NA24.no

Hvor stort fall tåler du?

Sist oppdatert:
Hvor store svingninger i aksjemarkedet tåler du? Regn ut her!

Det kan være stor forskjell på hva du økonomisk sett tåler, kontra det du rent psyksisk tåler av aksjefall. En normal feil er å selge seg ut etter et fall, uten at du kommer deg inn igjen på riktig tidspunkt. I et langsiktig perspektiv hjelper det ikke å selge seg ut på riktig tidspunkt, hvis du ikke kommer deg inn i igjen i markedet i tide.

Mange er opptatt av at avkastningen i porteføljen ikke skal gå under et bestemt mål. Hvor stor aksjeandel du kan ha i porteføljen avhenger av dette målet.

En del er fornøyd bare avkastningen ikke går under null. Selv om dette egentlig er et tap på opp mot 4,5 %, sett i forhold til en risikofri rente (se høyrentekalkulatoren). Med kalkulatoren du finner nedenfor har du et verktøy for å bestemme aksjeandelen.

Her skal vi se på et enkelt eksempel der vi bare opererer med de to alternativene høyrentekonto og aksjefond (eller en portefølje med aksjer).

Andelen aksjer (aksjefond) du kan ha bestemmes da av tre forhold:

  • Sikker rente
  • Minstekrav til avkastning
  • Aksjemarkedets avkastning i verste fall i perioden

Avhengig av beløpet du har til rådighet, er det mange investeringsalternativer du har. Hvordan du setter sammen porteføljen vil ha stor betydning for svigningsrisikoen. Bruker du mange investeringsklasser, som i tillegg har lav samvariasjon, kan du har en mye høyere andel risikoutsatte plasseringer.

Sikker rente
Sikker rente kan være en kortsiktig rente, en rente som du binder i noen år, eller en rente slik du tror den vil ligge på over lang tid (for eksempel 15 år). Jo høyere renten er, jo høyere aksjeandel kan du ha. Den sikre renten skal kompensere for det tapet du kan få i aksjemarkedet.

Minstekrav til avkastning
Minstekravet til avkastning er hva du som et minimum vil ha ut av porteføljen din. Jo høyere krav, jo lavere aksjeandel.

Verste falls avkastning
Aksjemarkedets verstefalls avkastning er også svært viktig for andelen du kan ha i aksjemarkedet. Hvor mye en portefølje av aksjer kan falle, avhenger også av porteføljens innhold. Aksjemarkedet i Norge kan falle mer enn hva det globale aksjemarkedet kan falle. Med andre ord kan du ha en høyere aksjeandel med en godt spredt portefølje.

Hvor mye kan markedene falle?
Det er ikke noe entydig svar på hvor mye aksjemarkedene kan falle. I kalkulatoren nedenfor er det lagt inn verste falls avkastning for hvert år, i 20 år fremover. Det er gjennomsnittlig avkastning som er lagt inn. På for eksempel 10 år er denne avkastningen satt til å være minus 4 % i gjennomsnitt. Det betyr at den opprinnelige investeringen din har falt til 66 % av det opprinnelige beløpet.

Hvis du har en godt spredt portefølje, kan du sette verste falls avkastning til et mindre tap. Spesielt gjelder dette på litt kortere tidshorisont.

KALKULATOR

Kalkulatoren bestemmer altså hvilken aksjeandel du kan ha når du har bestemt sikker rente, avkastningskrav og verste falls avkastning.

Kalkulatorens oppgave er ikke å fortelle deg hva som er den optimale aksjeandelen. Den forteller deg konsekvensene av de tre punktene ovenfor. Hva aksjeandelen bør være, er denne kalkulatoren et av hjelpemidlene du kan bruke.

Legg først inn det du regner som den sikre renten i perioden, deretter hvilket minste avkastningskrav du har.

Du kan selv gå inn og rette hva du tror er «verstefalls-avkastning». Kalkulatoren gir som svar hva som er igjen av det opprinnelige investerte beløp (i prosent av dette), og hva som er den maksimale aksjeandelen. Det gjør den for alle tidshorisonter opp til 20 år.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere