*Nettavisen* Økonomi.

Innrømmer at statsansatte «struper» Norge

Foto: (NTB Scanpix)

Pengene flommer ut av statskassen.

18.02.13 21:27

Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen la fredag fram «Perspektivmeldingen», som tar for seg regjeringens syn på viktige utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi og offentlige finanser de neste 50 årene.

I denne omfattende spådommen kommer minst to ting klart frem. Det ene er at Norge med dagens inntektsgrunnlag ikke vil tjene nok penger til å opprettholde velferdsordningene.

Det andre er at økt effektivisering i det private næringsliv ikke hjelper statsfinansene.

Selv om økt effektivisering i privat sektor gir staten høyere skatteinntekter blir den ikke rikere da pengene som tjenes her går rett ut i økte offentlige kostnader.

- Gjennom den norske modellen og trepartssamarbeidet blir høyere produktivitet et grunnlag for høyere lønnsvekst. Jobber vi smartere (mer effektivt) kan vi ta ut mer lønn uten at det går utover konkurranseevnen vår. Siden offentlig sektor har omtrent samme lønnsvekst og en stor andel lønnskostnader i velferdsproduksjonen, stiger offentlig utgifter kraftig sammen med lønnsveksten i privat sektor, sier Terje Strøm, sjeføkonom hos NyAnalyse, til Nettavisen NA24.

Eller som regjeringen skriver selv:

«Økt produktivitet i næringslivet har likevel liten direkte betydning for bærekraften i offentlige finanser.»

Her kan du lese hele Perspektivmeldingen. (NB PDF)

Renner rett ut igjen
Pengene sluses altså ut igjen som økt lønn og pensjoner til offentlig ansatte.

I Norge settes nemlig store deler av lønnsoppgjøret av den såkalte frontfagsmodellen. Denne innebærer at den konkurranseutsatte industrien forhandler først og legger rammene for hva andre grupper kan få senere i lønnsoppgjørene.

Tradisjonelt har frontfaget vært industrien, men etter at oljebonanzaen traff økonomien med full styrke har store deler av det oljerelaterte næringslivet kommet inn under frontgafene. De enorme oljeinntektene har dermed vært med på å løfte lønningene i resten av arbeidslivet. Staten har da også hatt voldsomme oljeinntekter, noe som gjør at det offentlige har kunnet holde tritt med lønnsveksten.

- Mindre effektivt
Dersom effektiviseringsveksten i det offentlige hadde vært på samme nivå som i det private næringsliv ville situasjonen vært annerledes, men det er den ikke.

- Utfordringen er at produktiviteten ikke er like høy i offentlig sektor, men forutsatt til cirka 0,5 prosent i perioden 2001-2011. I tillegg er trygder og pensjoner justert opp med generell lønnsutvikling over tid, som øker desto mer jo mer produktiv private virksomheter utvikler seg. Da er statsfinansene nærmest uendret på lang sikt, sier Strøm.

Klikk på bildet for å forstørre.

Han sier at politikerne må finne måter å frigjøre ressurser fra offentlig byråkrati til helse og utdanningsarbeid.

- Dermed er det innovasjon og fornyelse i tjenester som stat og kommuner står for som virkelig er løsningen. Da blir det bedre tjenester for mindre kostnad, og her vil det skje mye de neste 20 årene. Det kan være innføring av omsorgsteknologi slik at eldre kan bo hjemme lenger, eller bedre informasjonsflyt i saksbehandling og byråkratiet.

Strøm peker imidlertid også på et konkret område der det er mye å gå på.

- Det er ikke optimalt med 429 kommuner hvor mange ansatte gjør samme oppgaver uten stordriftsfordelene i større kommuner.

Selv om landet har mye å hente på å endre kurs tror ikke Strøm at det vil komme noen radikale endringer i offentlig sysselsetting med det første.

- Vi er likevel nødt til å holde offentlig utgifter under kontroll, og vi har underskudd på ansatte i mange viktige deler av økonomien når eldrebølgen slår inn for fullt. Et eksempel er at det vil komme 21.000 nye i aldersgruppen over 67 år hvert eneste år i neste 12-årsperiode. Det er mer enn tredobbelt av forrige 12-årsperiode, sier Strøm.

Må jobbe mer og lenger
Som en konsekvens av at folk blir eldre medfører det at nordmenn må belage seg på å enten betale mer i skatter, jobbe mer og lenger, betale for offentlige tjenester eller akseptere at det blir mindre velferd til hver enkelt, ifølge Perspektivmeldingen.

- Det at det har gått bra så langt er ingen garanti for at det går bra i fortsettelsen. Tvert om så er det en iboende fare for at når det går bra så slapper du av. Lener deg tilbake og tror at det vil gå bra også i fremtiden. Men vi vet av bitter erfaring fra vår egen og andre lands historie, at det er i gode tider man gjør de feilene som bringer nedgang, sa Jens Stoltenberg da han la frem meldingen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Han pekte spesielt på at Norge i dag har enorme inntekter fra ikkefornybare ressurser, som før eller siden vil falle.

- Den ene feilen vi kan gjøre er å tro at oljen redder oss uansett. Det er ikke tilfellet. Olje- og gassinntektene er gode å ha for Norge, men de er ingen garanti for at det alltid går bra og alltid vil gå bra i fremtiden.

I Norge i dag er det totalt vel 2,6 millioner sysselsatte personer. Av disse jobber 850.000 i offentlig sektor og under den rødgrønne regjeringen har antall offentlig ansatte økt med vel 110.000.

Terje Strøm peker imidlertid på at det nettopp er landets rikdom som gjør at politikerne vegrer seg for å gi landet rett medisin.

- Siden staten er så rik som i dag, er det for enkelt for politikere å utsette denne typen reformer. Krisen er for langt unna i dagens oljerike Norge.

Innvandring - mulighet eller hemsko?
Selv om det ikke skulle skje store endringer i offentlig sektor med det første er det imidlertid på et område at den nåværende modellen kan bli utfordret.

- Det er ingen tvil om at høy arbeidsinnvandring er et nytt mulighetsområde for politikere som vil sikre nok arbeidskraft i hele landet. Samtidig er det slik at det utfordrer lønnsdannelsen i enkelte næringer og forstyrrer den norske modellen. Jeg er helt overbevist om at innvandringsutviklingen vil diskuteres heftig de neste årene. Vil det ramme norsk ungdom og særlig de ufaglærte, eller det i hovedsak positivt for et mer fleksibelt arbeidsliv? spør Strøm.

Regjeringen har følgende konklusjon:

«Siden vi står overfor en vedvarende aldring av befolkningen som følge av økt levealder, kan ikke høy innvandring være en varig løsning på de statsfinansielle utfordringene.»

Les også Terje Strøms Nettavisen NA24-blogg: Utsatt krise!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.