*Nettavisen* Økonomi.

Historisk rettssak rammet av inhabile advokater

Foto: (NTB Scanpix)

Ny vending i tidenes norske erstatningssak. - Jeg forstår ikke hvordan de kan ha det godt med seg selv.

30.11.12 18:33

Etter planen skulle Norges-historiens største ertatningssak starte i Oslo tingrett på mandag.

FØLG NETTAVISEN NA24 PÅ FACEBOOK

Nå er det klart at hele saken utsettes med to dager til onsdag.

Grunnen til dette skyldes at flere av påtalemyndighetenes advokater har blitt funnet inhabile, da advokatkontoret de jobber for eller de selv tidligere har jobbet for tiltalte.

- Vi har allerede anket avgjørelsen, sier Morten Eriksen, førstestatsadvokat i Økokrim til Nettavisen NA24.

Han sier at de nå må snu seg rundt.

- Vi hadde en arbeidsfordeling, som vi nå må gjøre endringer på. Vi vil klare oss greit før jul, men må eventuelt finne på noe etter jul, hvis avgjørelsen blir stående, sier Eriksen.

Advokatene som fredag er erklært inhabile, ble oppnevnt av Riksadvokaten etter klarsignal fra Justisdepartementet for vel to uker siden. Advokatene det gjelder er Ingvald Falch og Vidar Strømme fra advokatfirmaet Schjødt og advokat Helge Skogseth Berg fra advokatfirmaet Lynx.

Den tiltalte skatteadvokaten Sverre Kochs forsvarer, advokat Anders Morten Brosveet, klagde for en drøy uke siden om at de tre er inhabile og ikke kan opptre som aktorer under saken.

Dette får Transoceans forsvarer til å lange ut.

- Ut i fra advokatetiske betraktninger, er jeg svært forbauset over at de har latt seg engasjere av Økokrim mot tidligere klienter, sier Erling O. Lyngtveit til Nettavisen NA24.

For advokater er det en uskreven regel om at man ikke går i mot sine tidligere klienter.

- Jeg forstår ikke hvordan de kan ha det godt med seg selv, sier Lyngtveit.

Klikk på bildet for å forstørre.

Eriksen lever imidlertid i troen om at ting kan bli endret.

- Jeg vil ikke bli veldig forbauset hvis avgjørlsen blir endret på, sier Eriksen

Retten skriver følgende i sin slutning:
«Det er reist spørsmål om advokat Berg er inhabil fordi at han i tidsrommet 2002 –2004 var advokatfullmektig i advokatfirma Thommessen med Koch som «fadder».»»

«Retten legger til grunn at Koch hadde en oppfølgnings- og veilederfunksjon for Berg. Det er på det rene at selskaper i Transoceankonsernet var klienter i advokatfirmaet Thommessen i dette tidsrommet, og at Koch utførte advokatarbeid for disse selskapene. Det synes også på det rene at deler av grunnlaget for de tiltalepostene som skal behandles for retten, og hvor Koch er tiltalt, var en del av Kochs advokatarbeid da.»

«Bergs befatning med Transoceanselskapene er omtvistet. I følge Økokrim begrenset hans arbeid seg til oversettelse av et dokument fra norsk til engelsk. Så langt retten kan se er dette ikke direkte bestridt av de tiltalte. De har på den andre siden fremholdt at Berg uansett var en del av miljøet hvor det ble snakket om saken, og at han hadde fri adgang til saksdokumentene.»

«Det foreligger ingen holdepunkter for at Berg har tatt / vil ta med seg informasjon fra advokatfirma Thommessen og sitt samarbeid med Koch over i sin rolle som aktor i regnskapssaken på en måte som gjør ham partisk og forutinntatt. Det foreligger likevel en mulighet for dette.»

«Igjen blir det – på samme måte som for advokatene Falch og Strømme – avgjørende hvorledes dette oppfattes av allmennheten. Retten kan ikke se at forskjellene i faktum i dette tilfellet skal lede til en annen vurdering. Det er tale om en advokat som først bistår på forsvarersiden, for så å gå inn på aktorsiden. Retten nøyer seg derfor med å vise til det som er skrevet ovenfor. I tillegg kommer igjen at tiltalte har reist inhabilitetsinnsigelse.»

«Retten har etter dette kommet til at advokat Berg også er inhabil, og ikke kan opptre som aktor i saken.»

Historisk sak
Saken dreier seg om den tidligere norske virksomheten til verdens største bore- og riggselskap, Transocean.

Transocean, som er børsnotert i USA, har nå en markedsverdi på 16,47 milliarder dollar, eller 93 milliarder kroner. Men tilbake i 1999 var det også notert en norsk virksomhet i Norge.

Etter at det amerikanske moderselskapet foretok en utflagging til Cayman Island, ble det vedtatt at de norske delene skulle legges ned og verdiene flyttes oppover i konsernet.

For å gjøre dette, ble de norskeide riggene solgt internt i konsernet, og pengene sendt videre gjennom Transocean-systemet som utbytte og lån. Disse pengene ble via fikse løsninger, slust gjennom selskaper i Danmark og Panama.

Økokrim mener at måten deler av dette ble gjort på kun hadde et formål - å unndra skatt til norske myndigheter.

Klikk på bildet for å forstørre.

Stjerneadvokat
Personene som ga Transocean de juridiske rådene den gang er Sverre Koch, landets kanskje fremste skattejurist, og Ernst & Youngs Einar Brask og Klaus Klausen. De er alle, i likhet med tre selskaper tilhørende Transocean, tiltalt i saken.

Det at de tiltalte, og da spesielt Koch, er så anerkjent mener Økokrim at kan være et problem.

- Samfunnet kan ikke leve med at det ikke er mulig å stille med nødvendig ekspertise fordi nettverket til tiltalte er så stort at innhabilitet lett oppstår, sier Eriksen.

Tiltalen mot Koch og Ernst & Youngs folk, er kun en del av rettsmaratonen. Totalt er det fem tiltaler og det er norsk rett som gjelder. Men saken dreier seg også om selskaper i USA, Danmark, Panama og Cayman Island.

Samlet mener Økokrim at det ble unndratt skatt for vel 10 milliarder kroner, en sum uten sidestykke i norske rettshistorie.

Les mer: Et par timers arbeid kan koste Sverre 1,8 milliarder

I utgangspunktet skal saken være ferdig i Oslo tingrett i september neste år.

- Saken kommer til å gå, men det kommer muligens til å ta litt lenger tid enn planlagt, sier Eriksen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.