NVE har hentet inn tall fra samtlige norske nettselskaper, og den viser at gjennomsnittlig nettleie i 2019 har økt med 4,05 prosent, fra 29,24 til 30,43 øre per kWh. I tillegg kommer avgifter som merverdiavgift og elavgift.

Til sammen er nettleien nå i snitt på 55,89 øre per kWh.

På toppen av dette kommer selve strømprisen.

Les også: Først nå får du riktig strømregning

Prisene er ifølge NVE høyere enn prisstigningen, som i samme periode har vært 3,5 prosent.

Lette i elavgift redder regningen

NVE påpeker at nettleien likevel reddes noe inn av at elavgiften er redusert i statsbudsjettet for 2019 fra 16,58 til 15,83 øre/kWh.

Hvis en priser inn inflasjonen, og ser nettleie og elavgift som én stor pott, melder NVE at det dermed reelt sett er en nedgang i nettleien.

- Nettleien har økt jevnt siden 2016. Den øker også fra 2018 til 2019, men økningen flater litt ut sammenlignet med de tre foregående årene. Fra i fjor til i år er det hovedsakelig reduksjonen i forbruksavgiften som påvirker nettleien mest, og som gjør at nettleien inkludert skatter og avgifter faktisk er lavere i reelle verdier fra et år til det neste for første gang siden 2012, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i NVE.

Store variasjoner mellom fylker

Det er verdt å merke seg at snittprisen på nettleie ikke sier så veldig mye. Nettleien varierer betydelig mellom både fylker og netteigere, fra rundt 40 øre i Finnmark til over 70 øre i Sogn og Fjordane.

Les også: Ny undersøkelse: Slik får du billigst strøm