- Det er lite hyggelig at så mange går på Nav i kommunen vår. Vi ønsker å jobbe oss ut av det, sier Per Kristian Arntzen, ordfører i Ballangen kommune, til Nettavisen.

Tall lagt frem tirsdag viser at 21 prosent av den norske befolkningen i alderen 18 til 66 år mottok en ytelse til livsopphold til enhver tid i 2016

Brutt ned på måned fikk 712.000 innbyggere enten dagpenger, tiltakspenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller stønad til enslige foreldre.

LES KOMMENTAR: - Når nesten halve bygda går på trygd, er noe riv ruskende galt.

39,1 prosent på Nav

Det er samtidig store forskjeller fra kommune til kommune. Mens kun 12,4 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år i Bærum gikk på trygd i hele 2016, var det tilsvarende tallet 39,1 prosent i Ballangen, altså to av fem.

Det gjør kommunen i Ofoten til Norges uoffisielle Nav-hovedstad.

- Det er ikke ukjent for oss at vi sliter med at mange går på Nav. Mye av dette har røtter lang tilbake i tid og henger blant annet sammen med vår historie som en bergverkskommune, sier Arntzen.

Ballangen var lenge en kommune dominert av gruvedriften. Gruvevirksomheten ble imidlertid nedlagt i 2004.

- Ved siden av det, ser vi at mange unge går på Nav. Det er enda mer bekymringsverdig, sier Arntzen.

Blant de fem kommunene med høyest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser ligger fire i Nord-Norge. De fem er Ballangen (39,1 prosent), Dyrøy (33,5 prosent), Hasvik (33,4 prosent), Gjerstad (33,4 prosent) og Lavangen (33,3 prosent).

Se tabell her over hvor andelen for livsoppholdsytelser er høyest og lavest:

Ballangen skal i 2020 slå seg sammen med Narvik og Tysfjord til en ny kommune. Arntzen vil imidlertid ikke vente så lenge med å gjennomføre tiltak.

- Vi skal gå gjennom tallmaterialet og finne ut hva som er årsaken. Da er det lettere å få til tiltak, sier ordføreren.

De fem kommunene med lavest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser fra Nav er Bærum (12,4 prosent), Bykle (13,3 prosent), Hemsedal (13,6 prosent), Sogndal (13,9 prosent) og Asker (14,1 prosent).

Les også: Trygdesvindel for 50 millioner kroner anmeldt i år

Store fylkesvise forskjeller

Det er også store fylkesvise forskjeller når det gjelder hvor mange som mottar livsoppholdsytelser fra Nav. I gjennomsnitt mottok 15 prosent av innbyggerne i Oslo slike ytelser hver måned i fjor, fulgt av Akershus på 17 prosent og Sogn og Fjordane på 18 prosent.

I den andre enden av skalaen finner vi Østfold og Aust-Agder der 27 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottakere av livsoppholdsytelser fra Nav.

– Fylker som Oslo, med en relativ ung befolkning og stort arbeidsmarked, vil naturlig nok ha lavere andel innbyggere med livsoppholdsytelser enn andre, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng til NTB.

Les også: Kvinne utplassert fra Nav - tappet kirkekonto

Totalt i løpet av 2016 utbetalte Nav nærmere 174 milliarder kroner i livsoppholdsytelser til innbyggere bosatt i Norge.

I løpet av hele 2016 mottok i underkant av 1,2 millioner innbyggere disse ytelsene fra Nav for en kortere eller lengre periode. Det tilsvarer hver tredje innbygger i alderen 18 til 66 år.

Søk på din kommune og se hvor mange som mottar livsoppholdsytelser

Har du sett denne videoen?