Gå til sidens hovedinnhold

- Ja, det er uheldig

Arbeiderpartiet innrømmer å ha bommet litt på pensjonsreformen. Nå endres reglene for å gjøre livet noe bedre for Dag Larsens foreldre.

Nettavisen har tidligere fortalt historien om Dag Larsens foreldre som fikk doblet skatten sin til tross for at de hadde en felles bruttoinntekt på 350.000 kroner.

Årsaken er omleggingen av skattereglene for pensjonister og uføre.

Les egen sak: Tok pengene fra fattige pensjonister

Etter flere runder med Arbeiderpartiets representanter på Stortinget og i Finansdepartementet innrømmer nå Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann, leder Torgeir Michaelsen i Stortingets finanskomité, at den nye ordningen ikke har slått helt heldig ut for foreldrene til Dag Larsen.

- Forsøkt å gjøre det treffsikkert
Pensjonsreformen skulle i utgangspunktet gi mindre skatt til de fleste pensjonister, men noe mer skatt til pensjonister som tidligere hadde kommet heldig ut av regelverket. Michaelsen sier at det ikke var ment at par med så lav inntekt skulle få mer skatt.

- Jeg forstår at dette kan oppleves som urimelig. Omleggingen har fått noen uheldige utslag, sier han til Nettavisen.

- Vi har forsøkt å gjøre regelverket så treffsikkert og rimelig som mulig samtidig som pensjonistene samlet får en skattelettelse i millardklassen. Men dette er en svært stor omlegging av skattesystemet, og da får det av og til noen uheldige utslag, selv om dette ofte skyldes at enkelte grupper har hatt ekstra store skattemessige fordeler tidligere. Det er derfor vi har etablert romslige overgangsregler som jeg nå er glad for at Finansdepartementet presiserer at skal gjelde alle de gruppene Stortinget har forutsatt de skal gjelde - inkludert dette ekteparet.

- Omleggingen retter opp mange skjevheter i det gamle systemet, blant annet den høye marginalskatten og forskjellbehandlingen mellom gifte og samboere. Samtidig har omleggingen også ført til at enkelte grupper som tidligere har hatt skattemessige fordeler, kommer dårligere ut. Det føles nok kanskje urettferdig for de det gjelder, men vi mener det var riktig og viktig å gjøre endringer for å rette opp skjevhetene, sier statssekretær Roger Schjerva i Finandsdepartmentet sier til Nettavisen.

Omtaler skatteskjerping som skattelette
Dag Larsen har selv forsøkt å få svar fra Arbeiderpartiet på om denne skatteskjerpelsen er en ønsket sosial profil. I et svar fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe står det: «Det finnes noen pensjonister med lave inntekter som kan risikere å få en betydelig skatteskjerpelse. Det gjelder pensjonister med høye renteutgifter som følge av gjeld, og ektepar hvor den ene er pensjonist og den andre har lav inntekt. For å skjerme denne gruppen har det blitt utarbeidet en overgangsregel, hvor man over tre år vil få en gradvis tilnærming til det nye skattenivået. Det innebærer en ytterligere skattelette for pensjonistene på 400 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til lettelsen på 1,35 milliarder kroner som ble gitt pensjonistgruppen i statsbudsjettet for 2011».

- Her kaller Arbeiderpartiet en gradvis opptrapping av skatteskjerpingen for skattelette. Det skal gjøre at mine foreldre skal få tid til å tilpasse seg en ny økonomisk situasjon, men de har jo ikke muligheten til å endre sin inntekt. Det eneste de kan endre på er forbruket. Det blir enda mindre til hygge, sier Larsen.

Vil rette opp regelverket
Men foreldrene til Larsen får ikke glede av den delvise opptrappingen av skatten. Årsaken er at denne «skatteletten» bare blir gitt til ektepar «der ene ektefellen har krav på skattebegrensning eller skattefradrag for pensjonsinntekt og som for inntektsåret 2010 fikk skatten utlignet etter skatteloven § 17-2.» skriver Skatt Sør til Larsen og fortsetter:

«I dine foreldres tilfelle har din far krav på skattebegrensing og din mor har krav på skattefradrag, altså faller de utenfor».

Etter at Nettavisen gjorde Finansdepartementet oppmerksom på at par som Dag Larsens foreldre ikke faller innunder overgangsregelen, vil departementet nå gjennomgå reglene på nytt.

- Vi har blitt oppmerksom på at overgangsreglene ikke omfatter alle de gruppene vi i utgangspunktet ønsket å skjerme. For å rette opp i dette arbeider vi nå med en justering i forskriften. Så snart denne endringen er på plass vil flere grupper pensjonistektepar omfattes av overgangsreglene, inkludert dette ekteparet, sier Schjerva.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere har fastpris vært i januar

Kommentarer til denne saken