NA24.no

Her taper supermegleren slagene

Foto: Borgen, Ørn E. (Scanpix)
Sist oppdatert:
Kjendismegler Odd Kalsnes er en storforbruker av rettssystemet. De siste årene har han tapt de fleste saker i Oslo tingrett - og det er bare begynnelsen.

Nettavisen har tidligere skrevet om hytteselgeren som slet i flere år etter å ha solgt hytta si i Hemsedal til Odd Kalsnes, og hvordan Kalsnes nå hadde krevd penger fra megleren etter å ha tapt saken mot selgeren.

Les egen sak: Følte seg lurt av «Champagnemegler»

Odd Kalsnes har en lang historie med rettstvister. Flere saker er knyttet til kjøp av Normedica-aksjer for 10 millioner kroner. Kalsnes tapte pengene og gikk til angrep på Johnny Halvorsen for å få dem tilbake. Dette aksjekjøpet ble også starten på en krangel mellom Kalsnes og investor Johnny Halvorsen som også pågår i dag (Halvorsen påstår at han aldri har vært i retten med Kalsnes men det er en annen historie red. anm).

Kalsnes har vært i retten med langt flere saker enn Normedica-aksjer. Vi starter med den som ligger nærmest opp mot Halvorsen-krangelen.

Odd Kalsnes avviser at han er noen storforbruker av rettssystemet.

- Jeg har personlig vært part i bare et par-tre saker i løpet av livet mitt, totalt 10 hvis du regner med firmasaker. Men jeg solgte meg ut av firmaet for noen år siden, så i dag har jeg ikke annet gående enn en sak jeg nylig vant i lagmannsretten, sier Odd Kalsnes. Saken han da viser til er mellom ham og Stonewall som er omtalt nedenfor.

- Halvparten av sakene gjelder tvist med Johnny Halvorsen på grunn av investeringsrådet hans, sier Kalsnes.

- Ellers har jeg hatt konflikt med en håndfull personer i løpet av et langt liv, hvilket ikke er mye. Jeg er i den heldige situasjon at jeg ikke behøver å legge meg på ryggen hvis jeg mener jeg har noe som bør prøves i rettssystemet, sier han.

Skitten avtale
Postbanken eiendomsmegling ble saksøkt av Elisenberg Eiendomsmegling v/Odd Kalsnes i 2004. Bakgrunnen var at en av meglerne til Kalsnes ble avslørt i Dagbladet for å ha avtalt penger under bordet med Johnny Halvorsen. I følge samtalen skulle Halvorsen kompensere megler med 250.000 kroner for å skaffe en eiendom billig. Halvorsen ga opptaket til Dagbladet fordi han ønsket å skade Kalsnes.

- Jeg hadde blitt forfulgt av Kalsnes i flere år. Han hadde levert falske anmeldelser og kommet med grove beskyldninger. Jeg brukte hans egne metoder og tok opp en samtale med skjult båndopptaker, sier Halvorsen til Nettavisen.

Saken ble slått opp i Dagbladet, og megleren rykket ut og forklarte at avtalen med kjøper var gjort i samråd med Odd Kalsnes. På vegne av megleren og Odd Kalsnes rykket advokat Per Danielsen ut i media og forklarte at hele «avtalen» var gjort for å avsløre hvordan Halvorsen forsøkte å «tuske til se en eiendom billig».

Mistet avtale
Som en konsekvens av denne saken hevet Postbanken eiendomsmegling sin franchiseavtale med Kalsnes. Kalsnes gikk til søksmål mot Postbanken og tapte. Oslo tingrett la vekt på at Kalsnes hadde bekreftet at han visste om «penger-under-bordet-avtalen».

«Det forhold at Kalsnes skrev at han hadde vært med på et slikt snuskete opplegg var etter rettens mening nok til at Postbanken måtte reagere raskt» skrev Oslo tingrett i dommen.

- Inndro ikke bevilling

Odd Kalsnes poengterer at det er feil at Kredittilsynet inndro bevillingen slik Nettavisen skriver.

«Dette faktum er galt. Tilsynet inndro ikke noen bevilling, verken fra Elisenberg Eiendomsutvikling AS eller noen andre. Elisenberg ga fra seg sin bevilling for å kunne starte selskapet A-megler. Bevillingen har hele tiden vært i behold, men ble flyttet til et nytt selskap» skriver Kalsnes.

