjene i Hatros II AS i 2007. Selskapet vil kostnadsføre skatt på 183 millioner i 3. kvartal 2012 i forbindelse med denne saken.

Flere detaljer om Hafslunds resultat for tredje kvartal vil ikke bli offentliggjort før den planlagte publikasjonen av kvartalstallene 25. oktober.

Les mer i Nettavisen:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.