- Det er korrekt at vi i Kredinor har en kollektiv bonusavtale, eller mer korrekt en avtale om lik overskuddsdeling mellom alle ansatte. I mange bedrifter er det en bonusordning som tilgodeser selgere, ledere og nøkkelpersoner. Hos oss er ordningen med overskuddsdeling helt lik for alle. Vi har hatt den samme ordningen siden åttitallet, sier administrerende direktør Tor Berntsen til Nettavisen.

Kredinor er blant inkassoselskapene som denne høsten har fått mye kritikk for å tjene for mye penger på innfordring av småbeløp. Politiet har i Nettavisen pekt spesielt på Kredinor som «verstingen» blant småkrav-innkreverne, men Tor Berntsen har forsvart selskapet og sagt at også småkrav må betales.

Forsvarer salærene

- Når det gjelder Kredinor kan jeg ikke være enig i at vi lever svært godt av salærene. Vi har høye kostnader fordi vi behandler sakene ekstremt grundig og ordentlig. Vi har 130 stykker på kundesenteret hos oss som tar 1,3 millioner inngående og utgående telefonsamtaler hvert år, sa Berntsen til Nettavisen i videointervjuet over.

Likevel ble 2018 altså et rekordår i bonusutbetaling til de 538 ansatte. Utbetalingen er basert på hvor stor stillingsbrøk den ansatte har. Til sammen blir det betalt ut bonus til 450 årsverk - altså 52,2 millioner kroner.

Berntsen sier at det i mange år ikke ble et overskudd i selskapet som berettiget bonus. Det er forandret.

- Et godt år

- Våre medarbeidere i inkassoavdelingen har en gjennomsnittlig lønn på cirka 400.000 per år. Bonusordningen fremgår hvert år av styrets årsrapport og vedtas formelt årlig av styret. 2018 ble et godt år i økonomisk forstand for Kredinor og av den grunn ble beløpet så høyt som brutto 116.000, sier Berntsen til Nettavisen og legger til.

- Vi ønsker å ha flinke, lojale medarbeidere med god kompetanse, empati og god vurderingsevne ,og som samvirkeforetak er en kollektiv overskuddsdeling et middel for å være en attraktiv arbeidsgiver for alle.

- Tyder overskuddet på at salær og gebyrer er for høye? Betaler skyldnere for mye til inkassoselskapene? Eller mener du det er andre årsaker til at overskuddet er så høyt?

- Regnskapet er først klart i april, men et godt resultat skyldes i all hovedsak en økning av antall saker, svarer Berntsen.

Han sier at det et myndighetene som bestemmer satsene.

- Så har vi sagt at vi er åpne for å diskutere både nivå og innretning på inkasso-salærer med de som bestemmer dette, og som har varslet en gjennomgang av lovverket, sier han og legger til at han håper lovgiver nå vil ta en helhetlig gjennomgang av lovverket før satsene endres.