Oslo tingrett beskriver faktum i saken slik: «Kredittilsynet sendte et brev, datert 22. april med forhåndsvarsel om mulig vedtak om tilbakekall av foretaksbevilling». Kredittilsynet skrev blant annet: «Utfra en vurdering av de opplysningene som så langt foreligger i saken finner Kredrittilsynet at foretaket grovt har overtrådt god eiendomsmeglerskikk».

Odd Kalsnes skriver til Nettavisen at bevillingen ble sendt inn i slutten av mai, altså over en måned etter at varselet fra Kredittilsynet kom, og at dette ble gjort på bakgrunn av et styrevedtak.

Kredittilsynet reagerte også raskt og inndro bevillingen til Elisenberg eiendomsmegling (merk kommentaren i boksen til høyre). Selskapet ble deretter lagt ned. Kalsnes fortsatte som eiendomsmegler og jobber i dag i Privatmegleren.

I dag har Kalsnes byttet advokat, og vært i flere rettstvister med sin gamle advokat Per Danielsen. Danielsen sier til Nettavisen i dag at de to har blitt vel forlikt.

Hans tidligere partner i Elisenberg Eiendom har han nylig vært i konflikt med. Saken er omtalt lenger nede i saken.

Saksøkte rådgiver
I 2002 ble Gustav Gullaksen saksøkt av Odd Kalsnes for å angivelige ha gitt dårlige råd i forbindelse med aksjekjøp. Gullaksen ble frifunnet i lagmannsretten i 2003. I 2007 forsøkte Kalsnes seg på et nytt erstatningskrav i denne saken, men endte med å betale saksomkostningene til Gullaksen. Gullaksens advokat sier at begge sakene ble anket til lagmannsretten, og at den første saken gikk helt til Høyesterett, uten at Kalsnes vant fram.

- Vi vant på alle punktene i begge sakene, sier Gullaksens advokat, Arne Heiestad, til Nettavisen.

I 2005 tapte Kalsnes et søksmål mot Oslo ligningskontor etter at han hadde betalt en megler som selvstendig næringsdrivende i tre år. Skattemyndighetene mente derimot at megleren var ansatt av Kalsnes og at han derfor skulle betale arbeidsgiveravgift av 4,35 milloner pluss en tilleggsskatt på 45 prosent av denne arbeidsgiveravgiften.

Hyttemareritt
I 2008 kjøpte Odd Kalsnes og kona en hytte i Hemsedal for 4,5 millioner kroner. I følge tingrettsdommen hadde Kalsnes, uten å si fra til selger, endret kjøpekontrakten. Deretter holdt han tilbake en større del av kjøpesummen på grunn av angivelige feil. Kalsnes tapte saken, men har nå krevd penger av megleren fordi de utbetalte pengene til hytteselger.

Nettavisen har tidligere skrevet en egen artikkel om denne historien som ikke er slutt ennå.

Les egen sak: Følte seg lurt av «Champagnemegler»


Vis større kart

Det var denne boligen i Solveien som Kalsnes sitt firma skulle pusse opp etter salg. Bildet er tatt i juni 2009 - et år etter at salget ble gjennomført. Bildet er interaktivt.

Luksusmareritt
Samme år - i 2008 - solgte Odd Kalsnes en prakteiendom på Nordstrand for 21,5 millioner gjennom sitt selskap Panorama Solveien AS. Avtalen var at Kalsnes skulle utføre en rekke forbedringer på bolig og tomt etter salget, og 5,5 millioner kroner av kjøpesummen ble etter avtalen holdt tilbake av kjøper.

Etter salget begynte krangelen om eiendommens befatning og hva Panorama Solveien AS skulle utbedre. Kalsnes ønsket ikke å bruke så mye penger på å utbedre eiendommen han hadde solgt. Etter mye frem og tilbake mente Kalsnes at kjøper hadde brutt avtalen og saksøkte ham for det resterende beløpet uten at salgsavtalen var oppfylt. Kjøper kom med et motkrav fordi det var mangler på eiendommen utover det som skulle ha blitt utbedret av Panorama Solveien AS.

Saken endte i Oslo tingrett i 2010 der Kalsnes tapte på alle punkter. Istedenfor å få utbetalt det restende av salgssummen - 5,5 millioner kroner - ble Kalsnes dømt til å punge ut 2,5 millioner kroner for mangler på huset, pluss 500.000 kroner i saksomkostninger.

Denne saken har Kalsnes anket til lagmannsretten der den kommer opp i løpet av våren.

- Jeg ønsker ikke å kommentere saken før den er rettskraftig, sier advokat Morten Goller som fører saken for ekteparet.


