Hun hjelper dem ut av trygdesaksen

Foto: (KPMG)

Utlendinger som ikke har råd til profesjonell hjelp risikerer å betale dobbel trygdeskatt, sier ekspert.

24.11.10 12:40

Enkelte medier har påstått at utenlandske arbeidstakeren må betale dobbel trygdeavgift i Norge. Slik er det ikke, opplyser Skatteetaten til NA24.

- Utenlandske arbeidstakere som tar arbeid i Norge, må ikke betale dobbel trygdeavgift slik det er påstått i artikler i Aftenposten 23. november, sier seksjonssjef Astrid Tveter i Skatteetaten til NA24.

Ifølge EU-regelverket skal ingen borgere behøve å betale trygdeavgift til mer enn ett land.

Skjemaproblematikk
Tveter innrømmer imidlertid at problemer kan oppstå.

- Arbeidstakere som leverer skjema E101 ved søknad om skattekort vil unngå dobbel trygdeavgift. Problemet oppstår i de tilfeller arbeidstakeren ikke leverer E101 eller tilsvarende dokumentasjon til Skatteetaten eller Nav, sier Tveter.

Tregt byråkrati
Advokatfirmaet KPMG mener et rigid byråkrati og lange ventetider hos NAV i praksis fører til at mange likevel må betale dobbelt.

- Norge har som eneste land innført en prosedyre om at skjema E101 må sendes til NAV sammen med søknad om unntak, for at vedtak om unntak skal kunne fattes. I dag er saksbehandlingstiden hos NAV omtrent seks måneder. I forkant av at E101 utstedes har det gjerne vært en like lang saksbehandlingstid for å få E101, sier partner i KPMG Cathrine Bjerke Dalheim til NA24.

Alle andre EU/EØS-land aksepterer ifølge Dalheim skjemaet E101 som dokumentasjon med unntak av Norge.

- Vi stiller spørsmål om dette er EU-stridig praksis, og det har blitt stilt spørsmålstegn i EU om lovligheten av denne tilleggsverifikasjonsprosessen, sier Dalheim.

Kun et fåtall har mulighet til å ordne opp
Hun peker på at mange utlendinger ikke har kunnskap eller ressurser til selv å ordne opp overfor NAV og Skatteetaten.

- Kun et fåtall av utenlandske arbeidstakere i Norge er høytlønnede og representert med en juridisk rådgiver, som kan hjelpe dem med å påklage likningen og dermed få tilbake den ekstra trygdeavgiften, som å klage på ligning, oppfølgning av saksbehandling hos NAV og søknad om betalingsutsettelse til kemneren, sier hun.

Problemet er ikke ukjent for Skatteetaten.

- Utfordringene er de tilfellene der arbeidstakeren verken ved søknad om skattekort eller ved innsendelsen av selvangivelsen legger ved det aktuelle skjemaet og heller ikke har sendt dette skjemaet til NAV. Da er verken Skatteetaten eller NAV klar over at arbeidstakeren er unntatt fra norsk folketrygd og vi har derved ingen holdepunkter for at det ikke skal fastsettes trygdeavgift, sier Tveter og medgir at problemet er størst for arbeidstakere som ikke har profesjonell bistand.

Jobber med saken
Hun opplyser at myndighetene jobber aktivt for å forbedre systemet.

- I januar 2010 innledet vi et samarbeid med NAV for se på grensesnittet mellom de to etatenes regelverk på skatt og trygd. Fokuset har vært hvordan vi best kan legge til rette for en mer effektiv og korrekt fastsettelse og innkreving av trygdeavgift, der også brukernes behov settes i sentrum. Samarbeidsavtalen har resultert i en rekke tiltak som vil forenkle informasjonsflyten og bedre oppgaveløsningen. Blant annet er det lagt opp til at i større utstrekning enn i dag skal ha en automatisk informasjonsflyt, slik at brukeren slipper å forholde seg til flere etater, sier Tveter.

Hun understreker at i de tilfellene der arbeidstaker leverer dokumentasjon etter at ligningen er fastsatt, har arbeidstakeren mulighet til å få ligningen endret.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag