- Namsmenn «drukner» i disse småkravene. De står for økningen vi nå ser, sier seksjonsjef Monica Lægreid ved Moss politistasjondistrikt til Nettavisen.

Torsdag sa namsfogd Alexander Dey i Oslo at selv ikke det gamle Romerriket drev en så inhuman gjeldsordning som Norge nå har lagt opp til.

Seksjonssjef Lægreid kjenner seg godt igjen, og er fortvilet over at politiet nå bruker store ressurser på å kreve inn småbeløp fra folk. Som eksemplene i denne artikkelen viser, vokser småbeløp til flere tusen kroner når gebyrer og andre omkostninger er lagt til.

- Ødelegger dere liv?

- Ja, vi gjør det. Vi ser det tydelig når vi en måned ilegger en person lønnstrekk for en bompassering, og neste måned kommer kredittkortregningen som han ikke klarer å betale. Da har ballen begynt å rulle, sier hun.

Lægreid peker på spesielt to inkassoselskaper som er verstingene blant småkrav-innkreverne.

Kredinor er selskapet som står for innkreving av bomavgiftene i regionen. Det andre selskapet er Melin Collectors som håndterer utestående fordringer i helsesektoren, og da spesielt regningen som folk glemmer å betale etter en tur til legen.

- Melin er pågående i sin markedsføring overfor leger. De 200 kronene som mange leger tidligere avskrev, blir nå innkrevd gjennom inkassoselskapet, sier Lægreid.

Les også Forbrukerrådets blogg: Innkasserer på gammelt lovverk

Går etter pensjonistene

- Vi ser at mange, som har lav inntekt over flere år, får økt inntekt når alderspensjonen kommer. Da kommer også inkassoselskapene og krever inn pengene gjennom tvangsfullbyrdelse og trekk i alderspensjonen, sier hun.

Lægreid poengterer at namsmennene ikke har noe annet valg enn å kreve inn disse småbeløpene for inkassoselskapene, som bare følger inkassoloven og tvangsinndrivelsesloven.

- Det er ikke noe minstebeløp i loven, og selv om hovedkravet innbetales, så må gebyrene også betales. Det var ikke tenkt slik da tvangsfullbyrdelsesloven ble laget, sier hun.

Vi sjekker ikke postkassa lenger

Lægreid ser også at noe av problemet skyldes at mange av oss har sluttet å sjekke postkassa hver dag slik vi gjorde tidligere. Dermed kan viktige brev bli liggende over forfall. Kommer regninger på e-post, er det lett å klikke dem i søppelbøtta. Med korte tidsfrister, vokser dermed småbeløpene fort til flere tusen.

- Selvfølgelig skal alle betale for seg, men konsekvensene ved å glemme eller ved å ikke være i stand til å forholde seg til posten, harr ødelagte liv.

Dessverre er det også mange med betalingsproblemer som blir passivisert og ikke klarer å ta tak i problemet. Denne problemstillingen er velkjent blant annet fra Luksusfellen.

- Så mitt råd til de som får brev fra namsmannen: Ta kontakt med oss, sier hun.

- Vi ønsker ingen vondt

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker, med 23 prosent markedsandel, ifølge selskapet selv.

Proff.no viser at Kredinor driftsresultatet i Kredinor har økt kraftig de siste årene.

Administrerende direktør Tor Berntsen i Kredinor sier at selskapet har betydelig kontakt med skyldner før tvangsfullbyrdelse.

- Av antallet ubetalte saker fra bompengeselskap er det begjært utlegg i 1053 saker av totalt 38291 ubetalte saker, sier han.

- Lægreid sier at liv blir ødelagt ved inndrivelse av disse småkravene, og namsfogden i Oslo sier man er iferd med å gjøre folk til økonomiske slaver for bagateller (les egen sak). Mener du Kredinor ødelegger liv og lever dere i så fall godt med det?

- Kredinor ønsker ingen det minste vondt og vi søker etter løsninger for skyldnere uansett om det de skylder er små eller store krav. Jeg reagerer forøvrig sterkt på spørsmålsformuleringen din. Vi ønsker ingen noe vondt, men vårt ansvar er å sørge for gjennom anvendelse av gjeldende innfordringsrutiner å søke å få skyldnere som har betalingsevne til å gjøre opp sin gjeld. Det er også merkelig at problemstillingen er så ensidig. Utgangspunktet er jo at ethvert rettmessig krav skal betales, sier Berntsen.

- Når det gjelder små krav så vil jo de i utgangspunktet ikke være en betydelig belastning for noen, sier han og forklarer at mange småkrav i bomstasjoner blir betydelige for selskapene.

- Er det slik at du mener det er riktig at en hovedstol på 43 kroner skal ilegges inndrivningskostnad på 875 kroner, gebyr for skriving av begjæring/klage 1412 kroner og rettsgebyr 1921 kroner?

- Det er Kredinors ansvar å innrette seg etter de til enhver tid gjeldende satser som myndighetene bestemmer og kommer det endringer for små kravs vedkommende så vil de bli etterlevd 100 prosent av Kredinor.

Berntsen har forøvrig skrevet om inndrivelse av småkrav på Kredinors hjemmeside.

Fikk kritikk av Finanstilsynet

Nettavisen har fredag gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med ledelsen i Melin Medical AS, og spesielt daglig leder Ingvill Hestenes. Melin Medical AS ble startet av Jesper Melin Ganc-Petersen og leverer i dag selvbetjeningsløsninger for pasientadministrasjon og betaling til 75 prosent av Norges allmenleger og legevakter, i følge hjemmesiden.

Dagens Medisin skrev tidligere i høst at Melin Collectors er i Finanstilsynets søkelys for blant ulovlige inkassosalær mot 3996 mindreårige, og for å ha innkrevd for høye gebyr for tidlig.

I den forbindelse sa Hestenes at selskapet jobber aktivt med å skape dialog med skyldnere, slik at betaling skjer før kravene øker.

– Vi har fokus på etisk inkasso, som gjør det mulig for klinikken selv å bestemme hvilke krav som følges opp. Dette med bakgrunn i at de kjenner skyldneren best fra sin behandlings-hverdag, sa hun den gangen.