*Nettavisen* Økonomi.

«Hvorfor tok du ikke abort?»

Foto: Thinkstock

- Det er rystende, sier lederen i Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende (LUPE).

Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende (LUPE) opplever en stadig mer negativ holdning til utviklingshemmede.

- Det har blitt innrapportert enkelte episoder der personer har krevd å få refundert billetter fra kinobesøk og lignende på grunn av at det har vært utviklingshemmede til stede som kan ha reagert litt annerledes enn andre i salen, sier Harald M. Kvame Hansen, forbundsleder i LUPE, til Nettavisen NA24.

LUPE, er en landsomfattende og politisk uavhengig organisasjon som arbeider for at psykisk utviklingshemmede skal bli akseptert som likeverdige medmennesker og at de skal få reelle valgmuligheter til varierte bolig-, arbeids- og fritidstilbud.

De får stadig inn meldinger om at utviklingshemmede blir dårlig behandlet ute i det norske samfunnet.

- I noen tilfeller har man opplevd at personer har krevd at utviklingshemmede skulle fjernes fra restauranter på grunn av at enkelte personer ikke har likt deres tilstedeværelse i restauranten, sier Kvame Hansen, som påpeker at denne behandlingen oppleves som sårende både for de psykisk utviklingshemmede og deres familier.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: (Privat)

- Mange sier; «at dere må ikke klage, dere får jo alt opp i hendene». Andre opplever å bli utsatt for utsagn som: «Hvorfor tok ikke du abort når du viste at dette barnet kom til å bli en belastning for samfunnet».

- Det er rystende
At fordommene mo utviklingshemmede ser ut til å øke, er noe som overrasker Kvame Hansen.

I 1991 ble HVPU (Helsevernet for psykisk utviklingshemmede)-reformen gjennomført.

Da ble ansvaret for psykisk utviklingshemmede overført fra fylkeskommunene til kommunene. Institusjoner ble nedlagt og de som hadde bodd der, ble etter hvert flyttet over til alminnelige boliger i sine hjemstedskommuner. Ideen var «normalisering» der hver og en skulle ha egne boliger i hjemstedskommunen, og der det var kommunene i stedet for fylket som hadde ansvaret for tilbudene.

Kvame Hansen mener reformen la en grobunn for en positiv holdningsutvikling, men at denne trenden i senere tid har snudd.

- Det er rystende å få slik informasjon og i starten så trodde jeg ikke helt på disse påstandene ettersom jeg trodde samfunnet var kommet mye lengre ettersom man skulle integrere og normalisere de utviklingshemmede i samfunnet da reformen ble gjennomført for over 20 år siden.

Men til tross for at det eksisterer enkelttilfeller av diskriminering opplyser forbundslederen i LUPE om at Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) mottar få klager på diskriminering av utviklingshemmede.

- Om det er mangel på informasjon om hvilke klagemuligheter man har som gjør at ombudet får svært få saker er man ikke sikker på, men vi tror at mangel på informasjon om klagemuligheter er en grunn til få klager, sier forbundslederen i LUPE.

- Samfunnet er blitt «kaldere»
- Hvorfor tror dere at det har blitt en mer negativ holdning mot utviklingshemmede?

- Det er det ikke lett å svare på, men man opplever at samfunnet er blitt «kaldere» og personer er blitt mer egoistiske og tenker mest på seg selv og sitt, svarer Kvame Hansen, som mener det eksisterer en mangel på empati og omtanke for at det er grupper i samfunnet som ikke har det like enkelt som en del andre.

- LUPE prøver å endre holdningene ved å spre informasjon om hvordan det er å være utviklingshemmet. og hvilke problemer man opplever som utviklingshemmet i forhold til det å fungere «normalt» i et samfunn som krever at alle skal være A4.

Organisasjonen arbeider nå aktivt for at man skal få opprettet et ombud for utviklingshemmede.

Tanken er at ombudet skal arbeide direkte i forhold til denne gruppen, da LUPE er av den oppfatning at LDO ikke vil ha mulighet til å ivareta de utviklingshemmedes rettigheter på en god nok måte.

- Det er fordi verken LDO eller pasient- og brukerombudet har muligheter til å behandle andre saker enn de som ligger innenfor deres lovverk. Av den grunn så blir det mange saker som man ikke har andre klagemuligheter enn fylkesmannen, og den muligheten blir sterkt redusert ettersom det kommunale selvstyret og lokale forhold skal settes fremfor den utviklingshemmedes rettigheter.

Kilder: Wikipedia

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.