Gå til sidens hovedinnhold

Inge Andersen får over tre millioner i sluttpakke i Idrettsforbundet

Generalsekretæren hadde en gullkantet avtale i Norges Idrettsforbund. Sluttpakken er verdt over tre millioner kroner. I tillegg hadde han en rekke goder i toppstillingen.

Da generalsekretær i NIF Inge Andersen gikk på dagen i slutten av mars, ble det først kjent at han fikk en etterlønnsavtale på to millioner kroner.

Nå viser dokumenter Nettavisen har fått innsyn i at sluttavtalen er mye større. Hoveddelen av sluttpakken har en verdi på 2.950.000 kroner. I tillegg kommer feriepenger, pensjons- og forsikringsavtaler.

- Sentralt i vurderingen ligger at 13 år som leder i seg selv begrunner en endring. Et ønske om å skifte leder er ikke en oppsigelsesgrunn. Derfor ble partene enige om en fratredelsesavtale, sier visepresident i NIF Kristin Kloster Aasen til Nettavisen.

Andersen taus

Inge Andersen ble bedt om å trekke seg av styret etter 13 år i jobben, som han fikk i 2004.

Den avgåtte generalsekretæren ønsker ikke selv å svare på spørsmål knyttet til sluttpakken og henviser til sin advokat.

- Har Andersen god samvittighet for den sluttavtalen han har fått?

- Når vi har forhandlet frem denne avtalen mener vi det er en avtale som reflekterer den totalvurderingen partene kom frem til basert på forhandlingene, sier Else Bugge Fougner til Nettavisen.

- Du svarer ikke på spørsmålet. Har han god samvittighet?

- Jeg går ikke inn i en dialog om vekting knyttet til ulike elementer.

-Hvorfor ikke?

- Fordi det dreier seg om en totalvurdering.

Nettavisen omtalte også nyheten om at idrettspresident Tom Tvedt skal ha blitt bedt om å ta avstand fra Andersen for å redde sitt eget skinn, samme dag som Andersen gikk av. Tvedt har benektet at dette stemte.

Gullkantede avtaler

Det siste året har NIF fått mye kritikk for manglende åpenhet, men etter flere oppfordringer og purringer fikk Nettavisen innvilget innsyn i Andersens sluttavtale, i tillegg til den første og siste signerte arbeidskontrakten.

I sluttavtalen kommer det fram at Andersen får over tre millioner kroner i sluttpakke. Av dette betales det skatt på vanlig måte.

Sluttpakken er grovt sett delt inn i tre deler:

 • Lønn og bilgjodtgjørelse i oppsigelsestiden på seks måneder, i tillegg kommer feriepenger av fastlønnen.
 • Etterlønnsavtale på 12 måneder som ikke gir rett til feriepenger.
 • Tillegg på 300.000 kroner for «særlig merarbeid over lang tid» som ikke gir rett til feriepenger.

Tidligere kommentar: Farlig mangel på åpenhet på toppen av norsk idrett

I tillegg får Andersen feriepenger opptjent i 2016 og 2017 og fulle forsikrings- og pensjonsrettigheter i oppsigelsestiden på seks måneder.

I avtalen går det frem at oppsigelsestiden løper fra 1. april 2017 til og med 30. september i år. Den siste datoen er «opphørstidspunktet».

Det kommer også frem at Andersen ikke har arbeidsrett- eller plikt etter 31. mars i år.

- Vi har forhandlet frem en avtale mellom partene, sier Fougner til Nettavisen.

Les også: Ingen endringer på toppen av norsk idrett

- Hvilke betenkeligheter hadde NIF med å inngå en sluttavtale med totalverdi på over tre millioner kroner?

- NIF og Inge Andersen inngikk i 2004 en ansettelseskontrakt hvor man var enige om hvilke vilkår som skulle legges til grunn ved avslutning av ansettelsesforholdet. Klausulen var ikke et tema - og forble dermed uendret - etter revisjonen av kontrakten i 2015, sier visepresident i NIF Kristin Kloster Aasen til Nettavisen.

