Gå til sidens hovedinnhold

Hurdal: Borgerlig budsjettbrems?

Norske politikere har brukt 700 milliarder oljekroner for å redde oss fra høy arbeidsledighet.

Nå er det opp til privat sektor å ta over gass-pedalen!

Trekløver med 2019-budsjettt: Spare oljepenger til neste krise!

Det har vært svinedyrt, men nødvendig i et land hvor over 5 prosent ledighet er katastrofalt - særlig i ett valgår. Samtidig har vi fått bygget vei og jernbane som innbyggerne får nytte av i mange tiår. Skattene for bedrifts-Norge er satt ned som gir bedre konkurranseevne.

Renten ble også satt helt i bånn fra Norges Bank, og det har holdt kronen svak, privat forbruk og boligpriser oppe. Norske politikere har en bred verktøykasse.

Men på Hurdal er det på tide at Regjeringen legger opp til brems i pengebruken for 2019.

Økonomien friskmeldt

Nå kommer en ny privatdrevet opptur, ifølge SSBs siste prognoser, hvor økonomien vokser med 2,4 prosent. I tillegg kommer arbeidsledigheten ned til 3,7 prosent, og jobbskapingen stiger med 1,2 %. Det tilsvarer ca 30-35.000 nye jobber netto. De neste 2 årene stiger jobbskapingen med kanskje 65.000 personer, og 2 av 3 bør komme i privat næringsliv.

Privat sektor drar på igjen

Etter mange år med sterke drivkrefter fra offentlig sektor, klarer privat sektor å løfte norsk økonomi i 2018.

- Private investeringer øker med ca 6 prosent årlig

- Fall på over 30 % i oljeinvesteringer i perioden 2014-2017 snur til 15 % oppgang i 2018-2019.

- Sysselsettingen vokser mer i privat enn i offentlig sektor

- Bedring i utlandet gir bra trøkk i eksporten vår med nær 5 prosent oppgang for tradisjonelle varer

Omstilling viktig X-faktor også i fremtiden

SSB skriver følgende i sine Perspektiver 8.mars: "I hvert år etter finanskriseåret 2008 frem til 2017 forsvant rundt 10 prosent, ca. ¼ million, av alle arbeidsplassene i norsk økonomi. I de fleste av disse årene har jobbtilgangen vært noe høyere. I tillegg beveger et stort antall arbeidstakere seg mellom ulike jobber.

En del av etableringene og nedleggelsene av arbeidsplasser faller sammen med etablering og nedleggelse av foretak. Vel 60 000 foretak (nær 15 prosent) ble etablert i Norge i 2016, mens antall foretaksnedleggelser lå på vel 55 000."

Det er ingen tvil om at tusenvis av jobber kommer og går, og slik vil det fortsette. En positiv trend de neste årene er at Norge blir mindre avhengig av oljepengene. Da trenger vi at store og små kapitalister bidrar med økte investeringer og jobbskaping! De positive ringvirkningene vil igjen finansiere viktig velferd.

Det er altså en langt mer selvgående norsk økonomi i perioden 2018 til 2020 enn årene vi har bak oss. Derfor vil renten settes sakte opp.

På Hurdalsjøen vil det bli harde forhandlinger. Statsråder som finner gode kuttforslag til Siv får nok stjerne i boka.

Så vet vi ikke om det lurer en ny krise bak neste sving. La oss håpe den ligger noen år frem i tid.

Kommentarer til denne saken