På tirsdag var det demonstrasjoner mot ulven. Lørdag skal det demonstreres for ulven.

Nettavisen har fått detaljert oversikt fra Miljødirektoratet over tapstall og utgifter for rovvilterstatning siden 2007.

I denne tidsperioden har det blitt utbetalt 748 mill. i erstatning for sau tapt til rovdyr fra staten til bønder.

Gunnar Stavrum: Ulver og sauer

Tallene viser at det er 323.000 sau som bønder har fått erstatning for. Erstatningen er i snitt på 2.314 kroner per sau som blir drept.

Ifølge oversikten siden 2007 er det i snitt 7,1 prosent av sau som er erstattet, som blir drept av ulv. Det er totalt 23.000 dyr.

Hvis vi deretter regner ut hvor stor andel av erstatningen som kommer for ulvedrepte sau, er vi på omtrent 53,2 millioner kroner. Tallet på antallet ulv har vært varierende, ut fra at ulven forholder seg ikke til landegrenser. Ifølge Miljødirektoratet opplyses det om at det i perioden har vært omtrent 30 fastboende ulv i Norge.

Ifølge tallene for 2018 spiste i gjennomsnitt én ulv 87 sau.

Spiser for flere hundre tusen kroner

Dette gir hver enkelt ulv en prislapp på omtrent 1,7 millioner kroner siden 2007. For fjoråret var årsprisen på ulven omtrent 243.000 kroner i erstatning for sau som ble drept.

Ulven har imidlertid begynt å forsyne seg med et større stykke av kaken de senere årene. Det gjør at av de drepte sau som det ble gitt erstatning for i 2018, sto ulven for omtrent 17 prosent av dem.

Les også: Trine Skei Grande: - Nå kjemper Sp for at «eliten» skal få gratis ferie med bonuspoeng

Dette regnestykket tar ikke med seg kostnadene for å drifte Miljødirektoratet, rovviltnemnder og føre både bestandsmål, bestandstatus og andre kostnader knyttet til ulvene vi har i Norge. Det gikk ikke an å regne ut dette tallet, ettersom tallene varierer veldig mye fra sted til sted. Sannsynligvis er tallet høyere.

Kongeørnen har enorm appetitt

Det du kanskje ikke visste var at en av de farligste skapningene for våre ullkledde husdyr er kongeørnen. Den har nemlig siden 2007 spist hele 18.805 sau og lam. Det tilsvarer en ganske heftig appetitt på ørnen som i snitt er mellom 3 og 4 kilo.

- Grundig lei

For noen dager siden var det rovdyrpolitisk fakkeltog i Oslo. Der deltok Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Demonstrasjonstoget ble organisert for å vise motstand mot regjeringens rovdyrpolitikk. De mener det burde skytes langt mer ulv.

– Vi opplever at regjeringen og klima- og miljøministeren ikke forstår helt hvilke følger det har for oss som lever i områdene hvor ulven er. Vi vil ikke fjerne ulven, men vi kan ikke ha fri vekst av ulv. Det får ganske store konsekvenser når ulveantallet øker, sa Vedum til NTB i forbindelse med demonstrasjonen.

Les mer: Erna Solberg angriper Vedum: - Kynisk