18 måneders lønn

Punkt to i avtalen omhandler utbetaling av sluttpakken og det heter blant annet:

Utbetalinger til generalsekretæren:

a) ordinær lønn (grunnlønn kr. 138.864 og bilgodtgjørelse kr. 8333 per måned; til sammen kr. 147.197 per måned) løper til «Opphørstidspunktet». Det foretas vanlig skattetrekk. Lønnen utbetales månedlig på ordinær lønningsdag.

b) En etterlønn («Etterlønn») tilsvarende 12 måneders lønn, til sammen kr. 1.766.364. Det foretas vanlig skattetrekk. Det opptjenes ikke feriepenger og pensjon på etterlønnen. Etterlønnen utbetales på første lønnsutbetaling etter «opphørsdato».

- Har NIF forståelse for at sluttavtalen kan provosere vaffelselgere, draktvaskere og folk som selger lodd på vegne av idrettsklubber?

- Vi har stor respekt for alt frivillig arbeid i idretten. Imidlertid er NIF en stor virksomhet med mange ansatte, sier Kloster Aasen.

- Gjorde Andersen seg noen tanker om at han får en sluttavtale på over tre millioner kroner når han forlater en jobb i en sektor basert på frivillighet?

- Vi har ikke kommentarer utover at vi har fremforhandlet en avtale, der ulike elementer har vært vektlagt i forhandlingene. Den fremforhandlede avtalen er resultatet. Utgangspunktet for forhandlingene var at Inge Andersen gjennom mange år har utført et krevende arbeid som generalsekretær i NIF, sier Andersens advokat.

I Andersens arbeidskontrakter kommer det frem at godtgjørelse for ubekvem arbeidstid og overtidsarbeid er inkludert i lønnen. Det står også tydelig at det ikke gis rettigheter utover den ordinære lønnen.

I punktet om arbeidstid i arbeidskontrakten kommer det også frem at «stillingen er å anse som særlig uavhengig stilling og er således unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid (...).»

- Totalvurdering

I sluttavtalen har Andersen likevel fått flere hundre tusen kroner for ekstrajobbing. I punkt 2 c kommer det frem at generalsekretæren skal få en kompensasjon «for særlig merarbeid over lang tid stor kr. 300.000».

- Den endelige rammen ble noe utvidet ved at det også ble gitt en engangsutbetaling for særlig merarbeid over lang tid på 300.000. Det var en helhetsvurdering som medførte at styret besluttet å gå i dialog med Inge Andersen om en avslutning av hans arbeidsforhold, sier Kloster Aasen.

Andersen får også beholde medlemskap i forsikrings- og pensjonsordninger ut oppsigelsestiden, eller til når han tiltrer i ny jobb.

Fikk dekket bompenger

Som generalsekretær hadde Andersen i den siste arbeidskontrakten, inngått i 2015, følgende goder, i tillegg til fastlønnen:

 • Fast bilgodtgjørelse kr. 100.000 per år som ble utbetalt med 8333 kroner i måneden. Det skal ikke svares feriepenger av den faste bilgodtgjørelsen.
 • Dekning av kjøreutgifter i tjenestereiser etter statens satser. Dette skal dekkes utover den faste bilgodtgjørelsen.
 • Fri bompengering.
 • Fri parkering.
 • Fri privat telefon og mobiltelefon.
 • Fri avis etter eget valg + ett tidsskrift.
 • Fri hjemme-PC og bærbar PC samt fastavgift for en kommunikasjonsløsning (bredbånd eller mobilkontor).
 • Reise-, oppholds- og møteutgifter for øvrig dekkes etter regning.
Les også

Lillehammer vurderer ny norsk OL-søknad

Har du sett denne populære videoen?

Reklame

Best i test påskeegg 2021

Kommentarer til denne saken