NA24.no

Ingen resesjon i USA

(Scanpix)
Sist oppdatert:
Den amerikanske økonomien viser veksttakter i årets tre første måneder.

Bruttonasjonalproduktet i USA steg med 0,6 prosent i første kvartal. Dermed viser de første offisiell tallene fra de amerikanske myndighetene at det ikke er noen resesjon i verdens største økonomi.

NA24 - din næringslivsavis

Tallene fra det amerikanse handelsdepartementet er det foreløpige tallene.

Økonomene ventet ifølge Bloomberg News at veksten ville ligge på 0,3 prosent.

Utilsiktet vekst
At veksten ble positiv i de tre første månedene av 2008 kan være en tilfeldighet. En høyst sannsynlig utilsiktet økning i varelagrene bidro til at det ikke ble noe fall i den økonomiske veksten, skriver Dow Jones Newswire. Økende varelagre kan skyldes lavere etterspørsel bidro med 0,81 prosentpoeng til BNP-veksten.

Konsumentenes forbruk er den største komponenten i målingen av bruttonasjonalproduktet i USA. Totalt står forbruket for 70 prosent. I første kvartal økte forbruket med 1 prosent, noe som er det svakeste siden andre kvartal 2001. Til sammenligning lå forbruket på 2,3 prosent i fjerde kvartal. Komponenten bidro til 0,68 prosentpoeng til bruttonasjonalproduktet, mens bidraget var på 1,58 prosent i fjerde kvartal.

Bolig trekker ned
Boligmarkedet er det som trekker mest ned. Boliginvesteringer falt 26,7 prosent, det svakeste siden fjerde kvartal 1981 og reduserte BNP med 1,23 prosentpoeng. Internasjonal handel bidro til en vekst på 0,22 prosentpoeng.

Resesjon defineres normalt som en nedgang i bruttonasjonalprodukt i to kvartaler på rad. Når det gjelder USA bestemmes om økonomien er i en resesjon av en komité i National Bureau of Economic Research. Dette gjøres på bakgrunn av økonomiske aktiviteten, og ikke bare på BNP-veksten.

Dagens tall viser at den amerikaske økonomien er i vekst for andre kvartal på rad. I fjerde kvartal steg også BNP med 0,6 prosent.

Prisinflasjonen ble samtidig noe mindre. Prisindeksen PCE antyder at konsumprisene steg 3,5 prosent i første kvartal. Det er en nedgang fra en oppgang på 3,9 prosent i fjerde kvartal. Justert for mat- og energipriser havnet PCE-prisindeksen med en oppgang på 2,2 prosent, også det en nedgang sammenlignet med fjerde kvartal da kjerneprisene steg med 2,5 prosent.

GDP - USA
Gross Domestic Product. Tilsvarer bruttonasjonalprodukt (BNP) i Norge. Det mest brukte målet for (veksten i) samlet verdiskapningen i et land, inkludert både privat og offentlig forbruk samt investeringer, tillagt eksport, men fratrukket import. Målet er pengeverdi.

I USA kommer tallet i tre versjoner, først et anslag (advanced), så et foreløpig tall (preliminary) og til slutt et endelig tall (final). I USA fokuseres det mest på kvartalsvise tall som viser en årlig endringstakt. Fokus er på realveksten, altså korrigert for prisvekst

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere