Gå til sidens hovedinnhold

Hurtigruten i finansiell grunnstøting

Begredelig fra kriserammede Hurtigruten.

Hurtigruten la fredag frem et begredelig resultat for fjerde kvartal 2008.

NA24 - din næringslivsavis

Underskudd før skatt ble på 560 millioner kroner. I samme periode året før fikk Hurtigruten et underskudd før skatt på 336 millioner kroner.

Store tap
Det er tap ved salg av ferge- og hurtigbåtvirksomheten, samt nedskrivning av skip og goodwill, til sammen 384 millioner kroner, som bidrar sterkt til å senke resultatet til Hurtigruten.

Underskuddet for hele 2008 endte på 686 millioner kroner før skatt, en kraftig forverring fra et underskudd på 228 millioner i 2007.

- Den underliggende driften i fjerde kvartal 2008 viser en forbedring i forhold til året før. Det er imidlertid foretatt betydelig nedskrivning av eiendeler, gjort avsetninger for omstruktureringskostnader og tatt tap ved salg av ferge- og hurtigbåtvirksomheten. Dette trekker ned resultatet, skriver Hurtigruten i kvartalsrapporten.

HTML EMBED

Bedret drift
Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) er 140 millioner kroner bedre i fjerde kvartal 2008 enn samme kvartal i fjor. Dette skyldes i hovedsak at avtalen med staten er reforhandlet, noe som bedrer resultatene til Hurtigruten med 132 millioner.

Selskapets eiere skal fredag godkjenne emisjonen som er et viktig ledd i restruktureringsplanen. Denne planen kommer til å prege selskapet ut hele 2009, og i deler av 2010, skriver selskapet i pressemeldingen. Programmet tar blant annet sikte på å øke inntektene, redusere gjelden og redusere kostnadene.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Krisen øker usikkerheten
Fremover vil spesielt anbudskonkurransen om strekningen Bergen - Kirkenes (Hurtigruten) være viktig.

- Det er derfor viktig å vinne konkurransen om nytt anbud for kystruten Bergen - Kirkenes når dette legges ut, forutsatt at vilkårene blir tilfredsstillende og gir rom for akseptabel lønnsomhet. Kriteriene for nytt anbud er under utarbeidelse. Det er ikke besluttet når anbudskonkurransen skal gjennomføres, skriver selskapet.

At selskapet refinansieres trenger ikke å være nok for å skape lønnsomhet.

- Det er styrets oppfatning at det vil ta noe tid å skape tilfredsstillende lønnsomhet i Hurtigruten. Det gjenstår fortsatt betydelige strukturelle grep, og finanskrisen øker usikkerheten vedrørende fremtidig belegg og inntekter.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Reklame

Her kan du levere Eurojackpot

Kommentarer til denne saken