Etter 33 år med container- og krandrift på Ormsundkaia sørøst for Oslo sentrum, hadde innbyggerne på Nedre Bekkelaget og Ormøya håpet at det potensielt idylliske området skulle brukes til rekreasjon og byutvikling.

Under det rødgrønne byrådet har det imidlertid kommet en stein- og grusterminal på tomten, og nylig ble det gitt tillatelse til å etablere et nytt asfaltanlegg.

Gunnar Stavrum: Asfaltfabrikk i miljøbyen Oslo

- Beslutningen er horribel og utrolig. Det er snakk om brenning av 6000 liter fyringsolje om dagen. Det vil gi utslipp av ganske store mengder CO2, NOx og støv i et sentrumsnært boligområde med barnehager og skole rett ved, sier nestleder i Oslo Unge Høyre og medlem av bydelsutvalget i Nordstrand bydel, Nicolai Øyen Langfeldt, til Nettavisen.

Ber Lippestad sanksjonere
26. mai sendte han et skriftlig spørsmål om saken til Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap.

- Der spør jeg Lippestad som eier av Oslo havn om asfaltverket er i tråd med Oslos klimaambisjoner, og hvorvidt han ønsker å sanksjonere mot avtalen.

Bekkelagets vel har lansert et planforslag der Ormsundkaia blir brukt til byutvikling. I forslaget er det blant annet en ny ungdomsskole, boliger, svømmeanlegg, flerbrukshall og en kolonial.

- Sammen med fraksjonsleder for byutvikling i Oslo Høyre, Pia Farstad von Hall, kommer jeg til å fremme et omreguleringsforslag i bystyret for hele Ormsundkaia neste uke. Der vil Bekkelagets vels tegninger og ideer bli brukt som utgangspunkt, fortsetter Langfeldt.

Høyre håper på støtte fra Venstre, KrF og SV, men Langfeldt tror det kan bli vanskelig å få med Ap og Frp på forslaget.

Overrasket over MDG
Langfeldt reagerer kraftig på at det ikke ble sendt ut varsel til berørte naboer om det planlagte asfaltverket.

- Ettersom verket er midlertidig, gjelder andre bestemmelser enn for permanente anlegg. Havnevesenet har kunnet tillate seg å ikke gjøre en grundig gjennomgang av konsekvensene av verket. Det er heller ikke gjort noen form for utredning av asfaltproduksjonen, sier Langfeldt, som selv bor på Malmøya – naboøya til Ormøya.

Han er overrasket at over at Miljøpartiet De Grønne ikke har forsøkt å stanse asfaltanlegget.

- Jeg synes reaksjonen til byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen, som kun har forsikret om at dette er et «midlertidig» prosjekt, er veldig passiv. Det er nok ganske mange miljøvelgere som har fått kalde føtter i dag, etter å ha stemt på MDG ved valget.

Les svarene til Lippestad og Marcussen i Nettavisen tirsdag.