Vis større kart

Det var denne gården midt på Torshov i Oslo som den finske forretningsmannen solgte seg ut av. Bildet er interaktivt.

Krevde honorar for ikke utført arbeid
I 2010 tapte Kalsnes en ny sak for retten. Denne gangen mente Kalsnes at han hadde krav på et honorar på 218.500 kroner for salg av aksjer i AS Torshovgården. Selgeren, den finske forretningsmannen Taisto Kari Viio, hevdet derimot at han aldri hadde engasjert Kalsnes, og at Kalsnes ikke hadde bidratt i salget av hans aksjer.

I Kalsnes kravbrev til Viio oppga han at i forbindelse med det angivelige oppdraget hadde han fremskaffet kjøper, gjennomført møter og fremforhandlet pris.

- Bevisførselen for begge retter dreide seg derfor i alt vesentlig om realiteten i tilknytning til disse faktiske opplysninger. Kalsnes klarte ikke å bevise at han hadde utført noen av de angitte gjøremål. Da Kalsnes, og muligens også hans advokat, forsto at Kalsnes ikke ville bli hørt med at han hverken hadde megleroppdrag eller advokatoppdrag, konsentrerte han seg om såkalte «finders fee»- og «suksess-fee»-anførsler, sier advokat Fred Stokvold som representerte Viio.

- Dette var bakgrunnen for at en av de andre eierne vitnet om at det var vedkommende som etter egen aktivitet kom i kontakt med kjøper, og at Kalsnes ikke deltok i prisforhandlinger, sier advokaten.

- Kalsnes anket saken til lagmannsretten men det gikk akkurat på samme måte der. Han ble dømt til å betale saksomkostninger, sier advokat Fred Asbjørn Stokvold som representerte motparten.

Også denne saken anket Kalsnes til Høysterett. Der ble den avvist.

Du kan lese egen sak om dette her: Toppmegler tapte i retten

- Unødvendig

Odd Kalsnes mener det var unødvendig av finnen å gå til namsmannen for å få inn saksomkostningene han skyldte. På spørsmål om hvorfor dette var nødvendig, sier Kalsnes «Det må du nesten spørre Wiio om. Det var unødvendig, og alt er gjort opp»

Måtte til namsmannen
Stokvold sier til Nettavisen at de måtte gå til namsmannen for å få inndrevet saksomkostningene som totalt beløp seg til 361.986 kroner - altså langt mer enn beløpet de kranglet om.

- Vi måtte bruke namsmannen for å få inn pengene og de kom på siste dag. Mot slutten var det et kjør fra Kalsnes om at han måtte slippe rentene og noe av omkostningene, men min klient ønsket fullt oppgjør, sier Stokvold.

Advokaten er forundret over prosessen i denne saken. Blant annet meldte Kalsnes fra til lagmannsretten før hovedforhandling om at partene hadde kommet til et forlik og at det ikke var nødvendig å gjennomføre ankebehandlingen.

- Men saken var jo ikke forlikt. På det tidspunktet hadde saken begynt å dreie seg om saksomkostninger og Kalsnes så vel vilken vei det bar, sier Stokvold.

Ny honorarsak
Samme år dømte Oslo tingrett Karlsen til å betale 223.000 i honorar til konsulentselskapet Stonewall AS. Selskapet ble hyret inn av Kalsnes for blant annet å representere ham i en tvist i Borgarting lagmannsrett. Målet var å få medinvestorer ut av prosjektet Nesodden Eiendom AS. Kalsnes ble i tingretten dømt til å betale honorar men ikke provisjonen. Kalsnes anket honorar-delen mens Stonewall anket provisjonsdelen.

Begge anker ble forkastet av lagmannsretten i en dom som ble avsagt i februar 2012. Fordi pengebeløpene i provisjonsdelen langt oversteg beløpene i honorardelen ble Stonewall idømt saksomkostninger.

Andre konflikter
Av sakene Nettavisen fant i Oslo tingrett så har Kalsnes så langt bare fått delvis medhold i saken mot Stonewall, samt i én sak av privat karraktert som ikke blir omtalt i denne artikkelen.

I arbeidet med denne saken har Nettavisen blitt oppmerksom på andre konflikter som Kalsnes er eller har vært innvolvert i. Blant annet har han krevd sin gamle rival Jonny Halvorsen for et større pengebeløp. Noe som har ført til at søksmål fra Halvorsen side. Den saken kommer opp i 2013.

I tillegg krangler Kalsnes med en gammel kunde om et honorar for salg av en leilighet i Oslo.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere