*Nettavisen* Økonomi.

Industrisatsingen stuper

Foto: Scanpix

Men lederne tror på bedret lønnsomhet.

02.09.09 10:59

Samlet investeringsnivå for industri, bergverk og kraftforsyning er ventet å bli merkbart lavere i år enn i fjor. Negativ utvikling i industriinvesteringene er årsaken til dette, skriver SSB.

Foreløpige tall for 2009 viser at samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil beløpe seg til i underkant av 42 milliarder kroner. Resultatet ligger 14 prosent under tilsvarende tall for 2008. Fallende investeringer i industrien er årsaken til nedgangen. Anslaget for 2010 antyder en flat utvikling i investeringsnivået. Svært høye tall for kraftforsyningsnæringen veier opp for en ytterligere reduksjon i industriinvesteringene.

Ser bedring
Ting tyder likevel på at industrilederne ser lyset i tunnellen.

Perducos forventningsundersøkelse, som gjennomføres for Norges Bank, for tredje kvartal 2009 viser at andelen næringslivsledere som tror på bedret lønnsomhet i egen bedrift de neste 12 månedene er økende. 35,0 prosent av næringslivslederne tror at lønnsomheten i egen bedrift blir bedret neste 12 måneder, mens 23,5 prosent tror på en svekkelse. Det betyr at det er 11,5 prosentpoeng flere som tror på bedring enn svekkelse.

Undersøkelsen viser videre at industrilederne igjen forventer å ansette flere folk.

29,9 prosent av næringslivslederne tror at deres bedrift vil ha flere ansatte om 12 måneder, mens 23,6 prosent tror de blir færre ansatte. Det betyr at netto 6,3 prosentpoeng flere tror på en økning enn en nedgang i antall ansatte. I andre kvartal 2009 var det like mange som trodde på oppgang som nedgang.

Kraftindustrien i støtet
Tallene fra SSB antyder et svært høyt investeringsnivå i kraftforsyningsnæringen neste år.

Resultatet ligger hele 42 prosent over tilsvarende anslag gitt for 2009, som også er svært høyt sett i et historisk perspektiv. Utsikter til økte investeringer i produksjons- og overføringskapasitet for elektrisk strøm medvirker sterkt til resultatet. Flere store prosjekter innenfor produksjon og distribusjon av fjernvarme er en annen viktig faktor. 2009-anslaget for investeringer i kraftforsyning ligger på om lag 15,5 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Et tilsvarende resultat ble registrert på samme tid i 2008, skriver SSB.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag