*Nettavisen* Økonomi.

Jarlsbergosten mister eksportstøtten

Foto: Tine

Oslo (NTB-Dag Kjørholt): Bortsett fra Senterpartiet vil alle partiene på Stortinget fjerner eksportstøtten for Jarlsbergost. Ifølge Norges Bondelag blir dermed 8 prosent av norsk melkeproduksjon overflødig.

Utenriks- og forsvarskomiteen avga torsdag sin innstilling til Globaliseringsmeldingen. I innstillingen slår et flertall fast at støtten til eksport av ost skal fases ut innen 2019.

– Alle partiene, bortsett fra Senterpartiet, støtter at vi skal avvikle dette. Vi har også gått inn for det i vårt program, men vi vil at det skal skje i en setting der også andre land kutter sin eksportstøtte, sier stortingsrepresentant og komitémedlem Liv Signe Navarsete (Sp) til NTB.

Saken skal behandles i plenum i Stortinget 19. januar neste år.

Rammer hardt

Bondelagets leder Lars Petter Bartnes sier at fjerningen av eksportstøtten vil ramme melkeproduksjonen og næringsmiddelindustrien hardt.

– Bortfallet av melkevolumet tilsvarer den samlede melkeproduksjonen i Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Akershus. Overgangstiden på under fire år tar overhodet ikke høyde for konsekvensene når 130 millioner liter melk står uten et marked, sier Bartnes.

Et flertall i komiteen sier at avbøtende tiltak må vurderes. Regjeringspartiene sier selv i meldingen at de skal se på utfasingen i forbindelse med statsbudsjett og jordbruksoppgjør.

Krever utredning

Bondelaget har regnet ut at når eksporten forsvinner, gir det et årlig samlet inntektstap for melkebøndene på cirka 370 millioner kroner. I tillegg kommer tap av inntekter i blant annet kjøttproduksjon.

– Norges Bondelag krever at konsekvensene av tiltaket blir utredet, og at regjeringen kompenserer for tapet melkebøndene får over statsbudsjettet. Vi forutsetter at den regjeringen som har forårsaket tapet, stiller opp med tilsvarende midler i kompenserende tiltak for å sikre en melkeproduksjon også i distriktene, understreker Bartnes.

Sp reagerer kraftig

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp), som leder næringskomiteen på Stortinget, reagerer kraftig på det han mener er tiltak som både er dårlig handelspolitikk og dårlig landbrukspolitikk.

– Dette er dramatisk for norsk landbruk. Her gjøres det grep som har stor betydning for norsk melkeproduksjon, uten at konsekvensene for landbruket er vurdert, sier han til NTB.

Pollestad viser blant annet til at EU lenge har ønsket denne ordningen bort.

– Nå gir regjeringen bort et av de beste forhandlingskortene før forhandlingene i det hele tatt har startet. Her har de tre partiene Høyre, Frp og Venstre bytta bort kua uten å få noe igjen, understreker Geir Pollestad. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag