- Sånn det er nå, så har vi veldig lav innvandring til Norge, spesielt fra EØS og EU. Det betyr et strammere arbeidsmarked og mulighet for høyere rente, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til Nettavisen.

Arbeidsledigheten er en av de viktigste faktorene som bestemmer styringsrenten til Norges Bank. Lav arbeidsledighet er normalt et argument for høyere styringsrente, som igjen betyr høyere boliglånsrente.

Les også: Denne banken gir deg rekordlav rente – på én betingelse

- Det går veldig bra i norsk økonomi, bedriftene ansetter klart flere enn før, men vi venter også at innvandringen skal holde seg lav fremover. Som følge av det, tror jeg vi kan få et balansert arbeidsmarked allerede i 2018, et år før Norges Bank venter, sier Bruce.

Tror ikke på ny innvandringsbølge

Han mener ikke det er noen stor sannsynlig for at økt etterspørsel etter arbeidskraft kan til et nytt innvandringsbølge til Norge, slik vi så i gullårene for norsk økonomi tidlig på 2010-tallet.

Les også: Eksperter venter rentekrig, som du vil tjene på

Hovedgrunnen er at de landene som slet på samme tid, som Polen og de baltiske landene, Estland, Latvia og Litauen, nå går veldig mye bedre. Det samme gjelder land i Sør-Europa, som Spania. I Sverige, et annet land som tidligere opplevde massiv utflytting til Norge, har nå større behov for arbeidskraft enn oss.

- På starten av dette tiåret var halvparten av innvandringen fra Polen og Baltikum. Nå er det mye mindre grunn for dem til å reise hit, siden det går mye bedre for dem, sier Bruce.

Fortsatt innvandring

Han understreker at det fortsatt vil være en viss innvandring til Norge, blant annet som følge av ting som familiegjenforening.

- Det er ikke slik at det nødvendigvis er mangel på arbeidskraft, slik det er i Sverige, men snarere en normalisering av arbeidsmarkedet, sier Bruce.

Det er imidlertid en ting som tross alt kan hindre renteøkningen, nemlig lavere renter ute i Europa og den tilhørende faren for sterkere krone. Hvis Norges Bank ønsker å heve renten, vil det trolig føre til en sterkere krone, noe sentralbanken vil unngå.

Les også: Historisk svak krone får økonomene til å klø seg i hodet

- Norges Bank har gjort det klart at det kan være vanskelig å sette opp renten så lenge renten holdes uendret ute i Europa, noe den trolig vil forbli i 2018. På den andre siden har ikke valutamarkedet reagert i noen særlig grad på gode nyheter fra norsk økonomi den siste tiden, og den norske kronen forblir merkelig svak mot euroen. Det er dermed mulig at de tross alt kan sette opp renten til neste år, sier Bruce.