Investeringsdirektør: - Den blinde troen på markedet er borte

- Det er nå betydelig risiko i næringslivet for å bli dømt og utsatt for store bøter hvis man gjør noe galt, sier investeringsdirektør Stig Myrseth i Dovre Forvaltning.

- Det er nå betydelig risiko i næringslivet for å bli dømt og utsatt for store bøter hvis man gjør noe galt, sier investeringsdirektør Stig Myrseth i Dovre Forvaltning. Foto: Gediminas Zilinskas

- De som kjemper for den uregulerte kapitalismen er på den tapende siden.

I kjølvannet av finanskrisen har skandalene nærmest stått i kø for internasjonale storbanker, som har måttet tåle saftige bøter.

Men også i andre deler av næringslivet er myndighetene mer på hugget for å straffe uakseptabel oppførsel, noe som er i ferd med å endre kapitalismen og risikoen for investorene, mener investeringsdirektør Stig Myrseth.

- Den blinde troen på markedet er borte. Dette er ikke samme type kapitalistiske system som vi hadde før finanskrisen. Folk stoler ikke på at næringslivet kan passe på seg selv. De som kjemper for den uregulerte kapitalismen er på den tapende siden.

- Frem til finanskrisen var holdningen i bank- og finanssektoren at man ikke ønsket å regulere for mye. Etter finanskrisen har det blitt endret til økt detaljregulering og et syn om at bankene ikke er i stand til å passe på seg selv. Men man ser også tegn til at myndigheten blir mer aktivistiske i andre sammenhenger. Når næringslivet gjør noe galt har bøtene vokst veldig, spesielt i USA, sier Myrseth i Dovre Forvaltning, til Nettavisen Stocklink.

- Volkswagen var en sort svane
En opptelling gjort av Financial Times har vist at globale banker har betalt 162 milliarder dollar, eller 1.379 milliarder kroner, i bøter og forlik med amerikanske myndigheter siden finanskrisen, blant annet for manipulering av valuta- og rentemarkeder. Det gjennomsnittlige beløpet har steget fra 22 millioner dollar i 2008, til 638 millioner dollar i 2013.

- Dette er et skifte i opinionen, tror jeg. Hvis man ser på tiåret etter årtusen-skiftet så har man hatt IT-boblen, finanskrisen og en rekke skandaler. Det har utløst sinne i befolkningen og krav om at myndighetene må regulere strengere.

I høst har bilindustrien blitt rystet av utslippsskandalen i Volkswagen, som risikerer gigantiske bøter og søksmål. For Volkswagen-aksjonærene er allerede aksjeverdier for milliarder blåst bort.

- Volkswagen var en sort svane (uforutsett hendelse med store konsekvenser). Konsekvensen for de som investerer i aksjer er at den selskapsspesifikke risikoen har økt. Historisk sett er straffe- og bøtenivå stigende og det er lett for aksjonærene å undervurdere kostnadene, sier Myrseth.

- Det er nå betydelig risiko i næringslivet for å bli dømt og utsatt for store bøter hvis man gjør noe galt. Dette er en risiko som er vanskelig for aksjonærene å forholde seg til. Rådet til investor er å spre investeringene, fordi det er umulig å se slik hendelser i forkant. Det er blitt enda viktigere å ikke legge alle eggene i en kurv, mener investeringsdirektøren.

- Politikerne vil kreve blod
Her hjemme vil VimpelCom-saken få konsekvenser for næringslivet, tror Myrseth.

Telenors styreleder Svein Aaser ble kastet av næringsminister Monica Mæland, som følge av Telenors håndtering av VimpelCom-saken, hvor delvis Telenor-eide VimpelCom er under korrupsjonsetterforskning i flere land. Senest i dag ble det kjent at VimpelCom setter til side milliarder for å kunne betale mulige utgifter knyttet til etterforskningen av selskapet.

Les også: Stortinget holder ny VimpelCom-høring

- Det er fare for at politikerne vil kreve blod, det har man sett allerede med styreleders avgang. Den nye styrelederen kommer ikke til å være veldig risikovillig. Telenor kommer til å bli et mye mer forsiktig konsern. Dette er et signal til norsk næringsliv om at man må være forsiktig. Det blir vanskeligere å operere i korrupte land, sier Myrseth.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.