*Nettavisen* Økonomi.

Høyeste ledighet på flere år

Foto: NTB Scanpix

Svak utvikling for annerledeslandet.

27.09.13 10:56

Ved utgangen av september var 69.600 personer registrert som helt ledige hos Nav. Dette er 6 500 flere enn i september i fjor.

- Arbeidsledigheten er nå på 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er tre år siden ledigheten var høyere i september enn det den er nå, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad, i en pressemelding.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 84.100 personer, som tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er 6100 flere enn i september i fjor, da 3 prosent av arbeidsstyrken var helt ledige eller på tiltak.

Øker mest i vest

Ifølge Nav økte ledigheten mest for bygge- og anleggsarbeidere og for medarbeidere innenfor butikk og salg, viser de sesongjusterte tallene.

- Arbeidsledigheten har økt noe mer de siste to månedene enn tidligere i år. Den økonomiske veksten i Norge har gått ned, og det fører til lavere etterspørsel etter arbeidskraft og stigende arbeidsledighet, sier arbeids- og velferdsdirektøren.

Det er kun de med bakgrunn fra ingeniør- og IKT-fag, akademiske yrker og lederyrker som ikke hadde en økning i ledigheten. For disse gruppene var ledigheten uendret.

Prosentvis økte ledigheten mest i Sogn og Fjordane, Finnmark og Nordland i september, mens Vest-Agder var det eneste fylket med en nedgang i ledigheten.

- Ifølge Nav falt den registrerte arbeidsledigheten fra 2,8 prosent i august til 2,6 prosent i september. Både vi og konsensus hadde ventet en nedgang til 2,6 prosent. Tallene for ledighetsraten er ujusterte, og nedgangen reflekterer sesongmessige forhold. Antall helt ledige steg med 1477 personer (sesongjustert) til 72.141 i september. Dette er den høyeste ledigheten som er registrert siden februar 2011. Bruttoledigheten, som også inkluderer personer på tiltak, steg noe mindre, med om lag 1300 personer til 88.342. Det var på forhånd ventet en oppgang til 87.180 ifølge Reuters, kommenterer analytiker Marius Hov hos Handelsbanken Capital Markets.

- Det er godt i tråd med bildet som tegnes fra andre nøkkeltall. Blant annet vitner Norges Banks regionale nettverk om en svakere aktivitetsvekst i bygg- og anleggsnæringen, mens aktivitetsveksten i tjenesteyting rettet mot husholdninger har falt markert den siste tiden, fortsetter Hov.

Arbeidsmarkedet svekkes

ForbrukerMeteret, som publiseres av Opinion falt med tre poeng til 2,1 poeng i september. Dermed ligger indekser litt under sitt langsiktige gjennomsnitt. Det er særlig forventninger til egen økonomi om tolv måneder som trekker ned, og indeksen ligger nå på det laveste siden desember 2011. Samtidig rapporterer flere nordmenn om økte renteforventninger. Det kan trolig ha bidratt til et noe mindre optimistisk syn på egen økonomi fremover.

- Selv om den ujusterte ledighetsraten avtok fra august til september, er tendensen at arbeidsmarkedet gradvis svekkes. Bare på de siste tolv månedene har antall helt ledige steget med om lag 7000 personer, og den oppadgående tendensen var litt kraftigere i september enn i de foregående tre månedene. Tallene bør likevel ikke ha nevneverdig innvirkning på Norges Banks rentesetting, som i sist pengepolitisk rapport anslo at den registrerte ledigheten i år ville bli 2¾%, fortsetter Hov i Handelsbanken.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.