OSLO (Nettavisen): Er Nakholmen, Lindøya og Bleikøya i indre Oslofjord Norges mest eksklusive hytteområde? På disse øyene, 15 minutters fergetur fra rådhuskaia i Oslo, ligger de små hyttene med rundt 40 kvadratmeter bruttoareal tett. De ligger på festetomter på statlig grunn, men ble i sin tid ulovlig reist. Det var vanlig arbeidsfolk fra hovedstaden som rodde ut til øyene på 1920- og 30-tallet og bygget seg små sommerhus. Landliggerne ble de kalt, ifølge Nakholmen Vel.

3-4 millioner kroner

Tradisjonelt har hyttene gått i arv, men noen ganger finner en hytte her veien ut på det åpne markedet. Tross enkel standard, et beskjedent areal og svært streng regulering, selges de for priser fra rundt 3 til nærmere 5 millioner kroner.

Øyene er regulert til friluftsområde, det er bygge- og deleforbud, så flere hytter eller større hytter blir det ikke. De som har hytte her må holde seg innenfor det fastsatte arealet.

550 hytter - markedsverdi 2 mrd. kr

Nettavisens regnestykke viser at de 550 hyttene på disse tre øyene i dagens marked har en samlet verdi på rundt 2 milliarder kroner.

Tallene vi har lagt til grunn er sju hyttesalg på Lindøya og Nakholmen i 2017 og prisantydning på en hytte på Bleikøya som nå ligger ute for salg.

Foreløpig prisrekord - 4,9 mill. kr

Oversikten viser at den typiske hytta på disse øyene nå koster 3,9 millioner kroner. En foreløpig prisrekord ble satt på Nakholmen ved påsketider i fjor. En hytte på 40 kvadratmeter som ble lagt ut med en prisantydning på 4,6 millioner kroner ble solgt for 4,9 millioner.

- Markedet tippet i fjor

- En uke etter at denne hytta ble solgt, tippet markedet. I likhet med boligmarkedet, så møtte hyttemarkedet en vegg. Vi fikk solgt, men prisene ble justert ned, sier megler Marius Berger i Eie til Nettavisen om fjoråret. Han har lang erfaring fra dette hyttemarkedet. En av hytte på Bleikøya som ble trukket fra markedet i fjor høst etter et bud på 3,8 millioner kroner, er nå lagt ut for salg med prisantydning 4 millioner kroner. Her er boarealet 34 kvadratmeter, som er typisk for disse hyttene. Opprinnelig var det tillatt å bygge inntil 25 kvadratmeter - veranda inkludert. Senere er det lempet på arealbegrensningen, slik at maksimal hyttestørrelse i dag kan være 32 kvadratmeter pluss hems eller 40 kvadratmeter på ett gulv.

Du kommer ikke til å se det vokse fram noen hyttepalasser her

Berger sier han er spent på hvordan dette hyttemarkedet vil utvikle seg i år. Han legger ikke skjul på at det er et eksklusivt marked og noen svært dyre eiendommer med kvadratmeterpriser godt over 100.000 kroner. Staten eier grunnen, og hyttene ligger på festetomter. Fordi hyttene ikke kan pantsettes, må man enten kunne betale kontant eller stille sikkerhet i annen eiendom. Samtidig nærmer det seg en ny runde med muligheter for å løse inn festetomtene. Det skjer i 2021.

Strengt regulert

- Dette er områder som som vil være strengt regulert også i framtiden. Du kommer ikke til å se det vokse fram noen hyttepalasser her, sier megleren. En del av hyttene på disse områdene ligger også på byantikvarens gule liste.

Det er Statsbygg som er grunneier på Bleikøya, Lindøya og Nakholmen. Gjennom festekontrakten er hytteeierne pålagt strenge restriksjoner. Et detaljert reglement er en del av festekontrakten mellom Statsbygg og hytteeierne.

Fra starten var det verken vann eller strøm på øyene. Det kom på 1950-tallet, men vannklosett må du som hytteeier se langt etter. Det er utedo eller tørrklosett som gjelder.

Sjekk hva naboen solgte for på eiendomspriser.no