OSLO (Nettavisen): - Det kan være vanskelig å rekruttere. Dette er andre gangs utlysning, sier enhetsleder Line Stenerud, med ansvar for hjemmetjenesten i Ski kommune. Kommunen har i øyeblikket to ledige stillinger - begge 100 prosent - som fast ansatte sykepleiere i hjemmetjenesten. Til tross for at Akershus-kommunen har mye å skilte med - en kommune i vekst med 30.000 innbyggere, kort reisetid fra Oslo og gode bo- og oppvekstvilkår - er bunken av søknader nødvendigvis ikke tykk når stillinger lyses ut.

Les også: Hagen ber regjeringen gjøre mer med arbeidsledigheten

- Til vikariatene kan det være få søkere. Når det er faste stillinger er det lettere, sier Stenerud.

Kommunens hjemmetjeneste har vært i vekst de siste årene og har i alt 85 årsverk.

2221 ledige sykepleier-stillinger

På landsbasis er det også sykepleier-stillinger det er flest av. Nav-oversikten for mars viser en tilgang på 2221 ledige stillinger som sykepleiere og jordmødre. Det er 148 nye stillinger hver dag, en økning på 11 prosent fra samme tid i fjor.

Nest etter sykepleiere, er det stillinger som omsorgs- og pleiearbeidere, grunnskolelærere og butikkarbeidere det er flest av.

Mest ledig i Oslo, Akershus og Hordaland

I sum lå det 18.645 ledige stillinger ute på det norske arbeidsmarkedet i mars, ifølge Nav. Det er 1243 stillinger per virkedag. 13.057 ble offentlig utlyst, 3392 ble registrert av arbeidsgivere på nav.no og 2196 ble meldt til Nav.

Oslo var fylket med flest ledige stillinger, 2815 - eller 188 per virkedag. På de neste plassene følger Akershus (1779), Hordaland (1690), Rogaland (1293) og Nordland (1209).

Se kart her og nederst i saken.

3,9 prosent ledighet

107.300 nordmenn går arbeidsledige, noe som utgjør 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Det viser Nav-tall for bruttoledigheten i mars. I mars er det registrert 89.300 helt ledige, 8300 flere enn på samme tid i fjor.

Samtidig er det altså et stort tilfang av ledige stillinger innen mange yrker.

Sammenliknet med mars i fjor er det personer med bakgrunn fra bygge- og anleggsarbeid som har hatt den største økningen i antall nye ledige eller arbeidssøkere på tiltak, fulgt av meglere og konsulenter.

Les også:

- Tull og tøys at Nav-kontor skal drive med dette

- Menn takler ledighet dårligere enn kvinner