Luftkvaliteten var helsefarlig på flere steder på Sør- og Østlandet mandag morgen. I hovedstaden er ingen ekstra tiltak planlagt i tiden fremover, ifølge NRK.

Les også: 25 timer togtur til MDGs landsstyremøte

På fire forskjellige steder i hovedstaden viste luften tegn på «høy forurensing», noe som ifølge Luftkvalitet gir «betydelig helserisiko» for personer med hjerte og kar- eller luftveislidelser.

Les også: Nå kommer vinteren for alvor

Femdobling av bompengetakster og dieselforbud er tiltak som har vært foreslått innført på svært forurensede dager, men av ulike årsaker er dette foreløpig ikke aktuelt. Et virkemiddel som Oslo kommune imidlertid kan ta i bruk, er å beordre alle kommunale parkeringsplasser innenfor rød sone (Oslo sentrum) stengt på de mest forurensede dagene.

Bedre tirsdag

NRK får opplyst at dette er aktuelt dersom det oppstår en akuttsituasjon med varsel om vedvarende høy luftforurensning over flere dager. Dette anses ikke som tilfelle nå da det er varslet noe bedre luft tirsdag.

Arbeiderpartiet gjentar nå kravet om at det innføres permanente lavutslippssoner i Oslo, melder VG.

– På tross av at Stortinget 3. mai enstemmig vedtok vårt lovforslag om innføring av lavutslippssoner i områder hvor det skjer overskridelser av grenseverdiene, har statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) stadig trenert arbeidet med forskriften, slik at vi går inn i en ny vinter uten tiltakene vi trenger, sier stortingspolitiker Jahn Bøhler (Ap) til avisen.

Solvik-Olsen opplyser i en SMS til samme avis at de jobber med saken, som er på høring.

Mange byer med rødt lys

Også i Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Bærum, Fredrikstad, Lillehammer, Moss og Stavanger lyste varsellampene rødt.

Flere andre steder er det også registrert moderat luftforurensning. I Bergen, Drammen, Lillesand, Sarpsborg, Grenland og Tromsø var luftkvaliteten mandag dårligere enn normalt. (©NTB)