*Nettavisen* Økonomi.

Høyere lønn kan gi lavere lønn

Foto: Berit Keilen (Scanpix)

10.04.13 09:26

Fristet til ny jobb med høyere lønn? Da bør du sjekke dette først.

Vurderer du å bytte til en ny arbeidsgiver som lokker med høyere lønn bør du sjekke pensjonsvilkårene først. Dersom pensjonsvilkårene er vesentlig dårligere i den nye jobben risikerer du å ende opp mindre netto kroner til tross for at selve lønnen er høyere.

Privatøkonomiekspert Rune Pedersen i smartepenger.no har sett nærmere på verdien av ulike innskuddspensjoner og laget en innskuddspensjonskalkulator som lar deg beregne nøyaktig hvor mye pensjonsordningen er verdt i kroner og øre.

- Ved jobbskifte kan det være to ulike pensjonsordninger. Når du sammenligner lønnen må du også ta med hva pensjonen er verdt. Dette beregnes ved at gjøre om innskuddspensjonen om til hva den er verdt som lønn. Jo mer du tjener, jo større blir tapet i kroner dersom den nye arbeidsgiveren gir deg en dårligere innskuddspensjon enn den du har, sier Pedersen til Nettavisen NA24 og legger til at økt marginalskatt gjør sitt til at forskjellene blir større når lønnen øker.

Forskjellen mellom innskuddspensjon og ytelsespensjon
Alle bedrifter med minst en ansatt er pålagt å etablere pensjonsordning for sine ansatte. Pensjonsordningen kan enten være ytelsesbasert eller innskuddsbasert.

I en innskuddspensjonsordning betaler arbeidsgiver et årlig pensjonsinnskudd, for eksempel to prosent av lønn (som er minimumskravet). Innbetalingene plasseres på den ansattes pensjonskonto hvor de investeres. Summen av innskudd og oppnådd avkastning utbetales som pensjon ved pensjonsalder.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Morten Flaten.

Innskuddspensjon er typisk for private bedrifter og ferske tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser at 934 000 personer hadde innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger på arbeidsplassen ved utgangen av 2010. 52 prosent av alle arbeidstakerne hadde bare lovpålagt minimumsordning på to prosent.

I en ytelsespensjonsordning definerer bedriften hvor stor pensjonsutbetalingen skal være, for eksempel 66 prosent av lønn. Dette regnes som en lukrativ ordning og er typisk for staten og det offentlige.

Stor forskjell på minimumsordning og maksimumsordning for innskuddpensjon
Innskuddet som bedriften setter av er i prosent av lønnen, eller et fast beløp. De aller fleste har en ordning med en prosentandel av lønnen. For bedriften er det anledning til å skille mellom prosentsatsene på inntekter over og under 6 G (492.732 kroner). Over 12 G (985.464 kroner) kan det ikke settes av noe.

For inntekter opp til 6 G er maksimal prosentsats 5 prosent. For inntekter mellom 6 og 12 G er maksimal prosentsats 8 prosent. Minimum avsetning er 2 prosent av lønnen.

Maksimale forskjeller
Smarte Pengers Innskuddspensjonskalkulator sammenligner to innskuddspensjonsordninger, og ser på hva forskjellene betyr i kroner.

Som tallene under viser skiller det nesten 15.000 kroner i lønn mellom en innskuddspensjonsordning hvor man setter av to prosent av lønnen (400.000 kroner) og ordninger hvor man opererer med maksimalsatsen.

- Personer som tjener én million taper over 80.000 kroner på en innskuddspensjon med minimumssatsen to prosent sammenlignet med nevnte maksimumssatser, sier Pedersen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Slik beregner du selv
Benytt Innskuddspensjonskalklulatoren til å selv å beregne differansen mellom ekisterende innskuddspensjonsordning med ordningen i den eventuelle nye jobben.

Legg først inn hva de aktuelle prosentene er i de to ordningene. Kalkulatoren regner da ut hva som blir satt av i pensjon, og hva du måtte hatt i lønn for å kunne spare netto like mye.

Kalkulatoren regner ut hva avsetningen til pensjonen blir, og gjør om dette til hva du måtte hatt i lønn. Nederst i kalkulatoren ser du hva forskjellen er på de to ordningene.

- Hvis en av bedriftene har en ytelsespensjon, beregner ikke kalkulatoren dette. I en ytelsespensjon (der du får en viss prosentandel av lønn, for eksempel 66 prosent) vil innbetalingen til pensjonene variere sterkt med alderen. Det må settes av mer jo eldre du blir. Forskjellen i avsetningen til en 30 åping og en 55 åring kan være svært stor.

Innskuddspensjonskalkulatoren finner du her

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.