I slutten av juni omtalte Nettavisen nyheten om at en 21-årig islamist i Oslo ble ilagt besøksforbud mot en politiadvokat. 21-åringen mente det ikke var grunnlag for politiet å gi dette forbudet og mannen tok derfor saken til retten.

Fredag kom avgjørelsen i Oslo tingrett hvor det blir slått fast at besøksforbudet opprettholdes. I kjennelsen heter det blant annet:

«Påtalemyndigheten har begrunnet besøksforbudet med at XX i perioden fra 5.til 27. juni sendte en rekke sms og eposter til politiadvokat YY. Bakgrunnen for at hun fikk disse epostene var at hun er påtaleansvarlig i en annen sak som siktede har hos politiet. I epostene gir XX sterkt uttrykk for at han ikke er fornøyd med politiets arbeid i hans sak og innholdet i meldingene viser at han er sint og ute etter å få en ny politiadvokat på saken. Påtalemyndigheten har i beslutningen om besøksforbud oppgitt at forbudet er gitt idet det finnes påkrevd av allmenne hensyn.»

Dømt for drapstrusler

- Min klient har ikke fått en klar beskjed om at han ikke skulle ta kontakt med politiadvokaten før besøksforbudet ble ilagt av politiet. Hadde han fått beskjed om ikke å ta kontakt så hadde han forholdt seg til det, sier islamistens forsvarer Kim Gerdts til Nettavisen.

- Han valgte å ta prøve avgjørelsen for retten fordi det er en prinsippsak, og at besøksforbudet er unødvendig. Han har heller ikke tatt noe kontakt med politiadvokaten siden han ble ilagt besøksforbudet.

Les også: Terrorsiktet søkte opp «bombing» og «vantro på internett»

21-åringen er siktet for flere trusler og krenkende adferd, blant annet mot ansatte i offentlige etater. Det er politiadvokaten i disse sakene som har mottatt en rekke henvendelser.

Islamisten er også tidligere dømt for drapstrusler, for å ha krenket privatlivets fred og for å ha påvirket aktører i rettsvesenet. Dommen for disse forholdene fikk han i Oslo tingrett i november 2013 og straffen var på åtte måneders fengsel, hvorav tre av dem skulle gjøres betinget.

- Vi har ikke tatt endelig stilling til om vi skal anke kjennelsen fra retten om besøksforbudet, sier Gerdts.

Her kan du tipse Nettavisens jouralist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon.

Les også: Arfan Bhatti pågrepet i Oslo etter spaning på islamist-miljøet

- Støtter en islamsk stat

Nettavisen kjenner innholdet i noe av korrespondansen. I én av epostene islamisten skriver til politiadvokaten, én av hennes kollegaer og andre personer ansatt i offentlig sektor, gir han uttrykk for misnøye med politiets arbeid og andre bekymringer han har.

Hans ekstremistiske syn kommer også til uttrykk i eposten:

«Jeg har veldig lyst til å joine al-Qaida eller Taliban, jeg støtter ikke is sine handlinger bortsett fra at jeg støtter at det skal være en islamsk stat. Det er opp til DERE å tro på det jeg sier eller ei, jeg sverger på min XX at jeg vil joine al-Qaida eller Taliban.»

Videre skriver han:

«Det jeg kan si, ja jeg tør ikke akkurat å gjøre terror i norge, det vil jeg innrømme. (...), det er pga hvis jeg overlever vil jeg få forvaring og vil sikkert bli like hatet som Breivik.»

- Frustrasjon

I retten forklarte islamisten at politiadvokaten blant annet skal ha sagt følgende til ham i tidligere telefonsamtaler:

  • At medlemmer i den ekstreme islamistiske gruppen Profetens Ummah er sprø.
  • At personer som ikke vil bo i Norge må flytte fra landet.
  • At opplevelser 21-åringen tidligere har hatt med politi og rettsvesen «er ingenting».

Dette skal ha vært bakgrunnen for at han har tatt hyppig kontakt med politiadvokaten.

- Han har nok følt at disse tingene som han forklarte i retten at politiadvokaten skal ha sagt har vært provoserende. Han forklarte også at han følte at hans opplevelser er blitt bagatellisert, og han har følt seg krenket, sier Gerdts.

- Det han har skrevet har kommet i ren frustrasjon fordi han ikke opplever å bli respektert. Dette er en ung mann som trenger hjelp til ulike ting som å få bolig og han har lyst å komme ut i jobb og delta i samfunnet.

Nettavisen har vært i kontakt med politiadvokaten vedrørende påstandene islamisten kom med i retten, men hun opplyser at hun ikke ønsker å kommentere saken.

Jevnlig kontakt med ekstremister

Nettavisen er kjent med at islamisten har hatt kontakt med flere profilerte medlemmer av den ekstreme gruppen Profetens Ummah, deriblant terrordømte Ubaydullah Hussain (dommen ble anket og er ikke rettskraftig). Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kjenner også til 21-åringen.

I kjennelsen fra Oslo tingrett begrunner besøksforbudet mot politiadvokaten på seks måneder med at de tror islamisten vil begå en straffbar handling overfor henne, forfølge eller på annet vis krenke hennes fred.

21-åringen har også sendt flere SMS-er til politiadvokatens private telefon, noe retten vektlegger i sin avgjørelse.

«Retten viser til for det første til de mange sms-er som er sendt til politiadvokatens private telefon. Innholdet og intensiteten i meldingene tilsier at det er nærliggende og konkret fare for at XX vil fortsette med å sende lignende meldinger uten å bry seg om at dette er til politiadvokatens private telefon, dersom han ikke på en eller annen måte stoppes. Videre viser retten til at XX tidligere har benyttet samme fremgangsmåte overfor en annen politiadvokat og til siktelsen i en annen sak, hvor XX bl.a. er siktet for lignende opptreden som i denne saken.»

Besøksforbudet mot islamisten er hjemlet i straffeprosesslovens paragraf 222 a. 21-åringen kan på ingen måter ta kontakt med politiadvokaten, verken personlig, gjennom telefon, tekstmelding, epost eller annen elektronisk kommunikasjon, brev, postkort eller annen skriftlig kommunikasjonsform, eller gjennom tredjemann.

- Han forstår nå at all kontakt med politiet skal gå gjennom meg, avslutter Gerdts.


Donald Trump kaller dette nye skipet «en hilsen til verden»: