Gå til sidens hovedinnhold

Her kan Bent Høie bryte flere lover

De nye stygge pakkene kan gå opp i røyk.

I februar presenterte helseminister Bent Høie det han ønsker skal bli de nye røyk- og snuspakningene i løpet av 2015.

De norske røyk- og snuspakkene skal ha en gusten mørk grønnfarge. Røykpakkene skal ha advarsel i form av tekst og bilde, mens snusen skal ha advarsel kun i tekstform. Alle snusboksene skal ha lik form.

Les mer: Slik blir din neste røykpakke

Nå kan det imidlertid vise seg at hele forslaget er ulovlig.

- Bent Høie kan bryte loven, sier Jon Wessel-Aas, partner hos Bing Hodneland, til Nettavisen.

Kan miste varemerkene
Han peker på at forslaget blir en slags ekspropriering av eiendomsretten.

- Slik det er for disse produsentene som har disse varemerkene er det allerede en rekke innskrenkninger i Norge. De har forbud mot å markedsføre varemerket, forbud mot å utstille det og nå kan det i tillegg bli forbudt å ha logoer og farger på pakningene. Det betyr i praksis at de forbys å bruke varemerket sitt overhodet.

Wessel-Aas har foretatt en juridisk vurdering på vegne av Philip Morris, som blant annet står bak merket Malboro, av Høies forslag og kommet frem til at det fort bryter med en rekke lover.

- Det man foreslår nå er rett og slett å forby bruk av varemerkene deres. Det kan i seg selv være i strid med våre internasjonale handelsavtaler, sier han.

Og dette kan gi et helt spesielt utfall.

- Det er også slik at dersom man ikke bruker varemerket sitt i løpet av fem år så mister man rettighetene til det, da tanken er at man ikke skal kunne sitte og holde på varemerket over tid.

Med andre ord kan dermed kjente tobakksprodusenter miste varemerker som uten tvil har en stor verdi.

- Da kan Patentstyret la noen andre registrere de samme logoene, og så må de som hadde det opprinnelige gå til sak. Men hele systemet er lagt opp til at de vil tape saken. Dette er en fremmed fugl i loven, og ikke noe som noen har tenkt på tidligere, sier Wessel-Aas.

Les også: Hestehandel med E-sigaretter skal redde Høie-pakka

- Finnes ikke dokumentasjon
Han reagerer også på at det ikke finnes dokumentasjon som underbygger Høies grunnlag for å innføre forbudet.

- Skal et så drastisk inngrep stå seg mot Grunnloven og internasjonale avtaler, må Staten dokumentere at akkurat dette tiltaket vil føre til en klar reduksjon av barn og unges tobakkbruk, som ikke kan oppnås med mindre inngripende tiltak. Slik dokumentasjon er ikke lagt frem.

I Sverige har det blitt bestilt en uavhengig rapport som grundig skal vurdere de prinsipielle utfordringene forbundet med et slikt tiltak.

- Dette reiser prinsipielle spørsmål utover tobakkmarkedet. Skal Staten kunne bestemme tilsvarende for andre lovlige, men usunne/helseskadelige varer, som alkohol og godteri? spør Wessel-Aas.

Les også: Slik skulle Høie forsvare «Høie-pakka»

Helseminister Bent Høie er uenig i Jon Wessel-Aas' vurdering.

- Departementet har vurdert våre forpliktelser i forhold til blant annet Grunnloven og internasjonale avtaler og etter vår vurdering er standardiserte tobakkspakninger ikke i strid med disse. Denne vurderingen deler vi blant annet med Verdens Helseorganisasjon (WHO), Australia, England, Frankrike og Irland, skriver Høie i en epost til Nettavisen.

- WTO- avtalene åpner for at stater skal kunne beskytte folkehelsen. Tobakksprodukter er i en særstilling og skiller seg klart fra andre lovlige produkter, da de er helseskadelig uansett bruk. I tillegg til de folkerettslige forpliktelsene etter WTO, har Norge folkerettslige forpliktelser etter WHOs tobakkskonvensjon. Den pålegger alle parter å innføre effektive tobakksforebyggende tiltak, og standardiserte og reklamefrie pakker nevnes spesifikt som et effektivt tiltak, skriver Høie.

- Studier fra både før og etter innføring i Australia viser at dette tiltaket har effekt. Det er også gjennomført studier i Norge og andre europeisk land som underbygger dette, blant annet av SIRUS. Vi mener at tiltaket er innenfor det handlingsrommet Norge har etter WTO- avtalene og et viktig tiltak for folkehelsen.

Reklame

NÅ: Knallpriser på skibriller, sportsbriller og solbriller fra Oakley

Kommentarer til denne saken