*Nettavisen* Økonomi.

Her må kvinner betale dobbelt så mye som menn

Birger Myhr. Foto: Privat.

Kvinner er 14 prosent dyrere enn menn på livsvarig alderspensjon. På et annet område er de dobbel så dyre.

19.01.13 12:32

Finanstilsynet har skapt rabalder med sitt forslag om at kvinner bør betale mer for pensjonen sin enn menn, det til tross for at det, takket være høyere levealder, er dyrere å finansiere kvinners pensjon.

Som Mediehuset Nettavisens ansvarlige redaktør skriver i sin blogg:

- Finanstilsynet får kjeft av LO for å si det helt åpenbare:

– For å unngå at kvinner får mindre utbetalt i pensjon enn menn, må kvinners premieinnbetaling blir høyere, skriver Stavrum. Les hele bloggen her.

Dobbelt så høy uføretariff
Utfordringen med å lage et kjønnsnøytralt system kommer enda sterkere til syne på uføreområdet.

- Mange bedrifter tilbyr sine ansatte også uførepensjoner og her er utfordringen alvorlig mye større ettersom premien for uførepensjon for kvinnelige ansatte er over dobbelt så høy som for menn – alt annet likt, sier pensjonsekspert Birger Myhr til Nettavisen NA24.

Ifølge Myhr har kvinner over dobbelt så høy sannsynlighet for å bli ufør sammenlignet med menn.

Ingen vil ha kunder som gir tap
En bedrift som påfører en pensjons- eller forsikringsleverandør høye kostnader må betale mer enn bedrifter som påfører pensjonsleverandøren lave kostnader.

- Ingen leverandører vil ha bedriftskunder som påfører dem tap, sier Myhr.

Dersom politikerne absolutt vil ha kjønnsnøytrale systemer mener han det finnes to mulige løsninger.

- Pensjonsleverandøren kan bli pålagt å gi tilbud til bedrifter og en nøytral tredjepart, for eksempel Finanstilsynet, kan få ansvar for å bestemme prisen. Men er er ikke sikkert det er denne veien vi ønsker å gå dersom vi ønsker et fritt marked, sier Myhr.

Betaler det samme, men får lavere årlig pensjon
Når det gjelder pensjon er de innskuddsbaserte pensjonsordningene uavhengig av arbeidstakers kjønn.

- Bedriften betaler de samme for kvinner som får menn. Men en kvinnelig arbeidstaker vil få en lavere alderspensjon enn sin mannlige kollega – alt annet likt – dersom begge på pensjonstidspunktet velger en utbetalingsvarighet som samsvarer med levetidsforventningen.

Betaler 14 prosent mer for kvinner
I de ytelsesbaserte pensjonsordningene er utbetalingen livslang og ytelsens størrelse er uavhengig av kjønn.

- Følgelig må bedriftene betale en vesentlig høyere premie. omlag 14 prosent, for kvinnelige ansatte enn for mannlige.

I de nye hybride tjenestepensjonene har Banklovkommisjonen i utgangspunktet lagt til grunn at ytelsene skal være livslange, men pensjonsleverandørene har ikke adgang til å ta seg høyere betalt fra bedriftene for kvinnelige enn for mannlige ansatte.

Konkuransevridende effekter
- Slike kjønnsnøytrale tariffer er sikkert en edel målsetting, men er i praksis vanskelig å implementere uten at det får konkurransevridende effekter.

I en situasjon hvor leverandørenes kostnad (nåverdien av fremtidig utbetalingsforpliktelse) er svært forskjellig for menn og kvinner, innebærer BLKs forslag at leverandørene må fastsette like priser for begge kjønn. Altså: lik pris, men forskjellig kostnad!

- For bedrifter med like mange kvinnelige og mannlige ansatte vil innføring av kjønnsnøytrale tariffer ha liten betydning, både for bedriften selv og for leverandøren. Bedrifter i kvinnedominerte næringer vil imidlertid bli svært lite attraktive kunder for pensjonsleverandørene. De vil bli nødt til å selge et produkt til en pris som de allerede i utgangspunktet vet ikke vil dekke kostnadene. Dette tapet må leverandøren derfor fordele ut på de kundene som har en kjønnsmessig balanse. Følgelig vil de leverandørene som aksepterer å selge til bedrifter med høy kvinneandel ikke bli konkurransedyktige for «normale» bedrifter, sier Myhr.

I ytterste konsekvens kan man ende opp i en situasjon hvor det er myndighetene selv (ved Finanstilsynet) som må fastsette tariffene.

- Alle som har bestått grunnkurs i sosialøkonomi vet at slik prisdiktering er uheldig.

Fakta: Om tariffer i dagens uførepensjonsordninger i privat sektor
Mange bedrifter har uførepensjoner som del av sine tjenestepensjonsordninger. Sammenhengen mellom tariffen (premien), kjønn og alder fremgår av figuren under:

Klikk på bildet for å forstørre.

Med utgangspunkt i en person som har vært ansatt i bedriften siden fylte 37 år og som i dag er 56 år med en årsinntekt på 800.000 kr, er premien avhengig av den ansattes kjønn:

Mann: 15.000 kr pr. år

Kvinne:34.000 kr pr. år

I begge tilfelle vil årlig utbetaling ved 100 % uførhet være på drøye 250.000 kroner.

Uførepensjonen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Etter dette vil den varige uføreytelsen i folketrygden være harmonisert med prinsippene i pensjonsreformen. Den nye ytelsen kalles UFØRETRYGD og er helt annerledes enn dagens uførepensjon i forhold til beregningsgrunnlag, størrelse, beskatning etc.

Uførepensjonen i private tjenestepensjoner må tilpasses den nye uføretrygden. Forslagene til dette foreligger ikke. Det er foreløpig ikke presentert tanker om kjønnsnøytralitet her.

Kilde: Birger Myhr - pensjonseksperten.no

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.