Gå til sidens hovedinnhold

Ikke bruk oljefondet som voksenopplæring

Heikki Holmås svarer på kritikken fra NA24s nyhetsredaktør.

(NA24-DEBATT) Norsk finansnæring sliter. De tre siste månedene har vi i Terrasaken fått se hvor langt selgere av tvilsomme produkter er villige til å gå, for å få kloa i salgsprovisjonen. Kredittilsynet har dokumentert hvordan finansnæringen har råsolgt strukturerte produkter til småsparere som har tapt masse penger. Kredittilsynet har vist hvordan ingen andre enn selgeren kunne tjene penger på dette produktet. Aftenposten og Morningstar har vist hvordan et gjennomsnittlig aksjefond tar mer i gebyr enn meravkastningen de skaper.

Norske forvaltere i oljefondet?
På tross av dette er det stadig noen som ønsker å støtte den norske finansnæringen gjennom å gi dem oppdrag i forvaltningen av Statens Pensjonsfond (oljefondet) som de ikke klarer å vinne i åpen konkurranse. SV har gått i mot dette, og min påpekning av at forvalterne er et nødvendig onde har falt nyhetsredaktør i NA24, Sigvald Sveinbjørnsson, tungt for brystet. La meg derfor forklare dette litt grundigere.

LES OGSÅ: Slike vil vi ikke ha

Forklaring
Finansmarkedenes funksjon i økonomien er å være mellommenn eller -kvinner mellom dem som har penger de ønsker å investere til best mulig avkastning, og selskaper som trenger penger til å finansiere sine prosjekter. Enkelt sagt skal finansmarkedene sørge for at en investor plasserer pengene sine i det mest lønnsomme av de tilgjengelige prosjektene. Men dette har en kostnad, og en kostnad er et onde - derav min formulering. Jo billigere denne prosessen kan utføres, jo bedre er det for alle involverte parter.

Ikke voksenopplæring
Men jeg understreker også at forvalterne er nødvendige. For Statens Pensjonsfond er problemstillingen enkel: De skal levere høyest mulig avkastning innenfor gitte rammer. For et fond på 2000 milliarder kroner blir selv variasjoner i avkastning på promillenivå mye penger. Det bør være åpenbart for de fleste - forhåpentligvis også NA24s redaktører - at man ikke driver voksenopplæring med forvaltningen av et slikt fond. Kostnaden ved et slikt eksperiment kan bli svært høy.

Utfordringer
Jeg minner også om at den største utfordringen Norge har som nasjon i tiårene framover, er mangel på arbeidskraft. Det er svært få gode argumenter for at vi skal subsidiere finansnæringen for å gi dem et fortrinn i kampen om våre beste hoder. Derimot ser jeg et stort behov for en opprydning i denne bransjen, men det regner jeg med at også ledelsen av bransjen har sett.

Heikki Holmås er leder i Oslo SV og medlem av Stortingets finanskomité.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget