– Det som måtte være igjen av analog kommunikasjon med det offentlige, skal lukes helt bort. Det tror jeg er realistisk, sier Peter Frølich, som har ledet Høyres digitaliseringsutvalg.

I et annet forslag som også skal behandles på landsmøtet til helgen, heter det at saksbehandling som ikke krever betydelig skjønnsutøvelse, i størst mulig grad skal automatiseres.

En slankere offentlig sektor og høyere kvalitet på de tjenestene som leveres, er sentrale mål for Høyre.

– Sammenlignet med andre land har vi både en skyhøy andel ansatte og skyhøye kostnader knyttet til offentlig sektor. Det gir oss et godt velferdssamfunn, men på sikt er det ikke bærekraftig å opprettholde en så stor regning for fellesskapet, sier Frølich til NTB.

Bredt ut

Han mener det offentlige ved økt digitalisering kan klare seg med færre ansatte og dermed færre kontorer, for eksempel færre etater, domstoler og Nav-kontorer. Frølich ser for seg at flyreiser kuttes og at fysiske møter blir erstattet av videomøter i det offentlige.

Samtidig faller mange utenfor. Med henvisning til tall fra en SSB-publikasjon slo Sintef-forsker Petter Bae Brandtzæg nylig fast overfor Aftenposten at over 400.000 mennesker føler seg utenfor grunnet teknologiutviklingen.

Frølich erkjenner at dette er et kjempeproblem, men viser til at dette må løses med tilpasning, etter- og videreutdanning og kursing, ikke politisk kapitulasjon.

Les også: 2,5 millioner reiseoppgjør kan måtte beregnes på nytt

– Altfor kort frist

Men tallene bekymrer Pensjonistforbundets generalsekretær Harald Olimb Norman. Han synes intensjonen i forslaget er god, men mener fristen er for kort.

– De tar seg vann over hodet hvis de virkelig tror at vi kan leve med at all skriftlig kommunikasjon med myndighetene kan være digital innen 2025, sier han til NTB.

– Det vil i 2025 være store grupper som ikke er i den digitale verden. Dette blir derfor en form for diskriminering, mener Norman.

Han etterlyser mer skolering for å få flere nordmenn over på digitale flater.

Les også: Ungdommer slo politifolk i Oslo

– Overkjører folks behov

Heller ikke Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik er nådig når han får høre om Høyre-forslaget.

– Det er helt utrolig at Høyre vil forby at de som ønsker å få informasjon på papir, ikke skal ha mulighet til det i fremtiden. Høyre vil altså at staten skal overkjøre folks egne ønsker og behov, sier han til NTB.

– Det er viktig at man har et samfunn som tar den enkelte på alvor og forsøker å dekke dens behov på en best mulig måte. Høyre mener tydeligvis at de vet bedre enn den enkelte borger. Det er en svært uklok politikk, mener han.

Klubbet ned

Frølich peker på at Stortinget blant annet sa nei til regjeringens forsøk på å spare 400 millioner kroner på å kutte kraftig i antallet kemnerkontorer. Han trekker også fram den symboltunge pensjonsslippen, som opposisjonen i vinter sørget for fortsatt vil være tilgjengelig på papir.

Frølich mener opposisjonen ofte tyr til enkle løsninger i møte med samfunnsendringer, som kunstig sysselsetting, subsidier og skatt på roboter, i stedet for å tørre å ta upopulære, men nødvendige beslutninger.

– Den type politisk motstand vil se mer og mer steinalderaktig ut i møte med digitaliseringen, hevder han.

Gjelsvik mener uttalelsene om pensjonsslippen lukter av omkamp, men viser til at stortingsflertallet har vedtatt dette.

– Det forventer vi at regjeringen nå følger opp, trass i holdningen som eksisterer i statsministerens parti.

(©NTB)