Gå til sidens hovedinnhold

Isaksen foreslår nye regler for private høyskoler

- Det er ikke like åpenbart at institusjoner som ikke mottar statsstøtte, også skal ha utbytteforbud, sier kunnskapsministeren.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) foreslår en rekke nye regler som skal sikre bedre kontroll med private høyskoler og fagskoler.

Han vil beholde utbytteforbudet for skoler som mottar statsstøtte, men vurderer å åpne for at skoler som tilbyr en godkjent utdanning, men ikke får statsstøtte, kan gi eierne gevinst.

Et forbud mot utbytte fra alle private høyskoler og fagskoler, så vel som et forslag om et «rimelig» utbytte, er også tatt med som alternativer, slik at høringsinstansene kan si sin mening.

−Det er selvsagt at penger fra staten skal komme studentene til gode. Men det er ikke like åpenbart at institusjoner som ikke mottar statsstøtte, også skal ha utbytteforbud, sier Isaksen i en pressemelding.

Krav til selskapsform

Blant forslagene som ble sendt på høring torsdag, er krav om at alle godkjente utdanningsinstitusjoner må være organisert enten som aksjeselskap eller stiftelse, blant annet for å sikre innsyn i driften.

Separate regnskaper for godkjent utdanning og annen drift er et annet tiltak.

Departementet foreslår flere regler for skolene som får statsstøtte. Det foreslås blant annet regler for handel med «nærstående selskaper», som selskaper i samme konsern, og flere krav til rapportering.

− Private høyskoler og fagskoler er en viktig del av utdanningstilbudet i Norge. De aller fleste aktører driver redelig og godt. Men det er behov for å skjerpe kontrollen slik at vi sikrer at tilskuddene fra staten kommer studentene til gode, sier kunnskapsministeren.

Ekspertgruppe

Isaksens høringsforslag er en oppfølging av råd fra en ekspertgruppe som la fram en rapport i desember 2014 om regulering og tilsyn med tilskudd og egenbetaling fra studentene.

Utvalget ble ledet av Lånekasse-direktør Marianne Andreassen. Blant medlemmene var også økonomidirektør Kjell Ørnulv Hallbing i Anthon B. Nilsen. Utdanning. Han har sittet i styret for tidligere Westerdals Høyskole. Disse selskapene har vært i hardt vær etter at det er blitt avslørt at skolen mottok statsstøtte for ikke godkjente utdanninger, tok ut ulovlig utbytte og tok for mye betalt av studentene.

Hallbing og to andre av utvalgets medlemmer advarte om negative og utilsiktede konsekvenser av et forbud mot utbytte også fra skoler som klarer seg uten statsstøtte.

Lånekasse-direktøren og to andre medlemmer ga råd om utbytteforbud fra all godkjent utdanning, også den som ikke får statsstøtte. (©NTB)

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn

Kommentarer til denne saken